Home Intermodal Elaborarea Strategiei de dezvoltare a transporturilor navale: un proiect de 21 milioane lei

Elaborarea Strategiei de dezvoltare a transporturilor navale: un proiect de 21 milioane lei

Elaborarea Strategiei de dezvoltare a transporturilor navale: un proiect de 21 milioane lei

A fost semnat contractul de finanțare pentru elaborarea „Strategiei de dezvoltare a transporturilor navale”, al cărei beneficiar este Ministerul Transporturilor si Infrastructurii România prin Direcția Transport Naval.

Anunțul a fost făcut de către Secretarul de Stat în Ministerul Transporturilor și Instructurii Ionel Scriosteanu. Costul pentru elaborarea strategiei se ridică la 21 milioane lei.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de elaborarea strategiei, dar și a unui program pentru dezvoltarea transportului maritim și pe căile navigabile interioare, a infrastructurii de cale navigabilă, a infrastructurii porturilor maritime și fluviale pe termen scurt (2027), mediu (2035) și lung (2050). Strategia va ține cont de interesele naționale, regionale și locale, în scopul promovării creșterii economice durabile și în concordanță cu protecția mediului înconjurător.

“Trebuie să avem în vedere eficientizarea activităților din acest domeniu, astfel încât infrastructura navală pe care o deținem să ne situeze într-o poziție de top în contextul concurenței actuale,” a declarat Ionel Scriosteanu.

Obiectivele specifice ale planului

 • Evaluarea situației actuale a flotei de transport fluvial și propuneri de modernizare și dezvoltare, în conformitate cu politicile UE, pentru creșterea rolului transportului pe căile navigabile interioare.
 • Prioritizarea porturilor fluviale în funcție de traficul de mărfuri existent și potențial, precum și de situația economică actuală și de perspectivă a zonei.
 • Creșterea rolului porturilor ca noduri logistice în cadrul rețelei de transport a României.
 • Evaluarea situației actuale a infrastructurii de transport naval și propuneri de modernizare și dezvoltare pentru creșterea eficienței porturilor și a optimizării relațiilor de transport.
 • Dezvoltarea porturilor romanești din punct de vedere al performanțelor și eficientizării utilizării tarifelor de infrastructură.
 • Promovarea dezvoltării porturilor ca zone industriale (hub-uri energetice și digitale).
 • Elaborarea unui program clar și cuprinzător care să aibă ca rezultat, pentru principalele părți implicate (administrația publică centrală, locală, administrațiile portuare și sectorul privat), o etapizare de dezvoltare a porturilor.
 • Elaborarea unui plan de modernizare și restructurare a administrațiilor portuare și de căi navigabile din punct de vedere al administrării eficiente a infrastructurii de transport, al deciziei investiționale și al promovări oportunităților comerciale.
 • Propuneri privind cadrul legal și instituțional din perspectiva administrațiilor portuare și de căi navigabile și a reglementărilor în materie de ajutor de stat pentru facilitarea dezvoltării porturilor.
 • Propuneri de optimizare a utilizării fondurilor UE pentru următoarea perioadă de programare prin reducerea timpilor de pregătire și implementare a proiectelor.
 • Elaborarea Evaluării Strategice de Mediu.