Home Logistics Depozitare EUROFIT: Optimizarea fluxului logistic în depozitul Evofarm din Mogoșoaia

EUROFIT: Optimizarea fluxului logistic în depozitul Evofarm din Mogoșoaia

EUROFIT: Optimizarea fluxului logistic în depozitul Evofarm din Mogoșoaia

Într-o eră în care viteza și eficienţa sunt cruciale pentru succesul în logistică și distribuţie, companiile își orientează tot mai mult strategiile spre tehnologizare și automatizarea proceselor repetitive, consumatoare de timp și efort din partea angajaţilor.

Un exemplu relevant în ceea ce privește evoluţia unei companii prin integrarea automatizării în propriul centru logistic este proiectul implementat de EUROFIT pentru centrul logistic Evofarm din Mogoșoaia, o iniţiativă ce redefinește modul de operare în industria farmaceutică și îmbunătăţește semnificativ eficienţa proceselor logistice.

Evofarm, parte a Marcos Provit, este o companie cu renume în domeniul distribuţiei de produse farmaceutice. Activând la nivel naţional cu o reţea de 200 de farmacii proprii, Evofarm s-a confruntat cu numeroase provocări în ceea ce privește eficientizarea operaţiunilor, reducerea timpilor de procesare a comenzilor și a posibilelor erori umane (de identificare SKU, de transcriere, de manipulare sau simpla nerespectare a procedurilor, adesea cauzate de oboseală) sau de mediu (spaţiu insuficient).

Erorile pot cauza daune majore atât companiei cât și clienţilor sai, cum ar fi întârzierile în administrarea medicamentelor (pot duce la deteriorarea stării pacientului), pierderi financiare și daune aduse reputaţiei companiei, care cu greu mai pot fi remediate într-o piaţă atât de competitivă, cum este cea a zilelor noastre.

Așadar, compania avea nevoie de soluţii inovatoare, într-o locaţie situată strategic în nord-vestul Bucureștiului, pentru a crește eficienţa depozitării unei game variate de produse farmaceutice, a manipulării și a procesării comenzilor, menţinând în același timp excelenţa operaţională.

Contextul și provocările

Evofarm gestionează un depozit modern, conform standardelor specifice domeniului, cu o suprafaţă de 2.900 mp, din care 1.500 mp sunt dedicaţi depozitării grele și ușoare. Această infrastructură servește la procesarea și distribuirea produselor farmaceutice către toate cele 200 de farmacii proprii, plus numeroase farmacii din alte reţele. Volumul mare de comenzi și diversitatea produselor gestionate necesitau o soluţie care să optimizeze operaţiunile, să reducă timpul de procesare a comenzilor și să minimizeze posibilele erori.

Soluţia de automatizare propusă de EUROFIT

EUROFIT a răspuns nevoilor Evofarm prin elaborarea și implementarea unui sistem conveior complex care acoperă 460 mp din întreaga suprafaţă a depozitului. Sistemul include: ­

  • Conveior de 179 metri liniari care facilitează mișcarea rapidă și eficientă a produselor în cadrul centrului logistic, din momentul recepţionării comenzii și până la pregătirea ei. ­
  • Șapte staţii de lucru active și o staţie de rezervă optimizate perfect pentru manipularea eficientă și sigură a lăzilor în care urmează să fie pregătite comenzile. Fiecare staţie este echipată corespunzător pentru a procesa un volum mare de comenzi. ­
  • Rafturi gravitaţionale – Carton flow integrate în sistemul de automatizare cu conveior. Acestea permit depozitarea cu densitate mare a produselor cu partea inferioară plată și solidă, împachetate în cutii de carton sau lăzi de plastic. Folosindu-se doar de legea gravitaţiei, acest tip de raft reprezintă o soluţie flexibilă și ușoară pentru picking zilnic și procesare a comenzilor, economisind timp (până la 40%) și spaţiu (până la 13%), crescând numărul de articole pentru picking dintr-un singur raft (mai multe produse gata de picking asigură un buffer permanent de procesare și o mai bună rotaţie a stocului). Capacitatea de până la 30 kg per ladă și o viteză de 1.000 lăzi procesate pe oră, asigură un flux logistic rapid și eficient.

