Home Logistics Comerț international Platforma multimodală a portului Galaţi, legată feroviar

Platforma multimodală a portului Galaţi, legată feroviar

Platforma multimodală a portului Galaţi, legată feroviar

Executivul a aprobat prin Hotărâre de Guvern indicatorii tehnico – economici ai investiţiei „Platformă multimodală Galaţi – înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru reţeaua centrală Rhin- Dunăre/Alpi”.

Unul dintre scopurile proiectului este ameliorarea conexiunii feroviare a portului la reţeaua europeană de transport. Valoarea totală a investiţiei este de aproximativ 460 milioane lei, în condiţiile în care valoarea lucrărilor de construcţii și montaj este de aproape 350 milioane lei. Durata de realizare a acestui proiect este estimată la 40 de luni.

Investiţia constă în realizarea următoarelor lucrări:

  • Cheu pe o lungime de 868 m
  • Relocare 390 m cale ferată
  • Modernizare sistem rutier, inclusiv pasaj, 2,2 km
  • platformă multimodală cu o suprafaţă de 125.264 mp

Proiectul prevede modernizarea infrastructurii portuare de bază, a zonelor de depozitare și de stivuire, însoţite de eliminarea blocajului pe reţeaua rutieră existentă. Infrastructura rutieră publică va fi modernizată prin crearea unui pasaj/pod peste intersecţia cu calea ferată de acces în zona portuară și a unui sens giratoriu.

Investiţia va fi realizată de parteneriatul format din C.N. APDM S.A. Galaţi, societatea Port Bazinul S.A. Galaţi și societatea Metal Trade International S.R.L. Galaţi, care au semnat un acordul de cooperare pentru pregătirea și realizarea proiectului în anul 2014.

Finanţarea se va face prin fonduri externe nerambursabile, anume Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF TRANSPORT), Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM 2014- 2020), de la bugetul de stat, precum și din fonduri private aferente societăţilor Port Bazinul Nou S.A. Galaţi și Metal Trade International S.R.L. Galaţi.