Home Logistics Comerț international Noi reguli TVA pentru comerțul online B2C în UE de la 1 iulie 2021

Noi reguli TVA pentru comerțul online B2C în UE de la 1 iulie 2021

Noi reguli TVA pentru comerțul online B2C în UE de la 1 iulie 2021

Începând cu 1 iulie 2021 vor intra în vigoare noile reguli legislative în materie de TVA și declarații vamale cu privire la comerțul online transfrontalier pe teritoriul Uniunii Europene.

Deși inițial aceste reguli trebuiau implementate și puse în aplicare de la 1 ianuarie 2021, termenul a fost prelungit cu 6 luni ca urmare a problemelor cauzate de coronavirus și a obstacolelor întâmpinate de punerea în aplicare a acestora de statele memebre. Noile reglementări revoluționează piața de e-commerce în diferite moduri și sunt în avantajul multora dintre jucătorii din această industrie. Noile norme vor oferi companiilor din UE condiții egale cu cele oferite celor din afara UE care, în conformitate cu normele în vigoare înainte de iulie 2021, nu trebuie să perceapă TVA, vor simplifica obligațiile în materie de TVA pentru întreprinderile implicate în comerțul electronic transfrontalier și vor aprofunda piața unică a UE.

Care sunt principalele modificări?

  • Introducerea IOSS (Import One Stop Shop): Având în vedere succesul mini-ghișeului unic (MOSS) care permite furnizorilor de servicii de telecomunicații, radiodifuziune și televiziune și de servicii furnizate pe cale electronică (TBE) să se înregistreze în scopuri de TVA într-un stat membru și să declare în statul membru respectiv TVA-ul datorat în alte state membre , acest sistem va fi extins la alte servicii B2C, la vânzările intracomunitare de bunuri la distanță, precum și la anumite livrări interne de bunuri, rezultând astfel un ghișeu unic (One Stop Shop – OSS) mai mare.
  • Eliminarea pragurilor de 35.000/100.000 euro: Pragul existent pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță va fi eliminat și înlocuit cu un nou prag la nivelul UE de 10 000 EUR sub care prestările de servicii TBE și vânzările intracomunitare de bunuri la distanță pot rămâne supuse TVA în statul membru unde este stabilită persoana impozabilă care prestează serviciile TBE respective sau unde se află bunurile respective la momentul în care începe expedierea sau transportul acestora.
  • Se vor introduce dispoziții speciale potrivit cărora o întreprindere care facilitează livrările, prin utilizarea unei interfețe electronice online, este considerată, în scopuri de TVA, a fi primit și furnizat bunurile ea însăși („furnizor presupus”).
  • Scutirea de TVA la importul de loturi mici cu o valoare de până la 22 EUR va fi eliminată și va fi creat un nou regim special pentru vânzările la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe cu o valoare intrinsecă care nu depășește 150 EUR, care va fi denumit ghișeul unic pentru importuri (Import One Stop Shop – IOSS).
  • Măsuri de simplificare pentru vânzările online: Se vor introduce măsuri de simplificare pentru vânzările la distanță de bunuri importate în loturi care nu depășesc 150 EUR, în cazul în care nu se utilizează IOSS (regimuri speciale).
  • Se vor introduce noi cerințe privind păstrarea înregistrărilor pentru întreprinderile care facilitează livrarea de bunuri și prestarea de servicii prin utilizarea unei interfețe electronice, inclusiv în cazul în care interfața electronică nu este un furnizor presupus.

 

Decizia UE de a anula pragul de scutire a TVA-ului pentru importul bunurilor cu valoare redusă de până la 22 euro și introducerea unei declarații vamale electronice unice pentru toate coletele cu valoare mică, duce la o nouă schema de import la nivelul UE. Aceasta este o transformare disruptivă care va aduce noi oportunități și modele de business nu doar pentru comercianții online și marketplace-uri, dar și pentru furnizorii de servicii pentru ecommerce, alții decât operatorii poștali.

Pentru mulți ani, importul coletelor cu valoare mică în UE a fost un drept exclusiv al operatorilor poștali naționali. Aproximativ 75% dintre aceste bunuri trimise cross-border sunt colectate, transportate, sortate și livrate de către operatorii poștali din rețeaua UPU (Uniunea Poștală Universală). Introducerea declarației vamale electronice pune capăt dominației operatorilor de servicii poștale și monopolului documentelor vamale pe hârtie. Începând cu 1 iulie 2021, toți furnizorii de servicii care administrează importul de colete cu valoare mică în UE vor avea dreptul să depună declarații vamale în conformitate cu noul model UE, incluzând companiile de curierat expres și distribuție și comisionarii vamali.

Ce înseamnă acest lucru pentru piața de comerț online?

Noi jucători pot intra pe piața comercială a importului de mărfuri cu valoare mică, nu doar marketplace-urile, ci și operatorii logistici, casele de expediții, revânzătorii din e-commerce, companiile de curierat, furnizorii de servicii cross-border pentru e-commerce. Aceste companii au, în prezent, un impact important asupra lanțului de aprovizionare din comerțul online. De asemenea, acestea au acces la date relevante și pot controla și monitoriza fluxurile de colete mult mai bine decât o pot face operatorii poștali. Toate aceste noi reglementări și specificații vor furniza instrumentele cu care companiile din e-commerce să-și poată organiza operațiunile comerciale și să dezvolte noi modele de business. De amenenea, le oferă comerciaților și marketplace-urilor posibilitatea de a-și optimiza flexibilitatea și costurile prin alegerea unui al furnizor de servicii pentru fiecare model de business de import.

Ce categorii sunt afectate de noua legislație?

  • Magazinele online și alte persoane impozabile care vând către clienți finali, persoane fizice din UE, bunuri atât intracomunitar, cât și importate
  • Companiile care pun la dispoziție platforme electronice cum ar fi un marketplace, un portal sau alte mijloace similare care facilitează livrarea de bunuri către consumatorii (persoane fizice) din UE;
  • Operatorii poștali care se ocupă de importurile și livrările către consumatorii (persoane fizice) din UE.