Home Logistics 3 PL Este timpul să îţi optimizezi stocurile!

Este timpul să îţi optimizezi stocurile!

Este timpul să îţi optimizezi stocurile!

Optimizarea stocurilor va crește competitivitatea organizaţiei tale! Probabil că pentru acest an poate fi prea târziu, dar poţi să incluzi acest obiectiv în strategia de anul viitor!

Fără un control bun asupra stocurilor, va veni ziua în care vei pierde controlul asupra profitabilităţii companiei tale. Nivelul optim de stocuri înseamnă atingerea unui echilibru între realizarea celui mai mare volum de vânzări cu cel mai mic cost posibil de management și procesare a stocurilor.

Optimizarea eficientă a stocurilor oferă siguranţa că există suficientă flexibilitate pentru a acoperi variaţiile în ceea ce privește cererea și disponibilitatea produselor pentru a maximiza avantajele competitive ale generării de lichidităţi pentru companie.

Așa cum am menţionat în articolul din septembrie, companiile fac achiziţii de materii prime la nivel global, de la diferiţi furnizori pentru a asigura fluxurile necesare de materiale pentru fabricile amplasate pe diferite continente. Tocmai de aceea, dezvoltarea de strategii și politici de stoc eficiente devine tot mai dificilă pe măsură ce companiile își extind operaţiunile la nivel global.

Dacă acesta nu este un proces bine definit și organizat din punct de vedere funcţional, rezultatul va fi de creștere a costurilor în capitalul de lucru și probleme în nivelul de calitate al serviciilor.

Elemente cheie ale optimizării stocurilor

Ce înseamnă pentru companii optimizarea stocurilor? Înseamnă să determine cu exactitate de cât stoc au nevoie pentru a face faţă cererilor pieţei. Există câteva elemente cheie care trebuie luate în considerare pentru a defini cantitatea optimă, însă ceea ce trebuie precizat este că optimizarea stocurilor este un proces transversal care colectează date de la fiecare funcţie din companie cu privire la nivelul de calitateal serviciilor, eficienţa producţiei și alţi indicatori de performanţă cheie pentru a putea acţiona ca o echipă, cu o singură strategie și aceleași scopuri finale în minte.

tendinta optimizare stocuriManagementul stocurilor

Managementul stocurilor înseamnă, de fapt, cunoașterea în detaliu a ceea ce există pe stoc, a localizării corecte a produselor aflate în stoc și a urmăririi unui flux pentru a obţine acel produs.

Specialiștii în managementul stocurilor se ocupă de asemenea și de controlul costurilor asociate stocului. Este cel mai important factor în optimizarea stocurilor.

■ Definește clar strategia de stoc!

■ Mapează procesele și creează o documentare exactă a proceselor curente de stoc.

În interacţiunea între sisteme și procese, maparea poate ajuta la identificarea de potenţiale breșe în fluxul proceselor în ceea ce privește informaţiile disponibile și sincronizarea acestora.

■ Creează o hartă a viitoarelor procese.

Regula nr. 1: Care sunt aspectele pe care trebuie să le iei în calcul pentru a echilibra numeroasele elemente care fac parte din managementul stocurilor? Precizie, lead time, viteza de rotaţie a stocurilor, politica de retur, divizarea stocurilor (stoc de siguranţă, stoc de marketing, stoc promoţional, BTS – built-to-stock, stocuri cu viteză de rotaţie mică, etc)

Planificarea cererii și procesul de previzionare

Planificarea și previzionarea cât mai aproape de realitate sunt unele dintre cele mai importante componente dintr-un supply chain și o optimizare a stocurilor eficiente.

Aceasta presupune existenţa unor procese de business și proceduri care definesc cererea viitoare, pentru a alinia toate funcţiile și verigile din lanţul de aprovizionare, de la achiziţii la distribuţie, astfel încât să răspundă cerinţelor pieţei (previzionare).

Regula nr. 2: Care sunt cele mai bune practici pentru a avea o viziune asupra cererii în timp real și procese de livrare funcţionale?

Colaborare, flexibilitate, planificare de business integrate la nivelul tuturor funcţiilor de business, comunicare, proceduri și procese clare și bine definite.

Managementul Operaţiunilor

Procesele de achiziţii, aprovizionare cu materii prime și producţie eficiente presupun o rată de reaprovizionare mai rapidă și un plan de producţie clar stabilit și probabilitatea ca în depozit să se afle stocuri în cantitatea potrivită este mai mare. Acest lucru înseamnă că nivelul stocurilor de siguranţă va fi mai mic, rata de rotaţie a stocurilor va crește, iar nivelul total al stocurilor va fi mai mic.

Regula nr. 3: Care sunt bunele practici pentru a avea un proces de producţie eficient?

Sistemele și standardele de management al calităţii, controlul stocurilor, management bine conturat de livrare și supply chain management, achiziţii și comenzi, management al informaţiilor.

Indicatori cheie de performanţă (KPI)

Dacă nu măsori nu știi unde te afli, cum performezi și, în principiu, unde ar trebui să fii! De aceea este foarte important să definești care sunt factorii critici pentru success în funcţie de strategia și obiectivele companiei și în funcţie de acestea vei putea dezvolta un set de KPI care:

■ Vor permite stabilirea unui tablou ce include KPI-i corecţi pentru supply chainul tău

■ Măsurarea factorilor critici indicaţi

■ Contorizarea progresului în raport cu strategia de business și operativă

Regula nr. 4: Măsoară!

Planificarea de vânzări și operaţiuni (S&OP)

Prin combinarea planificării cererii și a celei de vânzări și operaţiuni într-o abordare integrată, managementul va putea lua decizii strategice pentru a obţine un avantaj competitive prin integrarea planului comercial și managementul lanţului de aprovizionare.

Regula nr. 5: Este necesară integrarea în planificarea vânzărilor și operaţiuni!

Și ceva în plus….

Regula nr. 6: Factori cheie suplimentari pentru optimizarea stocurilor:

■ Stabilește un proces clar de management al datelor

■ Utilizarea eficientă a proceselor și procedurilor pentru a crea un plan de previzionare sigur ce poate fi folosit ca dată de intrare

■ Re-evaluarea reţelei de distribuţie

■ Livrarea comenzilor către clienţi

■ Procesarea retururilor

■ Ajustarea stocurilor

■ Raportarea KPI-ilor de stoc este importantă pentru a permite urmărirea progresului în îmbunătăţirea nivelului de stoc și ce KPI ar mai trebui incluși

Regula nr. 7: Oportunităţi de reducere a nivelului de stocuri:

■ Analizarea portofoliului de produce prin maparea profitabilităţii și frecvenţei de utilizare pentru a îmbunătăţi performanţa produselor, disponibilitatea de lichidităţi și nivelul de calitate al serviciilor pentru clienţii interni și externi

■ Analiza ABC/XYZ pe baza nivelului de rotaţie a stocurilor pe de o parte și frecvenţa vânzărilor de cealaltă parte

■ Implementarea de sisteme de optimizare integrate MRP/ERP

■ Îmbunătăţirea preciziei procesului de forecast

■ Optimizare în depozitare și distribuţie

Articol scris de către Elena Marangon, Senior Supply Chain Consultant