Home FMCG AGRANA Romania – investiţii în creșterea eficienţei lanţului de aprovizionare

AGRANA Romania – investiţii în creșterea eficienţei lanţului de aprovizionare

AGRANA Romania – investiţii în creșterea eficienţei lanţului de aprovizionare

AGRANA Romania, parte a grupului AGRANA, principalul furnizor de zahăr din Europa Centrală, de Est și de Sud- Est, operează în România două unităţi de producţie zahăr la Roman și Buzău și a realizat numeroase investiţii în industria zahărului încă din 1998, când AGRANA Zucker A.G. a intrat pe piaţa locală.

Astăzi, AGRANA Romania este unul dintre cei mai importanţi furnizori de zahăr pentru îndulcitori și pentru industria băuturilor răcoritoare, pentru lanţurile de retail și comerţul tradiţional.

În cadrul unui interviu pentru Intermodal&Logistics, Alexandru Matei, Head of Supply Chain Management și Herwig Schwihla, Managing Director Operations, Raw Material, Supply Chain & Quality, AGRANA Romania au vorbit despre organizarea supply chain-ului companiei, schimbările survenite de la debutul pandemiei, provocările logistice cu care se confruntă producătorul, dar și investiţiile realizate pentru optimizarea proceselor și creșterea capacităţii de producţie în România.

Intermodal&Logistics: Cum este organizat supply chain-ul Agrana în România, pe fluxurile de intrare și ieșire? Ce volume de zahăr se produc la nivel local și ce tipuri?

Herwig Schwihla: Departamentul Supply Chain Management (SCM) al AGRANA Romania este parte integrantă a SCM în cadrul diviziei AGRANA SUGAR și are ca principală sarcină să furnizeze către clienţii noștri din România, dar și din Bulgaria, produse și servicii de cea mai bună calitate. Structura organizaţională a SCM se reflectă în principalele activităţi: logistică (transport feroviar și rutier), depozitare (produse finite și materii prime), customer service, import de zahăr brut și zahăr alb, etc. Anual livrăm către clienţi aproximativ 300.000 tone de produse finite, din diferite depozite, prin intermediul companiei de vânzări AGRANA SALES & MARKETING. De asemenea, zahărul cristal alb, primit vrac (transport în camion cisternă sau în saci de tip Big Bag) de la AGRANA și SÜDZUCKER, este re-ambalat în fabricile din România în pungi de hârtie de 1 kg, în principal sub mărcile MĂRGĂRITAR și CORONIŢA. Tot prin intermediul companiei AGRANA SALES & MARKETING, le furnizăm clienţilor produse finite de la fabricile din cadrul grupului din străinătate.

În plus, aș dori să menţionez sfecla de zahăr, materie primă importantă, procesată în fabrica noastră din Roman, și care, reprezintă o provocare logistică imensă pe perioada de toamnă și iarnă, când sunt procesate aproximativ 6.000 de tone zilnic pe durata a aproximativ 100 de zile.

Intermodal&Logistics: Ce provocări a adus pandemia în 2020 și începutul anului 2021 pentru AGRANA România și, mai exact, pentru lanţul de aprovizionare al companiei?

Herwig Schwihla: Pandemia a fost gestionată de către toţi angajaţii AGRANA Romania în cel mai bun mod posibil, respectând măsurile implementate. Astfel, nu am avut opriri ale producţiei și am putut deservi piaţa fără întreruperi atât în 2020, cât și în 2021. Aș dori să le transmit un mare “MULŢUMESC!” tuturor angajaţilor noștri și clienţilor care au acceptat ocazionalele mici întârzieri în livrare.

Intermodal&Logistics: Ce măsuri aţi implementat pentru a securiza lanţul de aprovizionare al companiei?

Alexandru Matei: Măsurile implementate au vizat toţi angajaţii companiei. Angajaţii din SCM, implicaţi în primirea și livrarea zahărului s-au confruntat cu un risc mai mare de infectare. Pentru a reduce riscul, contactul cu șoferii de camion a fost și este, în continuare, minimizat și au fost implementate procedure suplimentare, ca de exemplu: completarea de chestionare pentru a verifica starea de sănătate a șoferilor de camion înainte de a intra în incinta fabricii, teste PCR gratuite pentru toţi angajaţii și o echipă de răspuns rapid care să depisteze potenţialele cazuri și contacţii direcţi.

Intermodal&Logistics: Care au fost principalele schimbări survenite în relaţia cu furnizorii și clienţii, care rezultat al contextului pandemic?

Alexandru Matei: Principala schimbare a fost că am făcut trecerea la video-conferinţe pentru a ţine întâlnirile care altfel ar fi avut loc în persoană. De asemenea, în faza iniţială a pandemiei, clienţii au comandat cantităţi mai mari de produse, ceea ce pentru scurt timp s-a transformat într-o provocare, însă după câteva luni, piaţa a revenit la volumele așteptate.

Intermodal&Logistics: În ultimii ani, AGRANA a investit pentru a-și îmbunătăţi procesele logistice și a crește capacitatea de producţie a fabricilor din România. Ne puteţi oferi mai multe detalii privind aceste investiţii?

