Home Industrial Moldova aprobă Strategia Națională de Dezvoltare Economică 2030

Moldova aprobă Strategia Națională de Dezvoltare Economică 2030

Moldova aprobă Strategia Națională de Dezvoltare Economică 2030

Guvernul Republicii Moldova a adoptat Strategia Națională de Dezvoltare Economică 2030, un document prin care se dorește stimularea inovației și crearea unui mediu de afaceri cât mai optim dezvoltării afacerilor, se arată într-un comunicat de presă.

Documentul prevede redefinirea politicii naționale în domeniul dezvoltării economice pentru a eficientiza utilizarea resurselor și oportunităților existente în contextul procesului de aderare la UE, pentru a realiza o creștere economică mai rapidă, mai incluzivă și mai durabilă.

Obiectivele strategiei de dezvoltare economică

  • Crearea unui mediu prietenos pentru antreprenori și investitori: Eliminarea birocrației și sprijin, pentru a crea un climat favorabil afacerilor. Aceste măsuri e necesar să fie aplicate în mod eficient și transparent, pentru toți antreprenorii și investitorii.
  • Dezvoltarea sectorului de servicii: Accentul pe servicii de înaltă valoare, cum ar fi IT-ul, consultanța și turismul, pot aduce beneficii semnificative economiei.
  • Stimularea industriei inovatoare: Sprijinirea companiilor inovatoare și bazate pe tehnologii avansate poate contribui la creșterea competitivității Moldovei pe plan internațional și la crearea de locuri de muncă bine plătite. Este important să fie creat un ecosistem favorabil inovației, care să includă finanțare, infrastructură de cercetare și dezvoltare, precum și colaborare între sectorul public și privat.
  • Transformarea unui stat cu o economie puternică și verde: Atingerea acestui obiectiv implică adoptarea unor politici și practici care să promoveze dezvoltarea durabilă și protecția mediului înconjurător.
  • Digitalizarea: Integrarea tehnologiilor digitale în toate aspectele economiei poate îmbunătăți eficiența și competitivitatea.

Potrivit informării, toate aceste obiective vor crea oportunități pentru oameni de a-și găsi un loc de muncă bine plătit, veniturile vor crește, îmbunătățind calității vietii. Republica Moldova se va transforma într-un stat cu o economie robustă, incluzivă, verde, digitalizată, rezilientă la crize și plenar pregătită pentru aderarea la UE.

Implementarea prezentei Strategii va fi efectuată de către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, în calitate de autoritate responsabilă de elaborarea politicilor în domeniul economic.