Home Logistics Curierat și e-commerce Magazinele online se pot înregistra în sistemul One Stop Shop – OSS în portalul ANAF

Magazinele online se pot înregistra în sistemul One Stop Shop – OSS în portalul ANAF

Magazinele online se pot înregistra în sistemul One Stop Shop – OSS în portalul ANAF

De la 1 aprilie, companiile care comercializează bunuri sau prestează servicii pentru persoanele fizice în UE, se pot înregistra electronic în sistemul One Stop Shop – OSS, anunță ANAF.

În conformitate cu prevederile Directivei TVA nr. 112/2006 referitoare la implementarea “pachetului TVA privind comerțul electronic”, de la data de 1 iulie 2021 întregul sistem OSS va deveni operațional, facilitând companiilor declararea electronică şi plata taxei pe valoarea adaugată (TVA) aferentă anumitor categorii de bunuri și servicii B2C (Business-to-Consumer).

Utilizarea sistemului este opțională, simplificarea constând în faptul că sistemul oferă oportunitatea ca respectivele companii să nu se mai înregistreze și să declare TVA în fiecare dintre statele membre UE în care datorează TVA, dar să beneficieze de servicii electronice pentru îndeplinirea acestor obligații prin intermediul Statului Membru de Identificare. Scopul dezvoltării acestei scheme este de reducere a poverii administrative pentru mediul de afaceri prin simplificarea procedurii de declarare și plată a TVA (B2C), facilitării comerțului transfrontalier și combaterii fraudei TVA.

Conceptul de administrare fiscala implementat de la 1 ianuarie 2015 prin schema Mini One Stop Shop este extins prin One Stop Shop si va acoperi trei scheme speciale puse la dispoziția contribuabililor:

– Schema non-UE pentru furnizarea de servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune de către persoane impozabile nestabilite în UE va fi extinsă pentru toate tipurile de servicii transfrontaliere către consumatori finali din UE (B2C);

– Schema UE pentru furnizarea intracomunitară de servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune va fi extinsă pentru toate tipurile de servicii intracomunitare business-to-consumer (de la persoana impozabilă către consumatori finali), pentru livrări de bunuri interne prin intermediul interfețelor electronice și pentru vânzări intracomunitare de bunuri, la distanță;

În practică, o persoană impozabilă care este înregistrată în regimul special de TVA OSS într-un stat membru UE (statul membru de identificare) va transmite electronic declaraţii de TVA OSS în care sunt detaliate livrările care pot fi declarate în sistemul respectiv OSS împreună cu TVA datorată. Declaraţia TVA este transmisă trimestrial în schema UE şi schema non-UE şi lunar în schema de import. Aceste declaraţii de TVA OSS sunt apoi transmise de către statul membru de identificare către statele membre de consum corespunzătoare printr-o reţea de comunicaţii securizată. Ulterior, statul membru de identificare efectuează și transferul către statul membru de consum a plății TVA cuvenite, încasată de la contribuabil.

Declaraţia de TVA OSS nu înlocuieşte declaraţia de TVA pe care o persoană impozabilă trebuie să o depună în temeiul obligaţiilor sale interne de TVA.