Home Intermodal #ROMANIACONNECTED- dezvoltarea transportului multimodal în România

#ROMANIACONNECTED- dezvoltarea transportului multimodal în România

#ROMANIACONNECTED- dezvoltarea transportului multimodal în România

Cea de-a doua ediţie a conferinţei internaţionale ROMANIA CONNECTED a avut loc pe 20 septembrie la Hotel Caro București. Evenimentul a adus laolaltă speakeri de top, subiecte de actualitate, exemple de bune practici în ceea ce înseamnă transportul multimodal și intermodal și a reunit peste 130 de reprezentanţi ai celor mai importante companii din România, exportatori, producători, retaileri, furnizori de servicii logistice. Speakeri în cadrul evenimentului au fost: Wolfgang Schnabel, Consultant în logistică și supply chain, anterior supply chain director al Dow Olefinverbund GmbH, companie subsidiară a firmei americane DOW CHEMICAL; Carol Coune, Secretar General Interimar al ERFA (Asociaţia Europeană a Transportatorilor de Marfă); Luca Abbatello, CEO Circle; Octavian Botea, Director Adjunct al Direcţiei Reglementări Vamale; Florentina Trandafir, Șef Serviciu Strategii CFR; Alexandru Crăciun, Director Comercial al Administraţiei Porturilor Maritime Constanţa; Daniel Corban, Operations Manager Rhein Vision; Mihai Petre, Senior Manager Gobal Trade Advisory Deloitte Tax.

Idei de reţinut

Sesiunea de studii de caz a abordat o tematică diversă, de la utilizarea transportului multimodal în industria chimică, exemple de bune practici în dezvoltarea transportului feroviar de mărfuri; oportunităţile pe care le oferă tehnologiile moderne precum Internet of Things sau blochain în dezvoltarea rutelor comerciale, dar și noutăţi în domeniul vamal.

ChemMultimodal – trecerea de la transportul rutier la transportul multimodal în industria chimică

Wolfgang Schnabel – Consultant în logistică și supply chain

Industria chimică este un sector economic extrem de important în Europa, cu venituri anuale de 117 miliarde euro și 340.000 de angajaţi, acest segment generează 8% din volumele de transport în Europa. Uniunea Europeană a investit începând cu 2008 într-o serie de proiecte ce au ca scop reducerea emisiilor, creșterea siguranţei și promo va rea transportului multi modal în industria chimică.

 • ChemMultimodal este cel mai nou proiect european dintr-o suită de proiecte demarate din 2008. Se derulează pe o perioadă de trei ani, implică 7 ţări, 7 regiuni, 14 parteneri și o finanţare de 2,4 milioane euro;
 • Proiectul urmărește promovarea transportului multimodal al produselor chimice prin coordonarea și cooperarea între companiile din industria chimică, furnizori de servicii logistice specializaţi, operatori de terminale și autorităţi publice;
 • Obiectivele proiectului: creșterea gradului de utilizare a transportului multimodal cu 10% și reducerea amprentei de CO2 cu 5%;
 • Elaborarea unui set de instrumente care să contribuie la o mai bună organizare și comunicare: – instrumente IT – Intermodal Links, sistem ce oferă rutele intermodale in Europa, conexiunile cu terminale, dar și distanţele de la terminal la client –  instrumente de planificare – un ghid pentru analizarea  organizării logistice a companiilor și oportunităţile de folosire a transportului  multimodal: volume de transport, destinaţii, disponibilitate terminale, conexiuni existente –  servicii de consultanţă – workshopuri și exemple de bune practice;
 • Cei 7 parteneri ai proiectului au identificat 39 de companii cu un potenţial de a transfera 220.000 tone anual de pe șosele către mijloace alternative de transport, cu un total al distanţelor rutelor de peste 1 milion kilometri și eliminarea a 8.800 de curse de camion anual;
 • Rezultate: 87,133 milioane tKm migrare de la transportul rutier către cel multimodal, echivalentul a 3.137 t CO2/an.

