Home Intermodal DAPhNE – iniţiativă pentru dezvoltarea porturilor Dunării

DAPhNE – iniţiativă pentru dezvoltarea porturilor Dunării

DAPhNE – iniţiativă pentru dezvoltarea porturilor Dunării

Lansat în februarie 2017 în Budapesta, în prezenţa autorităţilor portuare reprezentative, operatorilor logistici portuari, miniștri ai transportuirlor, furnizori de tehnologii portuare și a lui Alexander van den Bosch, reprezentant al Federaţiei Europene a Porturilor Fluviale, DAPhNE este un proiect transnațional cofinanţat de către Uniunea Europeană.

, pentru sistemul de transport din regiunea Dunării și să le transforme în centre economice active care să funcţioneze ca un catalizator pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă.

Proiectul creează o platformă de lucru permanentă și bine gestionată care abordează cele mai urgente probleme ale porturilor cu ajutorul unor ghiduri, recomandări și activităţi pilot, bazate pe cele mai bune practici, care la finalul proiectului se vor concretiza printr-o strategie de dezvoltare de ansamblu și un plan de acţiune pentru aceste porturi. Soluţiile elaborate de consor ţiu vor fi distribuite către cele peste 60 de porturi dunărene ca posibile mode le aplicabile.

O mai bună coordonare și integrare transnaţională realizată prin acţiuni pilot și instrumente comune elaborate de parteneri ai comunităţii portuare din sectorul public și privat vor conduce la soluţii comune pentru revizuirea și armonizarea legislaţiei portuare, administrarea și managementul porturilor din toată regiunea Dunării. Proiectul “DAPhNE – reţeaua porturilor dunărene” este co-finanţat de către Uniunea Europeană, din FEDR și IPA, prin Programul Transnaţional Dunărea și se derulează pe parcursul a 30 de luni (ianuarie 2017 – iunie 2019). Proiectul se implementează de către un consorţiu transnational alcătuit din 16 organizaţii cofinanţate și 7 parteneri strategici asociaţi (autorităţi publice, companii de consultanţă, universităţi și ONG-uri) din 9 state europene (Austria, Slovacia, Ungaria, Croaţia, Serbia, România, Bulgaria, Moldova și Ucraina). Proiectul are un buget total de  2,98 milioane Euro, din care fondurile FEDR reprezintă 2,41 milioane Euro și fondurile IPA 122.375 Euro.

“Eficienţa și sustenabilitatea porturilor dunărene este un element esenţial pentru dezvoltarea de sisteme logistice competitive pe Dunăre și deci vitale pentru dezvoltarea economică a regiunii Dunării. Rolul DAPhNE este acela de a oferi sprinjin porturilor de pe Dunăre pentru ca acestea să devină centre economice profitabile care să funcţioneze ca și elemente catalizatoare pentru creșterea economică și crearea de noi locuri de muncă” a declarat Manfred Seitz, Secretar General al asociaţiei Pro Danube International.

Din proiect fac parte 23 de parteneri, printre care PRO Danube International, Port Ennshafen, iC consulenten ZT GesmbH, Universitatea Ovidius Constanţa, Ministerul Transporturilor din România, Autoritatea Portuară Vukovar, RGO Communications, ILR Logistica România, Federaţia Ungară a Porturilor Dunării, Terminalul de Containere Enns, Municipalitatea Giurgiu, Portul Viena, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii din Croaţia, Minsterul Transporturilor, Tehnologiilor și Comunicaţiilor din Bulgaria, Danube Logistics, Autoritatea Porturilor din Ucraina, Universitatea de Știinţe Aplicate Upper Austria, Administraţia Por turilor Dunărea Galaţi, Compania Naţională Bulgară a Infrastructurii Portuare.

DAPhNE abordează subiecte din sfera legislaţie și finanţare, administraţie portuară și management, dezvoltare portuară, strategii portuare și formarea de reţele portuare, urmărind să contribuie la reducerea diferenţelor de dezvoltare existente între cele 70 de porturi localizate de-a lungul celor 2.414 km ai fluviului Dunărea. Acestea se confruntă cu o dezvoltare slabă a infrastructurii, discrepanţe legislative și în reglementări, modele administrative diferite, un nivel redus al investiţiilor private și lipsa de resursă umană calificată în acest sector.