Herwig Schwihla: La Buzău, am construit recent un nou depozit pentru produse finite, cu o capacitate de aproximativ 10.000 de locuri pentru paleţi, 5 rampe de încărcare pentru camioane și o rampă pentru tren. Am investit și în staţii de descărcare pentru camioane și trenuri, pentru a putea recepţiona mai mult de 600 tone/ zi de zahăr cristal vrac. În prezent, finalizăm o nouă staţie de încărcare pentru cisterne (camioane de tip vrac), care ne va permite încărcarea acestor camioane în interior. La Roman derulăm un program multi-anual de economisire a energiei pentru a reduce consumul specific de energie în producţia de zahărului alb din sfeclă. Reducerea va duce implicit și la mai puţine emisii de CO2. Anul acesta instalăm schimbătoare de căldură și un nou evaporator cu peliculă descendentă.

Intermodal&Logistics: Care au fost rezultatele acestor investiţii?

Herwig Schwihla: Creșterea capacităţii depozitului din Buzău și a numărului de rampe de încărcare pentru camioane a dus la reducere semnificativă a timpilor de așteptare pentru descărcarea camioanelor, mai ales în perioadele de vârf de sezon. În plus, am putut reduce suprafeţele de depozitare închiriate.

Intermodal&Logistics: Ce rol ocupă transportul feroviar în AGRANA Romania, cât de mult se utilizează acest mod de transport pentru materia primă sau produsele finite?

Alexandru Matei: Zahărul brut este transportat de la Constanţa la Buzău exclusiv pe cale feroviară. Pentru zahărul cristal vrac din străinătate, ponderea transportului feroviar a crescut semnificativ în ultimii ani. Pentru transportul produselor finite, dar și al sfeclei de zahăr către fabrica din Roman, utilizăm aproape exclusiv transportul rutier.

Intermodal&Logistics: Pe lânga infrastructura de transport precară, cu ce alte constrângeri se confruntă echipa de logistică a AGRANA?

Alexandru Matei: Infrastructura de transport precară pune o presiune mare pe echipa de logistică pentru a livra produsele la timp. Planificarea proactivă realizată cu echipele de customer service, demand planning și transport, alături de flexibilitatea producţiei și logistica fabricii, dar și flexibilitatea clienţilor și a transportatorilor contribuie la succesul întregului lanţ, avem produsele livrate. Pe lângă infrastructură, transportul zahărului vrac (în cisterne sau containere) este foarte limitat. Trecerea la astfel de mijloace de transport va ajuta la reducerea consumului de paleţi (lemn), va scădea și consumul de plastic și hârtie, utilizate ca materiale de ambalare. La Buzău investim acum într-o staţie de descărcare a containerelor, pentru a putea în viitor să primim zahăr vrac în containere și cisterne. Un al treilea punct care merită menţionat este acela al infrastructurii electronice în relaţia cu transportatorii și clienţii, pe care o îmbunătăţim pentru a permite, spre exemplu, o procesare mai rapidă a comenzilor sau procese logistice mai rapide.

 Intermodal&Logistics: România nu are o încă o tradiţie în ceea ce privește programele de pregătire în logistică și supply chain, iar companiile au uneori dificultăţi în a identifica profesioniștii potrivit pentru departamentele logistice, adesea bazându-se pe programele de pregătire interne. Este și cazul AGRANA?

 Herwig Schwihla: Într-adevăr, până acum a fost o lipsă de programe de educaţie în domeniu. Însă universităţile private încep să ofere o gamă tot mai variată de posibilităţi de pregătire inclusiv în SCM. În AGRANA trainingurile interne la nivel local și de grup sunt metoda utilizată până acum, de exemplu în tehnologia de producţie a zahărului. Și, foarte importantă, în toate aspectele, este principiul învăţării la locul de muncă.

Intermodal&Logistics: Cum pregătiţi oamenii din echipa de logistică? Alexandru Matei, Head of Supply Chain AGRANA Romania este un bun exemplu, el făcând tranziţia către supply chain din domeniul financiar și controlling?

Herwig Schwihla: Momentul revenirii lui în România, și faptul că poziţia de Head of Supply Chain Management era vacantă au coincis atunci. Și, cum la nivel de companie promovăm intern angajaţii pe poziţiile libere, noi am decis alegerea lui Alexandru Matei. Cum am menţionat deja, trainingul se face la locul de muncă, învăţând prin practică. Desigur, acest lucru implică o colaborare strânsă cu colegii din echipa SCM existentă și cu colegii din SCM din celelalte ţări.

Intermodal&Logistics: Ce presupune rolul de Head of Supply Chain Management în cadrul AGRANA România?

Alexandru Matei: Supply Chain Manager-ul dezvoltă, aliniată strategiei SCM a AGRANA Sales&Marketing, strategia SCM pentru România, implementează și monitorizează strategia agreată. Obiectivul principal este de a îmbunătăţi eficienţa tuturor proceselor relevante și de a reduce costurile, asigurând în același timp o calitate ridicată a produselor și serviciilor.

Intermodal&Logistics: Ce competenţe trebuie să aibă persoana care deţine acest rol?

 Alexandru Matei: Este nevoie de o perspectivă și o înţelegere excelentă a proceselor de supply chain și o bună cunoaștere a sistemelor software relevante. Atribuţiile managerului de supply chain implică o organizare excelentă, managementul proiectelor, o atitudine orientate către rezolvarea problemelor și abilităţi de comunicare. De asemenea, atenţia la detalii, gândirea strategică și analitică, dar și creativitatea în identificarea de soluţii sunt necesare pentru un astfel de rol.