Home Logistics Green Logistics Obiectivele Schneider Electric pentru decarbonizarea lanţului de aprovizionare

Obiectivele Schneider Electric pentru decarbonizarea lanţului de aprovizionare

Obiectivele Schneider Electric pentru decarbonizarea lanţului de aprovizionare

În lupta pentru decarbonizare, companiile se văd nevoite să reducă emisiile în toate cele trei domenii de aplicare, respectiv Scope 1, Scope 2 și Scope 3. Abordarea cea mai dificilă este legată de reducerea pentru domeniul 3, adică emisiile indirecte, cele aflate pe tot lanţul de aprovizionare. Schneider Electric, lider în automatizarea energiei, a început deja demersurile în acest sens.

Conceptul de domenii de aplicare 1,2 și 3 își are locul în raportarea și măsurarea impactului asupra mediului și a schimbărilor climatice. Aceste domenii de aplicare reprezintă sursele de emisii de gaze cu efect de seră (GES) pentru o companie și sunt utilizate pentru a cuantifica și raporta impactul acestora asupra mediului.

Scope 1

Domeniul de aplicare 1 se referă la emisiile directe ale unei companii şi includ emisiile provenite din procesele de producţie, transportul cu flota proprie, precum și alte surse directe de emisii.

Scope 2

Acest domeniu de aplicare se referă la emisiile indirecte care provin din surse de energie achiziţionate . Instalarea de panouri solare sau aprovizionarea cu energie regenerabilă, în loc de utilizarea de energie electrică produsă cu combustibili fosili, ar reduce emisiile din domeniul 2 de aplicare pentru o companie.

Scope 3

Cel mai dificil de monitorizat, domeniul de aplicare 3 se referă la emisiile indirecte care sunt generate în afara operaţiunilor directe ale organizaţiei, dar sunt legate de produsele sau serviciile furnizate de aceasta. Cu alte cuvinte emisiile produse de parteneri, inclusiv cei de transport. Raportarea și măsurarea domeniilor de aplicare 1,2 și 3 sunt esenţiale pentru a înţelege impactul asupra mediului pe care îl are o companie și pentru a măsura progresele înregistrate în reducerea emisiilor, necesare pentru a limita creșterea temperaturii globale sub 2°C – obiectivul central al Acordului de la Paris. În mod normal, emisiile Scope 1 şi Scope 2 pot fi controlate prin măsuri precum trecerea la energie regenerabilă sau la vehicule electrice. Însă emisiile din domeniul de aplicare 3 se află sub controlul furnizorilor sau al clienţilor, fiind afectate de deciziile luate în afara companiei.

6 milioane de tone de emisii

O companie cu planuri ambiţioase de decarbonizare a lanţului său valoric este multinaţionala franceză Schneider Electric. Prin proiectul Zero Carbon, compania îşi propune să obţină o reducere cu 50% a emisiilor generate de operaţiunile furnizorilor săi până în 2025. Pentru a veni în sprijinul acestora, Schneider a oferit chiar și cursuri de formare în domeniul decarbonizării pentru 1.000 de furnizori din lanţul său valoric. „În momentul de faţă, ne concentrăm asupra furnizorilor noștri, deoarece reprezintă o oportunitate de a reduce 6 milioane de tone de emisii de CO2 – de 20 de ori mai mult decât putem reduce noi singuri”, a declarat Olivier Blum, Director de Strategie și Sustenabilitate în cadrul Schneider. În cadrul podcastului ecovadis „Scope3 Agenda”, Vanessa Miler-Fels, Vicepreședinte pentru Climă și Mediu Schneider Electric, a explicat că abordarea emisiilor Scope 3 a fost o acţiune în mai multe etape. Pentru asta, compania a trebuit să se implice pe întregul lanţul de aprovizionare, atât furnizorii din amonte, cât și clienţii și toată reţeaua din aval. De altfel, pentru producătorul francez, Scope 3 reprezintă aproximativ 99,5% din amprenta de carbon, în timp ce emisiile directe provenite din operaţiuni şi din consumul de energie electrică necesar pentru operaţiuni reprezintă mai puţin de 0,5%.

50% din materialele utilizate trebuie să fie ecologice

Astfel, în 2019 furnizorul francez de echipamente a setat Iniţiativa privind obiectivele bazate pe ştiinţă (SBTi), definind astfel stabilirea unor obiective net-zero, iar câţiva ani mai târziu, în 2022, prezentat aceste obiective, propunându-și să atingă ţinta de net-zero în anul 2050. Prin intermediul Schneider Sustainability Impact (SSI), compania urmărește progresul etapizat pentru îndeplinirea unor obiective concrete legate de climă şi nu numai, iar obiectivele pe termen mediu şi scurt sunt critice dat fiind faptul că pentru 2025 sunt setaţi 26 de indicatori de performanţă, nu doar pe mediu, ci pe toată plaja de ESG – responsabilitate socială şi de guvernanţă corporativă. „Apoi am setat o reducere absolută de 25% pentru emisii până în 2030, indiferent de cât ne dezvoltăm, pornind de la o bază din 2021. (…) În plus, unul dintre KPI-i setaţi este să lucrăm cu 1.000 de furnizori de top pentru a elimina până la jumătate din emisiile din Scope 1 şi Scope 2 până în 2025.

Nu în ultimul rând, a explicat aceasta, compania vizează să crească până la 50% procentul de materiale verzi (momentan plastic, oţel şi aluminiu) folosite la fabricarea produselor sale, urmând să lucreze şi mai mult la partea de design a produselor. „În aval , noi vindem echipamente electrice, ceea ce înseamnă că ne asigurăm că cei care folosesc energia electrică fac tranziţia către energie regenerabilă, şi îi ajutăm în acest sens, sau intrăm în parteneriat cu furnizorii de electricitate pentru a accelera decarbonizarea reţelei pentru a fi în concordanţă cu obiectivele stabilite prin Acordul de la Paris.