Home Logistics 3 PL Eltra Logis – detaliul care face diferenţa în fashion

Eltra Logis – detaliul care face diferenţa în fashion

Eltra Logis – detaliul care face diferenţa în fashion

La finele anului 2016, compania Eltra Logis a aniversat 10 ani de activitate, perioadă marcată de dezvoltare și rezultate pozitive. În toată această perioadă, deviza companiei a fost “Detaliile fac diferenţa!”

Elena Jianu este antreprenorul român care a pus bazele Eltra Logis în 2006, în Pitești. Compania a avut ca obiect iniţial de activitate transportul intern și internaţional specializat pentru mărfurile industriei de confecţii si textile, însă, descoperind potenţialul pe care această nișă îl are, Elena Jianu a obţinut pentru Eltra Logis și calitatea de casă de expediţii rutiere internaţionale. Această etapă a fost una extrem de importantă nu doar în asigurarea volumului de marfă transportată, ci și pentru specializarea angajaţilor și ridicarea nivelului de calitate și siguranţă a prestaţiilor de transport efectuate.

Profil de business

Eltra Logis și-a canalizat eforturile către crearea și modernizarea continuă a flotei auto, creșterea siguranţei și calităţii prestaţiei, înfiinţarea unui sediu modern și operativ al firmei, iar pentru diversificarea serviciilor oferite, crearea de depozite de tranzit pentru mărfuri generale și specializate pentru depozitare a confecţiilor pe umerașe, care, cumulat, depășesc 1.000 mp. Gestiunea mărfurilor este realizată de un sistem de tip WMS, care permite gestionarea corectă și oportună a mărfurilor tranzitate, cât și trasabilitatea acestora. Flota Eltra Logis este compusă din 30 de camioane (capete tractor și semiremorci) destinate transportului pe distanţe lungi, 15 furgonete și 10 camioane destinate transportului pe distante medii și interurban, toate cu monitorizare GPS, pentru creșterea calităţii și siguranţei transporturilor. Totodată, compania se ocupă constant de pregătirea conducătorilor auto și deţine o poliţă de asigurare all-risks în valoare de 2.000.000 euro / 240.000 euro / eveniment, con­ferind clienţilor certitudinea că marfa se află în siguranţă și că va ajunge just in time, acolo unde este nevoie.

De la antreprenoriat local la grup internaţional

Treptat, Eltra Logis și-a diversificat aria de interes și activităţi pe segmentul de fashion. “Am realizat că ceea ce făceam nu era suficient pentru a corespunde creșterii volumetrice a cifrei de afaceri și a asipiraţiilor de dezvoltare pe plan personal, profesional și al companiei pe segmentul fashion, și de aceea, inspirată de deviza firmei cât și a necesităţilor partenerilor noștri externi, am luat decizia de a face din Eltra Logis interfaţa în România a marilor branduri de modă europene, cu fabricile de confecţii și textile locale.

Complementar activităţii de transport și logistică în domeniul specific al transporturilor de confecţii, am înfiinţat și dezvoltat activitatea de consultanţă logistică specifică transporturilor rutiere de mărfuri precum și consultanţă în domeniul fiscal (reprezentare fiscală în România a partenerilor, mari branduri fashion europene, pentru indigenizarea în spaţiul comunitar a mărfurilor, materii prime textile și accesorii provenite din ţări terţe, necesare fabricaţiei confecţiilor” explică Elena Jianu decizia de a înfiinţa Eltra Logis Consulting SRL. Mai mult, pentru a veni în sprijinul partenerilor externi iberici, a înfiinţat și un punct de lucru în Barcelona, Eltra Logis S.L., în proximitatea sediilor marilor branduri din domeniul confecţiilor, fiind astfel, doar la un pas de preluare / livrare a comenzilor de marfă. Dezvoltarea accentuată a producţiei de confecţii în sistem lohn, în România, a necesitat ca Eltra Logis Consulting să pună la dispoziţia partenerilor externi și tehnicienii din industria textilă astfel încât aceștia să supravegheze și supervizeze lansarea în fabricaţie și producţia loturilor de comenzi de confecţii în fabricile din România, asigurând controlul de calitate în toate etapele de fabricaţie, de la calitatea materiilor prime și accesoriilor, la fazele de confecţionare tipare, croire, coasere, ambalare și etichetare, conferind partenerilor încredere și siguranţă pentru plasarea comenzilor de fabricaţie confecţii fabricilor din România. În acest context a venit natural și înfiinţarea celei mai noi companii din grup, Eltra Logis Wise Investments S.R.L., care asigură suportul juridic, tehnic și contabil în vederea promovării în România a produselor din Spania, Portugalia, Turcia, etc. Operaţiunile logistice și controlul de calitate pe teritoriul ţării unde se fabrică produsul reprezintă servicii cheie pentru sectorul textil și toată reţeaua de distribuţie ulterioară. Pentru controlul calităţii Eltra Logis Wise Investments colaborează cu tehnicieni textili distribuiţi în cele mai importante puncte de fabricaţie din România, Bulgaria și Republica Moldova. Portofoliul de servicii oferite de Eltra Logis Wise Investments include suport tehnic pentru control-calitate sau diminuarea costurilor de activare pe teritoriul României. Eltra Logis Wise Investments propune clienţilor un serviciu de audit și suport în iniţierea producţiei în România pentru îndeplinirea cerinţelor de legalitate și sociale din ţara respectivă asigurând: – formare de personal conform cerinţelor clientului – controlul furnizorilor și gestionarea problemelor de aprovzionare – validarea prototipurilor și a mostrelor – inspecţie de calitate realizată la linia de producţie, inspecţie finală și/sau platforma logistică.

Investiţii într-un nou depozit în 2017

Ca urmare a dezvoltării și extinderii ariei de activitate a companiei, a apărut și nevoia unor noi investiţii. Astfel, până la finalul acestui an, Eltra Logis și-a propus construcţia unui nou sediu și a unui spaţiu logistic modern, cu suprafaţă de depozitare de 4.000 mp într-un areal de 20.000 mp. Acest nou spaţiu va corespunde celor mai exigente cerinţe ale clienţilor în domeniul fashion, putând fi extins în viitor. „Acest moment de investiţii este oportun diversificării paletei de activitate, dorind să achiziţionăm și să implementăm în noul sediu și o linie automată de croire, de confecţionare mostre și control calitate ţesături textile. Totodată, această nouă locaţie ne deschide perspectiva realizării unor deziderate rămase restante în momentul de faţă, respectiv realizarea distribuţiei confecţiilor unor branduri fashion de renume mondial și punerea în funcţiune a unei platforme e-commerce” declară Elena Jianu. De asemenea, Eltra Logis susţine parteneriatul între mediul de afaceri și Universitatea din Pitești, implicânduse activ în proiecte finanţate de Uniunea Europeană pentru susţinerea tinerilor în dezvoltarea carierei profesionale. De alfel, o mare parte din echipa Eltra Logis este compusă din tineri absolvenţi ai Universităţii din Pitești.