Home Logistics 3 PL EltraLogis: Externalizarea – un concept multidimensional (II)

EltraLogis: Externalizarea – un concept multidimensional (II)

EltraLogis: Externalizarea – un concept multidimensional (II)

Studiile efectuate pe plan international identifică activităţile logistice ca transportul, cross-dockingul, brokerajul vamal, depozitarea, procesarea comenzilor, logistica inversă ca fiind printre cel mai adesea externalizate.

Logistica industriei textile

Începând cu anul 1990 sectorul de textile şi pielărie-încălţăminte a intrat în concurenţă cu producătorii din toată lumea şi a luat contact cu concurenţa neloială prin confruntarea pe piaţă cu produse realizate în ţări cu mari resurse de materii prime textile şi susţinute de politici şi ajutoare de stat ca Turcia, China, India, Tailanda, Pakistan, Mexic.

În perioada 2005-2010 s-au înregistrat cele mai spectaculoase evoluţii în domeniul industriei confecţiilor şi anume creşterea considerabilă a ponderii în totalul grupei de la 28% cât reprezenta în 1989 la 62,5% în ianuarie 2005. În acelaşi timp, grupa de textile (fire, ţesături, tricotaje) s-a confruntat cu cea mai drastică scădere din istorie, ponderea fiind redusă de la 52% în 1989 la 15,2% în ianuarie 2004. Aceasta a fost posibilă ca urmare a importurilor masive de produse din Turcia şi China care au atras consumatorul dornic de noutate şi de preţuri accesibile. Cu timpul s-a constatat calitatea inferioară a produselor comparativ cu cele româneşti şi de pe piaţa vest europeană. De altfel producţia şi comerţul cu articole textile a fost, de-a lungul timpului, un important factor de dezvoltare economică în întreaga lume.

Evolutia spectaculoasă din trecut a grupei de confecţii-îmbrăcăminte se explică nu prin competitivitatea brandurilor de ţară ci prin aplicarea sistemului “lohn”. La nivel international România nu există, deşi produsele româneşti sunt întâlnite în aproape toate ţările europene. Firmele din UE ne-au preferat deoarece costurile sunt foarte mici din cauza forţei de muncă ieftină. Sistemul lohn a falimentat şi industria textilă primară care nu mai are piaţă de desfacere.

La nivel mondial piaţa produselor textile şi de confecţii este o piaţă vastă şi eterogenă, care acoperă o multitudine de produse, de la fibre şi fire textile până la textile finite, tricotaje şi confecţii. Piaţa mondială a textilelor şi confecţiilor este caracterizată de specialişti ca fiind o piaţă destul de “nervoasă”. Se pot identifica, pe de o parte, grupul ţărilor dezvoltate – deţinătoare de tehnică de vârf şi care au abandonat “marea industrie”, atunci când costurile au devenit prea mari, migrând cu afacerea în ţări slab dezvoltate şi grupul ţărilor în curs de dezvoltare, deţinătoare de materii prime şi de forţă de muncă, ieftină şi calificată.

O caracteristică importantă a pieţei mondiale a confecţiilor de îmbrăcăminte s-a dovedit a fi externalizarea producţiei, de către ţările dezvoltate din punct de vedere economic, în ţările în curs de dezvoltare. Principalele avantaje competitive ale industriei confecţii de îmbrăcăminte și textile din România sunt:

– Tradiţia îndelungată a ramurii economice ca furnizor de produse specifice pe pieţe externe;

– Forţa de muncă calificată, disponibilă la preţuri competitive;

– Reţea naţională de pregătire profesională importantă;

– Costuri reduse pentru crearea unui loc de muncă;

– Capacităţi de producţie care pot fi modernizate cu un efort investiţional redus, cu efecte imediate;

– Existenţa unui mediu concurenţial real, datorită numărului mare de agenţi economici de profil;

– Poziţia geografică favorabilă faţă de principalele pieţe de aprovizionare și desfacere.

 Eltra Logis

În urmă cu zece ani firma Eltra Logis S.R.L. a intrat pe piaţa de îmbrăcăminte și textile, iniţial ca transportator de mărfuri (textile și confectii) pentru fabricile de confecţii din Spania, Italia, Franţa, Germania. Cum calitatea de transportator nu era suficientă pentru fidelizarea și creșterea corespunzătoare a volumului cifrei de afaceri Eltra Logis a fost obligată, în dezvoltarea sa firească, să ofere și serviciile de logistică, inclusive servicii de natură tehnică (control de calitate, lansare în fabricaţie), financiară (reprezentare fiscală în vederea indigenizării materiilor prime și accesoriilor provenite din state terţe UE), precum și serviciile de interfaţare a marilor branduri pentru producţie în România, în sistemul lohn, respectiv identificarea potenţialelor fabrici în România, care să poată fabrica, la nivel de serie de masă, colecţiile brandurilor renumite, respectându-se cerinţele de volum,preţ, calitate și termene de livrare. Realizarea acestor servicii necesită investiţii și knowhow, astfel că Eltra Logis se află, încă de la înfiinţare, într-un amplu proces de investiţii și modernizare, principalul accent fiind pus pe selectarea și dezvoltarea profesională a unui număr de peste 30 de angajaţi specializaţi în logistica transportului și a fabricaţiei din industria confecţiilor. Totodată au fost necesare și investiţii fizice: modernizarea și extindere sediului firmei, a diversităţii și a numărului de mijloace de transport specializate, a spaţiilor de depozitare și tranzitare, a sistemului de monitorizare a clienţilor, comenzilor și intrărilor și ieșirilor de marfă (prin implementarea și utilizarea ERP și WMS).

Deci, de ce externalizare?

– Partenerii obţin între 30 – 60 % reducere a costurilor.

– Externalizarea permite partenerilor să se concetreze pe competenţa lor de bază: design, fabricaţie și comercializare a confecţiilor, eliminând costurile de menţinere in-house a hardware/software și personal aferente activităţilor logistice.

– Împărţirea și reducerea riscurilor.

– Disponibilizarea fondurilor de capital.

– Eliberarea resurselor către alte scopuri.

Eltra Logis are un parteneriat de lungă durată cu producătorii de confecţii și îmbrăcăminte din Europa, bazat pe încredere și beneficii mutual avantajoase.