ERFA – susţinerea dezvoltării transportului feroviar de marfă

Carol Coune – Secretar General European Railfreight Association (ERFA)

Asociaţia Europeană a Transportatorilor Feroviari reprezintă interesele operatorilor feroviari independenţi și privaţi din Europa și urmărește să contribuie la crearea unor condiţii competitive pentru sectorul feroviar și să promoveze transportul feroviar ca alternativă viabilă pentru clienţi.

 

 • Crearea unui mediu concurenţial echitabil transport feroviar vs. transport rutier
 • Înlăturarea barierelor de acces la piaţa feroviară, încă existente
 • Reducerea costurilor transportului de mărfuri pe calea ferată
 • Îmbunătăţirea performanţelor serviciilor feroviare și ale performanţelor acestora
 • Accesul la infrastructura de cale ferată este în continuare o barieră și este nevoie de un sistem transparent, predictibil și constant pentru a reduce acest cost pentru operatorii privaţ Nivelul taxelor de acces este critic pentru creșterea competitivităţii transportului feroviar și poate fi o barieră pentru schimbul multimodal;
 • Taxele de acces diferă de la ţară la ţară în UE, iar în unele zone, cum sunt statele baltice, acestea sunt foarte ridicate;
 • Îmbunătăţirea calităţii serviciilor feroviare presupune existenţa unui plan de criză pentru a nu repeta criza din 2017 de la Rastatt. Planul cuprinde: informarea părţilor interesate într-o fază incipientă; personal vorbitor de limba engleză la nivel A1+ (cunoașterea terminologiei feroviare) în centrele de management al traficului; publicarea de scenariu de redirecţionare a traficului;
 • Îmbunătăţirea performanţelor prin stabilirea de scheme de performanţă

Oportunităţi concrete pentru România și regiunea Mării Negre pentru optimizarea rutelor comerciale internaţionale prin integrarea IoT&blockchain

Luca Abatello – CEO Circle

Principala soluţie inovatoare a companiei Circle este MILOS (Making Intermodal Logistics Optimization Simple).

Prin modulele sale, MILOS permite:

–  gestionarea transportului global de mărfuri door-todoor și schimbul de informaţii între actorii implicaţi în lanţul logistic;

–  accelerarea și simplificarea procedurilor vamale (crearea “coridoarelor rapide”), datorată digitalizării fluxului de informaţii și integrării operaţiunilor feroviare și a celor rutiere, permiţând vizualizarea imediată a stării și poziţiei mărfurilor;

–  gestionarea și optimizarea procesului de urmărire și monitorizare a containerelor și garantarea securităţii mărfurilor, utilizând tehnologii precum blockchain și IoT (Internet of Things).

 • Utilizarea combinată a unor despozitive smart, IoT și instrumente digitale precum platforme blockchain și smart contracts (coduri integrate în blockchain in forma unor structuri “dacă se întâmplă A se ia decizia B”) duce la optimizarea fluxurilor financiare și de documente. Milos Blockchain Connector integrează toate aceste soluţii
 • Smart contracts – sistem ce permite automatizarea tranzacţiilor, reducând numărul de erori umane și cazuri de fraudă, crescând eficienţa, încrederea și nivelul de siguranţă a datelor personale.

Beneficii ale integrării blockchain și smart contracts:

–  Porturi și terminale: conexiuni pre-determinate cu liniile maritime și alţi actori și o vizibilitate end-to-end de-a lungul coridoarelor maritime;

–  Transportatori maritimi: conexiuni pre-determinate cu clienţii și porturile  sau terminalele din întreaga lume;

–  Autorităţile vamale: informaţii actualizate legate de documentele de import și export, o mai bună evaluare a exporturilor;

–  Client: o creștere a transparenţei pentru a valida costurile și taxele suplimentare și o creștere a numărului de procese digitale (fără hârtie)