Home Intermodal AEOLIX, eficientizarea transportului pe Dunăre prin schimbul digital de informaţii

AEOLIX, eficientizarea transportului pe Dunăre prin schimbul digital de informaţii

AEOLIX, eficientizarea transportului pe Dunăre prin schimbul digital de informaţii

AEOLIX este un proiect european desfășurat în perioada 2016-2019, ce urmărește crearea unui hub digital de inovaţie menit să îmbunătăţească ecosistemele logistice prin identificarea unor soluţii la lipsa de conectivitate și fragmentarea sistemelor actorilor logistici bazate pe tehnologia informaţiei.

Asigurarea vizibilităţii și a siguranţei datelor transmise pe tot lanţul de aprovizionare, care se traduce prin îmbunătăţirea calităţii serviciilor, reprezintă una dintre priorităţile companiilor care activează în industrie. Însă, utilizarea unor sisteme informaţionale diferite, care transmit datele în mod diferit, reprezintă un impediment în obţinerea transparenţei complete în lanţul logistic.

AEOLIX a testat, validat și demonstrat ecosistemul logistic colaborativ prin 12 laboratoare cu condiţii reale de operare, care au acoperit cele nouă coridoare ale TEN-T și 18 ţări.

Printre avantajele pe care platforma AEOLIX le oferă se numără:

■ Vizibilitate sporită în supply chain

■ Mai multă eficienţă și o mai mare flexibilitate

■ Reducerea costurilor administrative și operaţionale

■ Noi oportunităţi de afaceri

■ Automatizarea fluxului de informaţii

■ Optimizarea serviciilor de transport

■ Creșterea factorului de încărcare a navelor

■ Reducerea emisiilor de CO2

■ Interoperabilitate aliniată la stardardele UE.

”Standardizare nu înseamnă automat și interoperabilitate. Platforma AEOLIX vine să umple acest gol de interoperabilitate tehnologică la nivelul actorilor logistici de pe coridorul Dunării. ANR sprijină orice iniţiativă de interoperabilizare a sistemelor informaţionale în vederea optimizării operaţiunilor logistice și de transport și generării de noi oportunităţi în domeniu.” Silviu Apostol, Șef Serviciul Comunicaţii și IT ANR

Living Lab 5 – soluţia de transport și logistică fluvială

Traficul pe Dunăre se confruntă cu nenumărate restricţii și întârzieri cauzate de evenimente naturale și bariere administrative. Operatorii și proprietarii de barje își planifică transporturile și își stabilesc preţurile în funcţie de vârfurile de sezon, ceea ce înseamnă că operatorii logistici și freight forwarderii alocă timp și resurse umane pentru a căuta loc disponibil pe barje, a urmări transporturile și a notifica terminalele portuare.

În același timp, companiile de transport se confruntă cu întârzieri la încărcarea mărfurilor care determină costuri adiţionale prin penalităţi, asigurări, întârzieri în livrarea mărfurilor către client. Laboratorul de business pe Dunăre a urmărit să testeze o soluţie de schimb automat de informaţii pentru realizarea unui transport mai eficient pe Dunăre, pornind de la datele de tip poziţie și voiaj din RIS (River Information Systems), prin dezvoltarea unei interfeţe comune tuturor actorilor din lanţ, pentru managementul vizibilităţii voiajelor și transmiterea automata de notificări personalizate precum poziţia navei, ETA și disponibilitatea pentru noi voiaje.

Partenerii acestui laborator au fost IHORKS Shipping and Trading, care a oferit consultanţă cu privire la nevoile de business și funcţionalităţile necesare, viaDonau – furnizorul RIS în Austria, care a promovat extinderea interconexiunii de date RIS între mai multe ţări, și Teamnet – furnizor de servicii IT, care a coordonat dezvoltarea conexiunilor tehnologice.

Suplimentar, Autoritatea Navală Română a pus la dispoziţie conexiunea datelor de voiaj standardizate prin RoRIS la platforma AEOLIX. Practic, AEOLIX aduce un strat suplimentar de informaţii, pornind de la cel furnizat de autorităţile navale naţionale, prin comunicarea îmbunătăţită dintre actorii logistici din lanţul de transport.

În acest fel, consolidarea transporturilor și reducerea curselor pe gol pe Dunăre ar putea optimiza utilizarea spaţiului pe nave, creșterea volumelor de mărfuri și eficientizarea tranzacţiilor financiare.

”AEOLIX a demonstrat că se poate crea un spaţiu electronic comun de publicare și abonare la disponibilităţile de transport pe Dunăre, care să asigure o bună comunicare în relaţiile dintre armatori și operatorii logistici.” Ovidiu Papiniu, Managing Director IHOR KS Shipping and Trading