Home Intermodal INS: scădere de peste 11% a volumului de mărfuri prin porturile maritime românești în 2020

INS: scădere de peste 11% a volumului de mărfuri prin porturile maritime românești în 2020

INS: scădere de peste 11% a volumului de mărfuri prin porturile maritime românești în 2020

În 2020, volumul de mărfuri încărcate și descărcate în porturile maritime românești a fost de 47,22 milioane tone, potrivit datelor publicate de către Institutul Naţional de Statistică. Aceasta reprezintă o scădere de 11,1% față de volumele din 2019.

La nivelul anului 2020, arată datele INS, volumul de marfă containerizată transportată prin porturile maritime românești a însumat 643.000 TEU.

Portul Constanța rămâne portul cu cea mai intensă activitate în 2020, cu 83,5% din mărfuri manipulate, urmat de Midia (9,6%) şi Galaţi (5,1%). Mărfurile vrac solid, reprezentând 26,981 milioane tone, au fost tipul de marfă cel mai transportat. Cele mai mari volume încărcate și descărcate au avut ca origine și destinație Rusia (10,674 milioane tone) şi Turcia (7,896 milioane tone). Dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spania (2,308 milioane tone) şi Grecia (1,838 milioane tone) au înregistrat cele mai mari cantităţi de mărfuri transportate.
Cele mai mari cantități de marfă încărcate în porturile românești au fost din categoriile produse agricole, vânătoare şi silvicultură; peşte şi alte produse din pescuit (în proporţie de 65,3%). În schimb, s-au descărcat cărbune şi lignit, ţiţei şi gaze naturale (34,6%).

30,518 milioane tone, transportate pe căile navigabile interioare

Valorile totale au înregistrat scădere cu 8,2%, rezultat al scăderii transportului naţional cu 18,7% şi a transportului de tranzit cu 32,9%, în timp ce transportul internaţional a înregistrat creştere cu 18,1%. Transportul de containere pe căi navigabile interioare a înregistrat o scădere însemnată, cu 31,8% (TEU), faţă de anul 2019.
Porturile în care au fost operate cele mai multe mărfuri au fost: Constanţa, cu o pondere de 47,5%, respectiv Galaţi, cu pondere de 14,8%.
Mărfurile înregistrate în transport internaţional pe căi navigabile interioare, au avut ca destinaţie sau au provenit din state membre ale Uniunii Europene în proporţie de 47,1%. În total, Serbia a deţinut cea mai mare pondere ca origine şi destinaţie a mărfurilor transportate cu un nivel de 5,681 milioane tone.
Tipul de mărfuri pentru care au fost înregistrate cele mai însemnate cantităţi de mărfuri în transport internaţional pe căi navigabile interioare în anul 2020, a fost produse agricole, din vânătoare şi silvicultură; peşte şi alte produse din pescuit, în proporţie de 44,7%. În aceeaşi perioadă, au fost transportate cu preponderenţă, minereuri metalifere, produse de minerit, exploatare de carieră, turbă, uraniu, thoriu, în proporţie de 63,1% în transport naţional şi respectiv, 71% în tranzit pe căi navigabile interioare.