Home Intermodal Investiții de 5,9 miliarde lei în infrastructura feroviară în 2024

Investiții de 5,9 miliarde lei în infrastructura feroviară în 2024

Investiții de 5,9 miliarde lei în infrastructura feroviară în 2024

În 2024 se vor efectua investiții de 5,9 miliarde lei în modernizare și dezvoltare a infrastructurii feroviare din România. Anul acesta sunt planificate și vor fi demarate o serie de proiecte importante, au declarat reprezentanții Ministerului Transporturilor și CFR SA.

Printre acestea se numără continuarea lucrărilor în cadrul proiectelor de modernizare începute în ani precedenți, dar și demararea unor lucrări noi, conforme cu Planul Investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2021 – 2030, potrivit unui răspuns primit de la CFR, la solicitarea Intermodal&Logistics.

În total, pentru investițiile în calea ferată în 2024, a fost alocată o sumă de 5.900.000.000 lei provenind din diverse surse de finanțare, inclusiv fonduri UE, fonduri externe nerambursabile și din PNRR, cu scopul de a sprijini dezvoltarea și modernizarea infrastructurii feroviare și de a contribui la consolidarea interconectivității europene în domeniul transportului feroviar, din care:

  • 200.000 lei pentru proiecte finanțate prin Programul Transport 2021 – 2027;
  • 000.000 lei pentru proiecte cu finanțate din fonduri externe nerambursabile, aferente cadrului financiar 2014 – 2020;
  • 800.000 lei pentru proiecte finanțate în cadrul Mecanismului de Interconectare a Europei;
  • 900.000.000 lei pentru proiecte finanțate din sume reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR.

Investiții prioritare în rețeaua de cale ferată

Potrivit CFR, una dintre prioritățile pentru anul în curs este reabilitarea și modernizarea unor linii feroviare strategice, cum ar fi reabilitarea liniei CF Km 614 – Simeria și a liniei CF Brașov – Sighișoara.

De asemenea, se va continua modernizarea liniei CF Bucureşti Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră, inclusiv lotul 1 referitor la Podul Grădiștea peste râul Argeș. Astfel, se va redeschide circulația feroviară pe această rută crucială pentru conectivitatea națională.

În plus, vor fi demarate lucrări de electrificare și reabilitare pe linia CF Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor, precum și modernizarea liniei CF Caransebeș – Timișoara – Arad.

Aceste proiecte vor contribui nu doar la îmbunătățirea infrastructurii, ci și la creșterea interoperabilității rețelei feroviare românești cu celelalte rețele europene, în conformitate cu Specificațiile Tehnice de Interoperabilitate.

„Pentru a asigura siguranța și securitatea transportului feroviar, se va implementa sistemul ERTMS/ETCS nivel 2 + GSM-R în cadrul proiectelor, conform standardelor europene, ceea ce va spori eficiența și siguranța circulației trenurilor. Investițiile din 2024 sunt parte integrantă a eforturilor de electrificare a căilor ferate, cu un total de 4.031 km electrificați în prezent.

Obiectivele viitoare vizează continuarea și finalizarea lucrărilor pentru linia Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor, precum și demararea unor noi proiecte de electrificare, cum ar fi liniile Dărmănești – Vicșani, București Progresu – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră, Constanța – Mangalia și Rădulești – Giurgiu”, declară reprezentanții CFR.

4.031 kilometri de cale ferată sunt electrificați

De asemenea, CFR precizează că la nivelul Sectorului Tehnic – Direcția Dezvoltare Proiecte Feroviare, se află în derulare proiecte de investiții pentru reparații capitale la poduri, podețe și tuneluri, reparații și modernizări treceri la nivel cu calea ferată, consolidări terasamente, refacții linii și eliminare puncte periculoase, obiective finanțate de la Bugetul de Stat și Surse Proprii.

„Pentru anul 2024 s-a alocat suma de 180.000.000 lei (sursa de finanțare – Buget de Stat) pentru continuarea unor lucrări și pentru demararea unor lucrări noi. În cadrul proiectelor de investiții finanțate de la Bugetul de Stat, se află în derulare contractul de elaborare a Studiului de Fezabilitate  pentru „Electrificarea a 8 secții de circulație ale sistemului feroviar din România” și contractul de lucrări pentru obiectivul ,,Electrificare linie de cale ferată Doaga – Tecuci – Barboși, inclusiv Dispecer feroviar Galați ”, se mai arată în răspunsul CFR.

În prezent, 4.031 de km sunt electrificați pe rețeaua feroviară administrată de CFR. Obiectivele de investiții care au ca scop electrificarea linilor de cale ferată în perioada următoare, sunt continuarea și finalizarea lucrărilor în cadrul proiectului de ”Electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor” (166 km), precum și demararea achizițiilor publice și semnarea contractelor de proiectare și execuție lucrări pentru electrificarea liniilor de cale ferată: Dărmănești – Vicșani; București Progresu – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră; Constanța – Mangalia și Rădulești – Giurgiu.