Home Intermodal Modal shift – în Europa se schimbă paradigma de transport

Modal shift – în Europa se schimbă paradigma de transport

Modal shift – în Europa se schimbă paradigma de transport

Transportul de mărfuri a crescut semnificativ în Europa în ultimele decade, majoritatea traficului fiind preluat de către transportul rutier.

Potrivit celui mai recent raport al Uniunii Europene, publicat în 2017, în perioada 2010-2015 camioanele au transportat trei sferturi din marfa care a tranzitat spaţiul Uniunii Europene, respectiv 75,3%. Această valoare a rămas aproape neschimbată din 2010, cu o ușoară scădere a ponderii transportului rutier în perioada 2010-2014, dar și o creștere nesemnificativă în 2015.

Din 2010, ponderea utilizării transportului feroviar a rămas în jurul a 18,5%, în timp ce transportul fluvial a fluctuat  în jurul a 6-7% din totalul volumelor de marfă în aceeași perioadă.

Astăzi, însă, odată cu politicile europene tot mai concentrate pe protecţia mediului, reducerea amprentei de carbon a activităţilor economice și decongestionarea traficului pe drumurile de pe bătrânul continent, coroborate cu politicile și practicile sustenabile promovate de către companiile private, schimbarea mentalităţilor și trecerea de la transportul rutier către mijloace alternative, precum calea ferată sau căile navigabile interioare au devenit mai necesare ca niciodată.

Schimbarea paradigmelor de transport, “modal shift” are multe avantaje nu doar pentru cei implicaţi în lanţul logistic ci și pentru publicul larg, cum ar fi spre exemplu reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, reducerea impactului negativ asupra zonelor cu ecosisteme sensibile, reducerea consumului de resurse neregenerabile, reducerea costurilor cu combustibilii, reducerea impactului taxelor de drum, minimizarea riscului de infracţiuni, etc. În același timp, în lanţul logistic, acest schimb modal devine un instrument pentru optimizarea proceselor logistice, oferind numeroase beneficii, cum ar fi capacităţi de transport mai mari, soluţii de stocuri mobile pentru mai multă siguranţă în supply chain și pentru creșterea disponibilităţii produselor și materiilor prime, aflate mai aproape de client, creșterea sustenabilităţii proceselor de transport și mai multă flexibilitate în supply chain.

Best practices – Modal Shift în Portul Antwerp

Portul Antwerp investește în următorii trei ani într-o serie de initiative sustenabile pentru a face traficul de mărfuri mai eficient. Proiectele de infrastructură feroviară sunt esenţiale în acest program, valoarea investiţiilor ridicându-se la 1,4 milioane euro.  Cele trei proiecte care au la bază transportul feroviar fac parte din cele șapte selectate pentru a beneficia de sprijin financiar din partea autorităţii portuare, obiectivul fiind acela de la elimina 250.000 de camioane de pe șosele în fiecare an. Prin aceste proiecte s-a dorit găsirea de noi soluţii de mobilitate, mai sustenabile sau îmbunătăţirea celor existente pentru a manevra mai bine fluxurile de mărfuri venite pe cale maritimă. Proiectele au fost evaluate utilizând diverse criterii, incluzând sustenabilitatea, competitivitatea de preţ și puterea planului de business. Fiecare proiect va avea acces la o finanţare de 200.000 euro în următorii trei ani.

Proiectul propus de către DP World urmărește îmbunătăţirea serviciilor feroviare existente și atragerea de noi servicii, inclusiv a unei legături între Antwerp și Stuttgart care va oferi o alternativă sustenabilă pentru industria de automobile din Germania. DP World a bugetat o creștere cu 10 procente a operaţiunilor feroviare până în 2020.

 

Euroports Inland Terminals, parte a Euroports Group a lansat o linie feroviară direct între Antwerp și Liège. De două ori pe săptămână, serviciul va oferi o alternative feroviară către o zonă de lângă Liège, bine deservită de un serviciu de transport mărfuri pe barjă. Se estimează că numărul de drumuri cu camionul se va reduce anual cu 16.200. Cel de-al treilea proiect care a primit finanţare aparţine operatorului de terminale de containere Slovak Shipping and Ports din Slovacia. În a doua jumătate a anului 2018, acesta va lansa un serviciu de transport combinat care va face legătură între Antwerp și Bratislava de două ori pe săptămână. Ulterior, frecvenţa serviciului urmează să se dubleze. Operatorul estimează că prin conectatea portului belgian cu estul Europei într-un mod mai eficient, va reduce numărul drumurilor cu camionul cu până la 6.000 în fiecare an.

Modal shift – înlocuirea unui mijloc de transport suturat cu un altul mai puţin congestionat. Trecerea de la un mod de transport la altul face posibilă reducerea volumelor de mărfuri transportate strict pe cale rutieră prin utilizarea transportului feroviar sau pe barje.

Beneficiile utilizării unui container

  • Sarcini utile optimizate – (44 tone greutate totală comparativ cu 40 de tone în cazul transportului rutier)
  • Soluţii de stocuri mobile pentru mai multă siguranţă în supply chain
  • Soluţii de stocuri mobile pentru disponibilitate continuă a produsului, mai aproape de clienţi
  • Creșterea sustenabilităţii proceselor de transport
  • Soluţii stabile și durabile pentru viitor, datorită creșterii costurilor cu forţa de muncă, a taxelor de drum și a accizelor pentru carburanţi
  • Mai multă flexibilitate în supply chain