Home Intermodal 33,71 miliarde EUR pentru finanțarea infrastructurii de transport, digitale și energetice în UE

33,71 miliarde EUR pentru finanțarea infrastructurii de transport, digitale și energetice în UE

33,71 miliarde EUR pentru finanțarea infrastructurii de transport, digitale și energetice în UE

Consiliul Europei a adoptat programul UE Mecanismul pentru interconectarea Europei 2.0 (MIE 2.0), în valoare de 33,71 miliarde EUR pentru finanțarea dezvoltării unei infrastructuri durabile și de înaltă performanță în domeniile transporturilor, digitalului și energiei. 

Această a doua ediție a programului se va desfășura în perioada 2021-2027. Votul Consiliului va fi urmat de adoptarea finală de către Parlamentul European.

“Sunt foarte bucuros că am reușit astăzi să confirmăm adoptarea de către Consiliu a Regulamentului privind Mecanismul pentru interconectarea Europei, în urma trilogului final pe care l-am avut cu Parlamentul la 11 martie și, de asemenea, pe baza tuturor eforturilor depuse de președințiile anterioare ale Consiliului. MIE a avut o contribuție importantă la integrarea europeană, în special facilitând conexiunile transfrontaliere, promovând coeziunea și durabilitatea și consolidând competitivitatea prin investiții specifice în infrastructură. Acest al doilea MIE este chiar mai solid și va juca un rol semnificativ în redresarea post-COVID și în construirea unei Uniuni Europene neutre din punct de vedere climatic,” a declarat Pedro Nuno Santos, ministrul portughez al infrastructurii și locuințelor, președintele Consiliului Europei.

Pentru segmentul transporturilor va fi alocat un buget de 25,81 miliarde EUR (inclusiv 11,29 miliarde EUR pentru țările beneficiare ale fondurilor de coeziune), în timp ce sectorul energiei va beneficia de o finanțare de 5,84 miliarde EUR, iar sectorul digital de 2,07 miliarde EUR.

Sprijinul MIE în diferite domenii

În domeniul transporturilor, MIE 2.0 va promova rețele interconectate și multimodale în scopul dezvoltării și al modernizării infrastructurii feroviare, rutiere, maritime și a căilor navigabile interioare, precum și în scopul asigurării unei mobilități în condiții de siguranță și securitate. Se va acorda prioritate dezvoltării în continuare a rețelelor transeuropene de transport (TEN-T), punându-se accent pe verigile lipsă și pe proiectele transfrontaliere cu valoare adăugată pentru UE.

Din bugetul pentru transporturi, o sumă de 1,38 miliarde EUR (la prețurile din 2018) va fi utilizată pentru a finanța proiecte feroviare majore între țările beneficiare ale fondurilor de coeziune.

De asemenea, MIE 2.0 va asigura faptul că, atunci când infrastructura va fi adaptată în vederea îmbunătățirii mobilității militare în interiorul UE, ea va putea avea o dublă utilizare, satisfăcând atât nevoile civile, cât și pe cele militare. Mobilitatea militară va beneficia de o alocare separată în valoare de 1,69 miliarde EUR în cadrul bugetului pentru transporturi.

În sectorul energiei, programul urmărește să contribuie la integrarea în continuare a pieței europene a energiei, îmbunătățind interoperabilitatea transfrontalieră și trans-sectorială a rețelelor energetice, facilitând decarbonizarea și asigurând securitatea aprovizionării. De asemenea, va fi disponibilă finanțare pentru proiecte transfrontaliere în domeniul producerii de energie din surse regenerabile.

În domeniul conectivității digitale, sfera de aplicare a programului a fost extinsă pentru a reflecta faptul că transformarea digitală a economiei și a societății în ansamblu depinde de accesul universal la rețele de mare și foarte mare capacitate fiabile și accesibile ca preț. Conectivitatea digitală este, de asemenea, un factor decisiv în reducerea discrepanțelor economice, sociale și teritoriale. Pentru a fi eligibil să primească sprijin din partea MIE 2.0, un proiect va trebui să contribuie la piața unică digitală și la obiectivele de conectivitate ale UE. Se va acorda prioritate proiectelor care asigură o arie mai mare de acoperire, inclusiv pentru gospodării.

Votul înseamnă adoptarea de către Consiliu a poziției sale în primă lectură. Actul legislativ trebuie să fie adoptat de Parlamentul European în a doua lectură înainte de a fi publicat în Jurnalul Oficial al UE. Regulamentul va intra în vigoare în ziua următoare datei publicării sale. Se va aplica retroactiv de la 1 ianuarie 2021.