Home Intermodal Apogeus Com a ales soluţia July Soft Hekla pentru managementul flotei de transport

Apogeus Com a ales soluţia July Soft Hekla pentru managementul flotei de transport

Apogeus Com a ales soluţia July Soft Hekla pentru managementul flotei de transport

Transportatorul român APOGEUS COM, firmă autohtonă de transport intern și internaţional de marfă, cu sediul judeţul Brăila, a ales în 2019 să implementeze propriul sistem de Management de Flota Auto (TMS) folosind soluţia July Soft Hekla® DMS, dezvoltată și promovată de către JULY SOFT, un start-up cu sediul în București.

Implementarea Hekla® DMS s-a concretizat într-o soluţie completă de management al flotei de transport a APOGEUS COM, ce include aproximativ 60 capete tractor, 63 șoferi si 4 dispeceri.

Implementarea, incluzând partea de analiză a proceselor, a durat o lună, faza de testare încă o lună, finalizându-se cu faza de producţie. În prezent, s i s te m u l e s te u n s u cce s , demonstrând că implementarea unui sistem de management de flotă complet (TMS) este posibilă prin colaborarea cu un start-up autohton. Avantajul colaborării cu JULY Soft a fost reprezentat nu numai de costul scăzut al implementării ca timp și bani, dar mai ales de gradul extrem de mare al personalizării implementării la nevoile specifice APOGEUS COM și implicit al utilităţii finale a sistemului, prin automatizarea și digitalizarea unor procese manuale care, deși sunt caracteristice oricărui transportator, au inevitabil particularităţi de la caz la caz:

 • Managementul flotei (auto, remorci, șoferi, revizii, asigurări, ITP etc)
 • Contractare prestatori
 • Facturare (RON, EUR, USD), generare borderouri transport asociate facturilor etc
 • Control costuri reparaţii, combustibil etc
 • Raportare venituri, costuri, profitabilitate per vehicul
 • Management alimentări carburant, consum etc
 • Integrare cu sistemul GPS de urmărire a flotei existent

“Folosim Sistemul de Management Transport (TMS) implementat cu Hekla DMS din 2019 și suntem extrem de mulţumiţi de aportul adus în cadrul APOGEUS COM, dar mai ales de ușurinţa cu care se poate adapta Hekla la cerinţe noi de business. Modulul Hekla TMS a fost dezvoltat prima dată pentru noi în aproximativ o lună după o analiză preliminară împreună cu echipa July Soft și am fost plăcut surprinși de viteza de implementare, de calitatea suportului și usurinţa în utilizare”, spune Ionel Popa, Director General APOGEUS COM, operator transport intern și internaţional de marfă.

Portofoliul Hekla® DMS

Platforma Hekla® DMS este cea mai importantă componentă a suitei JULY SOFT Geysir® și permite implementări rapide și ieftine de digitalizare a celor mai complicate procese operaţionale pe care orice companie trebuie să le implementeze pentru a fi competitivă în acest mediu globalizat și din ce în ce mai concurenţial.

Pe lângă HEKLA DMS, JULY SOFT oferă la pachet cu implementarea și o licenţă anuală a Geysir® ES – un sistem de tip Enterprise Search – integrat cu Hekla® DMS și care oferă sprijin în regăsirea informaţiei din reţeaua locală a unei companii, așa cum motoarele de căutare moderne o fac pentru navigarea Internet. Suita Geysir® este bazată pe platforma Microsoft .NET și Microsoft SQL Server, oferind implicit cele mai bune standarde de securitate a datelor și nu în ultimul rând facilitând conformitatea GDPR.

Compania JULY SOFT are mai multe implementări de succes ale Hekla® DMS la diverși operatori de transport de marfă autohtoni, fiecare implementare fiind extrem de diferită de la caz la caz întrucât soluţia Hekla® DMS permite, cu costuri relativ mici personalizări conforme nevoilor fiecărui client din acest domeniu atât de important al transportului de marfă intern și international.

Aplicaţii ale suitei Hekla® DMS

Suita Hekla® DMS a fost folosită cu succes la implementări din alte domenii de business:

 • Control facturi furnizori („Invoice Controlling”) – flux management automat facturi furnizor
 • Logistică – Management programări camioane la rampe („Gate Management”)
 • Evaluări bunuri mobile și imobile ( “Appraisal & Valuation”) – contractare, ofertare, facturare
 • Industrie și producţie piese metalice – devize și fișe de urmărire produse
 • Instalații, montaje și echipamente – managementul proiectelor și lucrări tipizate
 • Constucţii și inchirieri utilaje etc
 • De asemenea, cu Hekla® DMS se pot implementa rapid:
 • Ofertare, contractare, facturare pentru servicii
 • WMS (Warehouse Mangement System)
 • CRM (Customer Relationship Management), urmărire vînzări
 • CRM pentru case de expediţii – procesare și generare automată documente vamale și facturare

„Soluţiile din suita Geysir se adresează clienţilor care doresc să aibă posibilitatea de a alege între Hekla „on-premises” (licenţă nelimitată în timp) sau Hekla Cloud/SAAS. Le punem la dispoziţie consultanţă tehnică pentru a analiza ce își doresc să automatizeze. Clienţi, chiar cu aceeași activitate, vor să aibă o soluţie de digitalizare nelimitată la nici un criteriu (număr de documente, utilizatori, etc). Deși tendinţa în piaţă este de mutare a sistemelor IT în Cloud/ SAAS, echipa noastră oferă atât licenţe on-premises, cât și clould/ SAAS, adaptându-ne cerinţelor clienţilor.

Soluţiile noastre reprezintă un sistem centralizat care oferă automat facturarea și generarea borderourilor în format personalizat per client, generarea automata a contractelor  prestator, avize, tichete cântar etc – dar mai ales la partea de integrare automată cu sistemele GPS și cu borderourile și facturile furnizor, precum și preluarea automată a cheltuielilor cu taxele de drum, carburant, și integrarea în sistemul de raportare complet, care oferă acurateţe managementului și deci ocazia unor decizii corecte, proactive, dar și a eliberării dispecerilor de corvoada unor activităţi repetitive, unde se pot produce erori– soluţie concretizată prin automatizare și digitalizare, lăsând loc pentru efectuarea activităţilor cu valoare adăugată și care contribuie la creșterea profitabilităţii companiei” explică Iulia Popa, General Manager July Soft.

Pentru mai multe detalii despre cum poate JULY SOFT să vă asiste în digitalizarea și automatizarea proceselor companiei, precum și pentru un demo gratuit accesaţi www.julysoft.net/contact.