Această soluţie a fost completată de un set complex de rafturi pentru depozitare, care include:

  • Rafturi convenţionale pentru paleţi și drive-in. Acestea oferă flexibilitate în stocarea produselor de diferite dimensiuni și greutăţi, cel din urmă fiind un sistem de rafturi de înaltă densitate (LIFO). Sistemul Drive-In crește densitatea pentru depozitare prin eliminarea coridoarelor și generează în adâncime mai multe poziţii de paleti.
  • Marcaje pentru pardoseală. Acestea contribuie la creșterea siguranţei și eficienţei în navigarea depozitului prin delimitarea zonelor periculoase (zone cu trafic intens, cu risc de cădere sau zone cu substanţe periculoase, ajutând la prevenirea accidentelor), ghidarea circulaţiei pietonale sau identificarea echipamentelor de urgenţă (precum a stingătoarelor de incendiu, truselor de prim ajutor și a altor echipamente de urgenţă), îmbunătăţind productivitatea prin organizarea spaţiului pentru depozitare și optimizarea fluxului de lucru. Implementarea proiectului s-a realizat în conformitate cu termenele stricte stabilite, luând în considerare toate normele de siguranţă necesare, atât în timpul instalării, cât și în funcţionarea ulterioară a sistemului. Utilizarea tehnologiei avansate a permis EUROFIT să implementeze proiectul fără a perturba fluxul operaţional existent al Evofarm, asigurând o tranziţie fluidă către noile procese automatizate. Mai mult, EUROFIT s-a implicat în instruirea adecvată a personalului Evofarm în ceea ce privește operarea cu succes a întregului sistem automatizat. Instalarea sistemului de automatizare cu conveior (împreună cu punerea în funcţiune, fine tuning și go live) a fost realizată în doar o lună de la demararea execuţiei proiectului.

Impactul pe termen lung

Integrarea acestei soluţii de automatizare nu doar că a adus beneficii imediate, dar a și pregătit terenul pentru scalabilitatea și adaptabilitatea viitoare a Evofarm. Eficienţa și flexibilitatea crescute asigură că Evofarm poate răspunde rapid la schimbările din piaţă și la cererea fluctuantă, menţinându-și competitivitatea într-un sector dinamic, cum este cel farmaceutic. Implementarea sistemului conveior de către EUROFIT la Evofarm reprezintă un punct de referinţă în utilizarea tehnologiei avansate pentru îmbunătăţirea logisticii. Acest proiect nu doar că a îndeplinit obiectivele stabilite, ducând la eficienţă maximă și la o satisfacţie crescută a clientului, dar a și deschis calea pentru noi oportunităţi de creștere și optimizare în viitor.

Rezultatele și beneficiile automatizării

Automatizarea depozitului Evofarm a adus îmbunătăţiri semnificative în ceea ce privește eficienţa operaţională: ­

  • Reducerea timpului de procesare a comenzilor, datorită vitezei și preciziei sistemului conveior (acesta poate fi personalizat pentru a satisface nevoile și cerinţele specifice oricărui tip de depozit, ţinându-se cont de dimensiunea, greutatea și cerinţele de manipulare ale produselor. Cu versatilitatea și eficienţa lor, conveioarele sunt un instrument esenţial pentru logistica modernă și managementul lanţului de aprovizionare); ­
  • Optimizarea spaţiului prin soluţii pentru depozitare inteligent proiectate, care maximizează utilizarea fiecărui metru pătrat disponibil; ­
  • Minimizarea erorilor umane și îmbunătăţirea gestionării stocurilor; ­
  • Îmbunătăţirea satisfacţiei clienţilor, rezultat generat dintr-o procesare mai rapidă și mai precisă a comenzilor.