Home Intermodal Rețeaua de transport TEN-T: Proceduri mai rapide pentru acordarea autorizațiilor

Rețeaua de transport TEN-T: Proceduri mai rapide pentru acordarea autorizațiilor

Rețeaua de transport TEN-T: Proceduri mai rapide pentru acordarea autorizațiilor

UE accelerează finalizarea rețelei transeuropene de transport (TEN-T) prin simplificarea proceselor de acordare a autorizațiilor.

Noile norme „smart” pentru TEN-T adoptate de Consiliul European clarifică, de asemenea, procedurile pe care inițiatorii proiectelor trebuie să le urmeze în ceea ce privește acordarea autorizațiilor și achizițiile publice pentru proiectele transfrontaliere. Urmează ca directiva să fie adoptată de către Parlamentul European.

“Rețeaua transeuropeană de transport reprezintă baza politicii UE în domeniul transporturilor și este esențială pentru funcționarea pieței interne. Aceste proceduri mai eficiente vor accelera dezvoltarea și vor asigura o mobilitate mai durabilă pentru oameni și companii. Adoptarea de către Consiliu sub președinția portugheză înseamnă că suntem acum foarte aproape de a începe să profităm de avantajele acestei directive, care va aduce o contribuție semnificativă la finalizarea rețelelor TEN-T, până în 2030 și, respectiv, 2050” a declarat Pedro Nuno Santos, Ministrul pentru Infrastructură și Locuințe al Portugaliei, președinte al Consiliului Europei.

Care sunt noile reguli?

Directiva va acoperi proiectele care fac parte din secțiuni preidentificate ale rețelei centrale TEN-T. De asemenea, va acoperi alte proiecte pe coridoarele rețelei centrale, al căror cost total depășește 300 de milioane EUR. Proiectele legate exclusiv de telematică și alte tehnologii noi nu vor fi acoperite de directivă, deoarece implementarea lor nu se limitează la rețeaua centrală TEN-T. Cu toate acestea, statele membre pot aplica directiva altor proiecte din rețeaua centrală și cuprinzătoare TEN-T ca parte a unei abordări mai largi și mai armonizate a proiectelor de infrastructură de transport. Proiectele acoperite de directivă vor primi un tratament prioritar din partea autorităților statelor membre în cazul în care un astfel de tratament este prevăzut în cadrul lor juridic național.

Pentru a face procedurile mai eficiente și mai transparente, statele membre vor desemna o autoritate care să acționeze ca punct de contact pentru inițiatorul fiecărui proiect. Autoritatea va oferi inițiatorului proiectului îndrumări cu privire la depunerea documentelor și a altor informații. Statele membre pot alege să desemneze aceeași autoritate pentru toate proiectele sau să aibă autorități diferite ca autoritate desemnată în funcție de categoria de proiecte, modul de transport sau zona geografică.

Un termen maxim de patru ani se va aplica întregului proces de acordare a autorizațiilor. Această perioadă poate fi prelungită de două ori în cazuri justificate în mod corespunzător. Statele membre vor avea la dispoziție doi ani de la intrarea în vigoare a directivei pentru a încorpora dispozițiile sale în legislația națională.

Structura și termenele TEN-T

Rețeaua TEN-T are două componente majore: o rețea largă, care asigură conectivitatea pentru toate regiunile UE și o rețea de bază, care constă din acele elemente ale rețelei largi care au cea mai mare importanță strategică pentru UE. Rețeaua de bază urmează să fie finalizată până în 2030, iar rețeaua largă până în 2050.