Home Intermodal CFR Marfă a majorat tarifele cu 10% din ianuarie 2022

CFR Marfă a majorat tarifele cu 10% din ianuarie 2022

CFR Marfă a majorat tarifele cu 10% din ianuarie 2022

Operatorul național de transport feroviar de marfă CFR Marfă a majorat tarifele cu 10% începând cu 20 ianuarie 2022, ca urmare a deciziei AGA și directorului general Mihai Frasinoi.

 Compania CFR Marfă a mai majorat tarifele de transport și în octombrie 2021,  atunci prețul de transport pentru un vagon gol pornind de la 165 lei/vagon. În 2022, tarifele de transport ale CFR Marfă pornesc de la 182 lei/vagon, pentru transportul unui vagon gol pe 2 osii.

Pentru transportul vagoanelor goale puse la dispoziție de clienți, se percep următoarele tarife:

 • 0,94 lei / osie km – pentru vagoane pe 2 osii,
 • 0,87 lei / osie km – pentru vagoane pe mai mult de 2 osii,
 • dar minim 182 lei/vagon, pentru vagoane pe 2 osii și 275 lei/vagon, pentru vagoane pe mai mult de 2 osii.

Pentru expedițiile de mărfuri transportate de CFR Marfa în vagoane puse la dispoziție de clienți, înscrise, marcate și înregistrate în conformitate cu reglementările naționale și internaționale în vigoare, tariful de transport se calculează conform dispozițiilor generale și speciale pentru expediții de vagoane din prezentul tarif și se reduc cu 10%. Tariful de transport se calculează și se percepe pentru fiecare vagon, pentru fiecare vehicul care circulă pe roți proprii sau pentru fiecare UTI din cadrul aceleiași expediții.

Dacă prin dispozițiile tarifare generale sau speciale, la calculul tarifului de transport trebuie să se aplice mai mulți coeficienți de reducere și/sau majorare aceștia se aplică prin înmulțire cu tariful din tabelele tarifare corespunzătoare, iar rezultatul se rotunjește o singură dată.

Pentru transportul în stare goală al vagoanelor folosite ca vagoane de încadrare, de siguranță sau de acoperire, se percepe un tarif de transport de 1,40 lei /osie km, dar minim de: 272 lei / vagon, pentru vagoane pe 2 osii, respectiv 443 lei / vagon, pentru pentru vagoane pe mai mult de 2 osii, chiar dacă nu au fost înscrise pe scrisoarea de trăsură.

Cum se modifică prețurile pentru transportul intermodal?

CFR a modificat și prevederile privind Unitățile de transport intermodal (UTI):

 • containerul cu lungimea de cel puțin 20 picioare englezești, cutia mobilă și semiremorcă care pot fi identificate în conformitate cu prevederile standardelor ISO 6346 și EN 13044, după caz;
 • două sau mai multe containere / unități cu lungimi mai mici de 20 picioare englezești care pot fi asamblate într-o singură unitate rigidă de 20, 30 sau 40 de picioare englezești și se pot manipula împreună;
 • unități de transport intermodal de tipul celor precizate la lit. a), nou construite și nemarcate.

În cazul în care UTI-urile se transportă cu vagoane puse la dispozitie de companii feroviare, se percepe în plus faţă de tariful stabilit mai jos pe transport şi pe UTI o sumă de 380 lei pentru fiecare fracţiune de 150 km chiar începută a parcursului în cauză, dar minim 1.608 lei. Această sumă este diminuată cu coeficientul relativ la UTI-ul în cauză prin aplicarea grilei de mai jos.

Tarife transport unitati intermodale CFR Marfă

Tariful de cântărire

Conform prevederilor CFR Marfă, tariful de cântărire se percepe în următoarele cazuri:

 • pentru cântărirea, la cererea clienţilor, a vagonului încărcat sau gol;
 • la verificările prin sondaj, când s-a constatat o falsă declarare a masei.

Pentru manevra efectuată în vederea cântăririi şi pentru perioada cât vagoanele sunt la dispoziţie pentru cântărire nu se percep tarifele de manevră şi tarifele de utilizare (TU). Pentru cântăririle efectuate pe cântarele aflate în staţiile portuare din complexul Constanţa, pentru care se utilizează infrastructura Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa (CNAPMC), pe lângă tariful de cântărire cod 34.01 sau cod 34.02 se percepe şi tariful de 220 lei /vagon.

Dacă pentru efectuarea operaţiei de cântărire trebuie să se aducă, în mod special, locomotiva de manevră de la depou sau din altă staţie, pe lângă tariful de cântărire corespunzător se mai percepe şi tariful de 49 lei / km, după caz, pe distanţa dintre:

 • depoul / staţia din care se îndrumă locomotiva – staţia în care se efectuează;
 • cântărirea – depoul / staţia din care s-a îndrumat locomotiva, dacă locomotiva nu este;
 • îndrumată pentru efectuarea altor prestaţii;
 • depoul / staţia din care se îndrumă locomotiva – staţia în care se efectuează;
 • cântărirea, dacă locomotiva va fi îndrumată pentru efectuarea altor prestaţii, după
 • finalizarea manevrei.

Tarif de cântărire când manevra se efectuează cu locomotiva şi partida de manevră ale clientului, valoarea tarifului se înlocuieşte cu 38 lei / cântărire.

Puteți consulta documentele oficiale ale CFR Marfă aici.