Home Logistics Comerț international Ce se schimbă în noul sistem armonizat de denumire și clasificare a mărfurilor?

Ce se schimbă în noul sistem armonizat de denumire și clasificare a mărfurilor?

Ce se schimbă în noul sistem armonizat de denumire și clasificare a mărfurilor?

Organizația Mondială a Vămilor a anunțat că începând cu 1 ianuarie 2022 va intra în vigoare o nouă versiune a Sistemul armonizat de denumire şi codificare a mărfurilor (HS). Acest sistem stă la baza comerțului global, iar noua versiune aduce câteva modificări importante.

Sistemul armonizat de denumire şi codificare a mărfurilor reprezintă primele șase cifre ale codului mărfii / numărul tarifului și este utilizat în prezent în 211 de țări. Nomenclatura HS a fost dezvoltată de Organizația Mondială a Vămilor și cuprinde aproximativ 5.000 de grupuri de mărfuri, care sunt desemnate printr-un cod din 6 cifre și aranjate conform unor reguli fixe într-o structură legală și logică.

Prin intermediul portalului UE Access2Markets, companiile pot obține informații relevante cu privire la taxele și impozitele suportate în străinătate, precum și documentația și reglementările necesare prin intermediul codului HS.

Cele mai importante schimbări în clasificarea mărfurilor

Sistemul armonizat se reînnoiește la fiecare 5 ani, iar de la 1 ianuarie 2022 vor interveni noi modificări. Adaptarea la comerțul actual prin recunoașterea de noi fluxuri de produse și abordarea problemelor de mediu și sociale de interes global sunt principalele caracteristici ale amendamentelor HS 2022. Pentru a recunoaște tiparele comerciale în schimbare, din 2022 va fi introdusă vizibilitatea pentru mai multe tipuri de fluxuri de mărfuri.

  • Deșeurile electrice și electronice sunt un exemplu de clasă de produse importante, cu preocupări la nivelul politicilor țărilor și cu o valoare comercială ridicată, prin urmare, HS 2022 include dispoziții specifice pentru clasificarea acesteia pentru a sprijini țările în activitatea lor în baza Convenției de la Basel.
  • De asemenea, având în vedere dificultățile întâmpinate în trecut pentru clasificarea noilor produse pe bază de tutun și nicotină, lipsa de vizibilitate în statisticile comerciale a acestora și din valoarea monetară ridicată, au avut ca efect aplicarea de noi prevederi.
  • Vehiculele aeriene fără pilot (UAV), denumite în mod obișnuit drone, obțin, de asemenea, propriile dispoziții specifice pentru a simplifica clasificarea acestor aeronave. Smartphone-urile își vor câștiga propriile subpoziții și note, care vor clarifica și confirma clasificarea actuală a acestor dispozitive multifuncționale.
  • Au fost efectuate reconfigurări majore pentru subpozițiile de la poziția 70.19 pentru fibra de sticlă și derivate din aceasta și pentru poziția 84.62 pentru echipamentele de prelucrare a metalelor. Aceste modificări recunosc că subpozițiile actuale nu reprezintă în mod adecvat progresele tehnologice din aceste sectoare, ducând la lipsa de statistici comerciale importante pentru industrie și potențiale dificultăți de clasificare.
  • În domeniul sănătății și siguranței, de exemplu, placebo-urile, culturile celulare, terapiile celulare și bunurile cu dublă utilizare, precum materialele radioactive, detonatoare sau alte materiale necesare asamblării de dispozitive explozibile improvizate primesc noi dispoziții.
  • Mărfurile controlate în mod specific în temeiul diferitelor convenții au fost, de asemenea, actualizate. Ediția HS 2022 introduce noi subpoziții pentru substanțele chimice specifice controlate în temeiul Convenției privind armele chimice (CWC), pentru anumite substanțe chimice periculoase controlate în temeiul Convenției de la Rotterdam și pentru anumiți poluanți organici persistenți (POP) controlați în temeiul Convenției de la Stockholm. Mai mult, la cererea Comitetului internațional pentru controlul narcoticelor (INCB), au fost introduse noi subpoziții pentru monitorizarea și controlul fentanililor și al derivaților acestora, precum și a doi precursori de fentanil. Modificări majore, inclusiv noua poziție Nota 4 la secțiunea VI și noua poziție 38.27, au fost introduse pentru gazele controlate în temeiul amendamentului Kigali al Protocolului de la Montreal.