Home Logistics Comerț international REX – Sistemul exportatorilor înregistraţi

REX – Sistemul exportatorilor înregistraţi

REX – Sistemul exportatorilor înregistraţi

La nivel internaţional, trebuie să se facă o distincţie între trei tipuri diferite de tratate comerciale. Primul grup cuprinde parteneriatul și cooperarea între două ţări, oferind un cadru general pentru relaţiile economice bilaterale, fără a elimina sau a reduce taxele vamale, cel de-al doilea este alcătuit din acordurile de comerţ liber în care sunt create zone de comerţ liber între două sau mai multe ţări prin scăderea sau eliminarea tarifelor. În aceste tipuri de înţelegeri, numai mărfurile provenite de la o parte implicată beneficiază de măsuri de facilitare sau scutiri de drepturi atunci când sunt importate în cealaltă parte. Acordurile comerciale bilaterale, multilaterale şi cele unilaterale încheiate de Uniunea Europeană, prevăd tarife preferenţiale de import în cazul în care mărfurile tranzacţionate îndeplinesc criteriile pentru obţinerea originii preferenţiale și această origine poate fi demonstrată la punerea în liberă circulaţie a produselor în cadrul Uniunii Europene. În majoritatea cazurilor, acordurile comerciale conţin diferite reguli de origine şi din această cauză, în prezent sunt un factor decisiv în tranzacţiile internaţionale.

Marius Gaiță – Customs Operations Expert EUROCCOPER și membru fondator – Asociația AEO FORUM

Uniunea Europeană şi SGP

Sistemul exportatorilor înregistraţi (sistemul REX) se utilizează începând cu data de 1 ianuarie 2017, fiind aplicat pentru prima dată în cadrul SGP- Sistemul Generalizat de Preferinţe Tarifare (SGP), Uniunea Europeană acordând unilateral preferinţe tarifare ţărilor în curs de dezvoltare. Baza de date REX nu este una recentă, existând un regulament aplicabil în vechiul Cod Vamal Comunitar, însă schimbările majore au fost introduse odată cu intrarea în vigoare, în mai 2016, a Codului Vamal al Uniunii. Scopul Sistemului REX, a cărui perioadă de tranziţie va dura până la 30 iunie 2020, este nu numai să creeze un mediu simplificat și digital, ci să devină un instrument mai eficient în controlul originii bunurilor tranzacţionate. Prin Sistemul REX operatorii economici vor redacta propriile „atestate de origine” pe factură sau pe orice alt document comercial, întocmite de către exportatorul sau re-expeditorul mărfurilor, care indică faptul că produsele care fac obiectul atestatului respectă regulile de origine. Autorităţile competente corespunzătoare fiecărui stat vor înregistra operatorii economici într-o bază de date, devenind „exportatori înregistraţi” care au capacitatea de a emite un „atestat de origine”. Sistemul REX nu influenţează metodologia de stabilire a caracterului de produs originar ci doar procedura prin care se dovedeşte acest lucru. Poate fi un „exportator înregistrat”:

– un exportator dintr-o ţară beneficiară a Sistemul Generalizat de Preferinţe fiind înregistrat de autorităţile competente din ţara respectivă;

– un exportator dintr-un stat membru din Uniunea Europeană, înregistrat de autorităţile vamale din acel stat;

– un re-expeditor de mărfuri dintr-un stat membru din Uniunea Europeană, înregistrat de autorităţile vamale din acel stat.

Trebuie să luăm în considerare şi faptul că există exportatorii neînregistraţi, cărora le este permis ca să întocmească atestate de origine pentru livrările de mărfuri originare, care au o valoare mai mică de 6.000 de euro. Sistemul de auto-certificare are la bază o componentă IT cu ajutorul căreia datele sunt publicate pe pagina de internet a Comisiei Europene într-un registru electronic, existând posibilitatea verificării valabilităţii numerelor REX ale operatorilor economici care întocmesc aceste atestate de origine, mai ales ca fiecărui exportator i se atribuie un număr REX unic.

Aplicabilitate REX în România

În România procesul de înregistrare se face cu respectarea Ordinului nr. 2.792 pentru aprobarea Normelor tehnice de înregistrare a exportatorilor în vederea emiterii atestatelor de origine, declaraţiilor de origine şi declaraţiilor pe factură, care a intrat în vigoare la 13 octombrie 2017. Cererea se depune la Direcţia Generală a Vămilor-Bucureşti, solicitarea conţinând descrierea procesului tehnologic, listele centralizatoare cu materiile prime utilizate și structura de preţ a produsului finit. Autoritatea vamală este cea care analizează corectitudinea informaţiilor şi ia o decizie în ceea ce priveşte înregistrarea exportatorului în sistem, cu o valabilitate nelimitată în timp pe întreg teritoriul vamal al UE. Sistemul REX va fi aplicat gradual şi în alte tratate comerciale, primul fiind Acordul economic și comercial cuprinzător de liber-schimb dintre Uniunea Europeană și Canada (CETA). Până la utilizarea „autocertificării”, autorităţile vamale sunt cele care atestă originea bunurilor, iar când aceasta se dovedeşte a fi incorectă sunt prejudiciate resursele şi interesele Uniunii Europene. Însă, în scurt timp structurile vamale nu vor mai avea aceste atribuţii şi se vor concentra pe administrarea datelor din registrul electronic, pe verificarea operaţiunilor post-export. Prin introducerea sistemului REX se trece într-o nouă etapă importantă de certificare a originii preferenţiale, în care firmele vor avea întreaga responsabilitate, începând de la procesul de înregistrare, pentru exportatori, până la acordarea reducerilor de taxe vamale, de către importatori. Exportatorii înregistraţi în REX sunt obligaţi să asigure corectitudinea documentelor, arhivarea acestora și trasabilitatea operaţiunilor efectuate, acţiuni legiferate printr-o serie de acte normative, şi să se supună controalelor ulterioare efectuate de lucrătorii vamali. Importatorii trebuie să verifice dacă exportatorul care livrează marfa este înscris în REX, dacă dovada de origine este corect întocmită, preluând o bună parte din prerogativele de control vamal, fiind răspunzători de măsurile aplicate în ceea ce priveşte acordarea sau nu a preferinţelor tarifare, la momentul punerii în liberă circulaţie a bunurilor.