Home Logistics Comerț international Care este rolul unui comisionar vamal?

Care este rolul unui comisionar vamal?

Care este rolul unui comisionar vamal?
Raluca Vieru, Manager – PRO CUSTOMS

Potrivit Regulamentului de Aplicare a Codului Vamal, comisionarul în vamă este persoana juridică română, constituită potrivit legii, care, în numele și pe seama altei persoane sau în nume propriu, dar pe seama altei persoane prezintă mărfurile şi efectuează declararea în detaliu a mărfurilor, depozitarea şi alte formalităţi prevăzute în reglementările vamale, precum şi plata la autoritatea vamală a cuantumului drepturilor de import şi de export.

Comisionarii în vamă pot avea în obiectul lor de activitate și operaţiuni de expediţii și transport internaţional de mărfuri supuse vămuirii. De asemenea, comisionarul în vamă are dreptul de a realiza operaţiuni de import sau de export in nume propriu. Astfel, comisionarul în vamă stabilește raporturi juridice directe cu autoritatea vamală pentru ansamblul operaţiunilor pe care le efectuează și răspunde de respectarea reglementărilor vamale. Conform reglementărilor vamale în vigoare, o persoană juridică care intenţionează să desfășoare astfel de activităţi, poate să-și exercite atribuţiile numai după obţinerea autorizaţiei de comisionar în vamă emisă de Direcţia Generală a Vămilor. Un comisionar în vamă este o persoană juridică ce va reprezenta un importator sau un exportator în faţa autorităţilor vamale. Cu alte cuvinte, această persoană juridică intermediază practic procesul de vămuire a mărfurilor și reprezintă unul dintre pilonii de bază pentru logistica unei companii ce are ca obiect de activitate importul sau exportul de mărfuri și bunuri. Compania care necesită astfel de servicii și apelează la ajutorul unui comisionar vamal va primi consultantă, asistenţă și reprezentare vamală. Reprezentarea vamală mai sus amintită poate fi de două feluri: directă și indirectă. În cazul unei reprezentări vamale directe comisionarul vamal va acţiona în numele și pe seama altei persoane, iar în cazul reprezentării vamale indirecte un comisionar vamal va îndeplini formalităţile necesare vămuirii și va duce la bun sfârșit ceea ce are de făcut în nume propriu, însă pentru o altă persoană.

Printre serviciile pe care un comisionar vamal le oferă se numără și calculul taxelor aferente bugetului statului ca urmare a procesului de import, export sau tranzit al ţării. Aceste taxe pot fi plătite de un comisionar în vamă în situaţia în care cel care este titularul operaţiunii nu a făcut-o. De asemenea, un comisionar în vamă va trebui să asigure completarea corectă a actelor și documentelor vamale cu datele cerute de formularistica în vigoare, întocmai cum prevede legea.

Un alt aspect extrem de important ce cade în sarcina unui comisionar în vamă este declararea mărfurilor în detaliu și prezentarea acestora autorităţilor vamale. Altfel spus, comisionarul în vamă are obligaţia de a scoate marfa din ambalaje și de a o prezenta autorităţilor vamale, iar ulterior de a o împacheta la loc fără a-i provoca deprecierea. Comisionarul în vamă trebuie să deţină și spatii de depozitare, echipamente si personal instruit pentru a manipula bunurile. Din punct de vedere juridic, acesta răspunde în solidar cu titularul operaţiunii de vămuire pentru diferenţele în minus constatate la controlul ulterior, precum și pentru penalităţile rezultate din aceste operaţiuni.

  • Comisionarul în vamă este persoana juridică ce poate ajuta un importator sau exportator să își îmbunătăţească logistica firmei prin simplu fapt că intermediază procesul de vămuire.