Home Logistics Ambalare Noi norme pentru ambalajele sustenabile în UE

Noi norme pentru ambalajele sustenabile în UE

Noi norme pentru ambalajele sustenabile în UE

Consiliul European a ajuns la un acord cu privire propunerea de regulament privind ambalajele și deșeurile de ambalaje.

Obiectivul este de a aborda creșterea cantității de deșeuri de ambalaje generate în UE, armonizând în același timp piața internă a ambalajelor și stimulând economia circulară, transmite un comunicat al Consiliului European.

„190 kg de deșeuri de ambalaje au fost generate de fiecare european în 2021. Iar această cifră va crește cu aproape 20% în 2030, dacă lucrurile rămân la fel. Nu putem permite ca acest lucru să se întâmple. Abordarea generală transmite un mesaj puternic că UE este hotărâtă să reducă și să prevină deșeurile de ambalaje din toate sursele.

Acest regulament este esențial în drumul nostru către o economie circulară și o Europă neutră din punct de vedere climatic”, a declarat Teresa Ribera Rodríguez, al treilea vicepreședinte al guvernului spaniol și ministru pentru tranziție ecologică și provocare demografică.

Analiza întregului ciclu de viață al ambalajelor

Propunerea Consiliului European ia în considerare întregul ciclu de viață al ambalajelor. Aceasta stabilește cerințe pentru a garanta că ambalajele sunt sigure și durabile, cerând ca toate ambalajele să fie reciclabile și ca prezența substanțelor care ridică semne de întrebare cu privire la siguranța pentru consumatori să fie redusă la minimum.

De asemenea, propunerea stabilește cerințe de etichetare pentru a îmbunătăți informarea consumatorilor.

Propunerea vizează reducerea la minimum a generării de deșeuri de ambalaje prin stabilirea unor obiective obligatorii de reutilizare, prin limitarea anumitor tipuri de ambalaje de unică folosință și prin solicitarea operatorilor economici de a reduce la minimum ambalajele utilizate.

Odată ce ambalajele devin deșeuri, propunerea urmărește să asigure că ambalajele sunt colectate, sortate și reciclate la cel mai înalt standard posibil.

În acest scop, propunerea stabilește criterii pentru sistemele extinse de responsabilitate extinsă a producătorilor și stabilește dispoziții privind gestionarea deșeurilor, asigurând în același timp că statele membre dispun de suficientă flexibilitate pentru a menține sistemele existente care funcționează bine.

Abordarea generală va servi drept mandat pentru negocierile cu Parlamentul European cu privire la forma finală a legislației.

Reciclarea ambalajelor: obiectivele UE

În conformitate cu propunerea Comisiei, abordarea generală stabilește obiective globale principale de reducere a deșeurilor de ambalaje, pe baza cantităților din 2018: 5% până în 2030, 10% până în 2035 și 15% până în 2040. Aceste obiective vor face obiectul unei revizuiri de către Comisie la opt ani de la intrarea în vigoare a regulamentului.

Consiliul a introdus posibilitatea ca statele membre să stabilească măsuri de prevenire a deșeurilor de ambalaje care să depășească obiectivele minime menționate mai sus.