Home Intermodal Investitii TTS Austria: un nou concept pentru transportul mărfurilor pe Dunăre

TTS Austria: un nou concept pentru transportul mărfurilor pe Dunăre

TTS Austria: un nou concept pentru transportul mărfurilor pe Dunăre

Căile navigabile interioare sunt o componentă esenţială a viitorului transportului de marfă și a obiectivelor strategice de mobilitate asumate de către UE.

Cu toate acestea, potenţialul căilor navigabile interioare precum Dunărea sau Rinul este prea puţin exploatat, existând în prezent o serie de limitări și piedici. În cadrul unui proiect-pilot ce a avut loc în cadrul MultiRELOAD, un consorţiu european ce include 22 de parteneri, sub conducerea Duisport, cel mai mare terminal interior din Europa, TTS Austria demonstrează că este loc de inovaţie în transportul de marfă pe căile navigabile interioare, adresând o piaţă complet nouă și făcând acest tip de transport accesibil pentru mai multe tipuri de marfă și mai mulţi clienţi.

Compania, parte a grupului românesc TTS (Trade Transport Services) SA, a transportat pe cale rutieră trei containere agri pallet wide de 20’, respectiv în jurul a 950 tone de marfă, de la un siloz din regiunea Burgenland, Austria către portul Viena. Ulterior, containerele au fost transbordate pe o barjă, marfa continuându-și cursul pe Dunăre până în portul Lom din Bulgaria.

Timpul de tranzit de la Portul din Viena către portul Lom a fost de 10 zile. “Ideea noastră nu a fost doar să înlocuim produsele vrac prin transportul acestora în containere. Există multe mori mici în Europa, care nu au nevoie sau nu au capacitatea pentru o încărcătură de vas completă de aproximativ 1.000 de tone sau mai mult.

Aceste companii au nevoie de 40, 50 sau 100 de tone și, prin urmare, transportă aceste produse în general cu camionul. Același lucru este valabil și pentru comercianţii mici sau medii de îngrășăminte, celuloză, sodiu, granule de plastic sau orice alt material vrac. Toţi acești clienţi ar putea fi deserviţi de căile navigabile interioare și de un astfel de produs. Se poate merge mai departe si cu alte produse decât doar cele vrac.

Containerele noastre sunt construite pentru agri pallet wide, de aceea clienţii ar putea încărca chiar și produse normal paletizate, ceea ce înseamnă că nu mai există limite la ceea ce se poate transporta fluvial,” declară Immanuel Czege, Manager operaţional al biroului TTS Austria pentru Intermodal&Logistics

Transport combinat, complexitate ridicată

Deși iniţial planul TTS Austria era acela de a testa un vas la scară completă încărcat doar cu containere, în final compania a optat pentru un transport combinat .

Complexitatea operaţiunilor a crescut în acest fel, însă, spune Immanuel Czege, ar trebui să arate pieţei ce este posibil atunci când oamenii și companiile potrivite lucrează împreună. “Am încărcat containere direct la silozuri la 100 km distanţă de Viena, le-am adus la port și le-am încărcat direct pe vas. În următoarele 2 zile, am completat încărcarea vasului cu marfă vrac,” a explicat acesta, adăugând că proiectul a fost un succes total.

Prin acest proiect am vrut să arătăm pieţei că operaţiunile complexe pot fi realizate și am vrut să inspirăm și să implicăm companiile să utilizeze transportul pe căi navigabile interioare într-o măsură mai mare decât o fac astăzi. Immanuel Czege Manager operaţional al biroului TTS Austria

 

Piedici în calea dezvoltării transportului de marfă pe Dunăre

Deși conform Pactului Verde European, 75% dintre mărfurile transportate astăzi pe cale rutieră ar trebui să treacă pe calea ferată și căile navigabile interioare, acest lucru se întâmplă doar într-o mică măsură, din varii motive. Când vine vorba de transportul pe Dunăre, cea mai mare provocare este navigabilitatea.

“ Unele sectoare de-a lungul Dunării necesită dragaj constant și regulat pentru a asigura adâncimea necesară a căii navigabile. Am făcut multe progrese în ultimii ani pentru a rezolva aceste aspecte, dar mai este încă un drum lung de parcurs. Autorităţile, indiferent de ţară, trebuie să înţeleagă că lanţul de aprovizionare pe căile navigabile interioare este atât de puternic precum cel mai slab punct din el.

Așadar, este nevoie de un efort structurat și comun din partea tuturor autorităţilor navigabile. Pentru a coordona eforturile sectorului, suntem fericiţi să fim membri ai Pro Danube International, Viena, o asociaţie non-profit, care structurează cerinţele sectorului și discută toate aspectele cu cele 10 administraţii diferite ale căilor navigabile de-a lungul Dunării”, spune Immanuel Czege.

De asemenea, menţionează acesta, orele de lucru ale porturilor și accesibilitatea bazinelor portuare sunt provocări importante pentru toţi cei implicaţi în transportul mărfurilor pe căile navigabile interioare. “Orele de lucru ale porturilor sunt uneori o problemă mare în ţările din Europa Centrală.

Unele porturi au doar ore de lucru limitate – uneori doar până vineri după-amiază – ceea ce înseamnă că navele și barjele vor trebui să aștepte să fie încărcate până luni. Acest lucru este de neînţeles! Imaginaţi-vă staţii de tren sau un aeroport care funcţionează doar până vineri după-amiaza și apoi ar trebui să așteptaţi până luni pentru a lua următorul tren sau zbor.

Porturile sunt ca staţiile de tren și aeroporturile – noduri centrale pentru transferul de pasageri și mărfuri – și, prin urmare, ar trebui să aibă și ore de lucru corespunzătoare. Un alt factor este accesibilitatea bazinelor portuare, care uneori poate fi critică.

Căile de intrare în porturi și porturile însele trebuie să aibă grijă ca modul de acces în port și bazinul portuar în sine să aibă condiţii mai bune decât Dunărea însăși. În caz contrar, se ajunge la situaţia în care putem naviga pe Dunăre cu pescaje de încărcare de 250 cm, dar portul poate fi accesat doar cu o limitare de 200 cm. Din acest motiv, porturile trebuie să aibă grijă să nu devină factorul limitativ în lanţul de aprovizionare,” punctează Manager operaţional al biroului TTS Austria.

În ceea ce privește limitările legislative, există multe instrumente noi, cum ar fi sistemul CEERIS sau EURIS, afirmă Immanuel Czege.

Acestea au menirea de a face eforturile sectorului mai eficiente, și anume să reducă documentaţia și raportările de-a lungul căilor navigabile interioare.

TTS investește în trei direcţii principale pentru a facilita transportul și manipularea mărfurilor pe căile navigabile interioare:

  • ­ Îmbunătăţirea tehnică a flotei și a echipamentelor portuare pentru performanţă ridicată, reducerea costurilor și reducerea timpilor de întoarcere între operaţiuni. ­
  • Sistem de transport optimizat bazat pe convoaie de unităţi fluviale cu capacităţi variate de încărcare, oferind flexibilitate clienţilor cu loturi mici de mărfuri și cereri spot. ­
  • Dezvoltarea unei reţele de transport multimodal prin integrarea porturilor Dunărene în ecosistemul de transport fluvial și transformarea porturilor maritime în hub-uri logistice pentru regiune.