Home Intermodal INS a prezentat starea infrastructurii nationale

INS a prezentat starea infrastructurii nationale

Conform datelor Institutului Național de Statistică prezentate la sfărșitul lunii aprilie, la sfârșitul anului 2010 drumurile publice totalizau 82.386 km, dintre care 16.552 km (20,1%) drumuri naţionale, 35.221 km (42,8%) drumuri judeţene şi 30.613 km (37,1%), drumuri comunale.

Din punctul de vedere al tipului de acoperământ, în structura reţelei de drumuri publice s-au înregistrat: 25.171 km (30,6%) drumuri modernizate (în proporţie de 88,0% drumuri modernizate cu îmbrăcăminţi asfaltice de tip greu şi mijlociu), 22.300 km (27,1%) drumuri cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere şi 34.915 km – drumuri pietruite şi de pământ (42,3%).
În ceea ce priveşte starea tehnică a drumurilor publice, 47,2% din lungimea drumurilor modernizate şi 59,6% din lungimea drumurilor cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere aveau durata de serviciu depăşită.
Din totalul drumurilor naţionale, 6.188 km (37,4%) erau drumuri europene, iar 332 km (cu 3,4% mai mult decât în anul 2009, respectiv 11 km) însumau autostrăzile. Din totalul drumurilor publice, 242 km (0,3%) reprezintă drumuri cu 3 benzi de circulaţie şi 1353 km (1,6%) drumuri cu 4 benzi de circulaţie.
Drumurile judeţene, erau, în proporţie de 46,4%, drumuri cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere, iar drumurile comunale, erau în proporţie de 49,3% drumuri pietruite.
La 31 decembrie 2010 liniile de cale ferată de folosinţă publică, în exploatare însumau 10785 km, din care 10645 km (98,7%) linii cu ecartament normal, 5 km (0,1%) linii cu ecartament îngust şi 135 km (1,2%) linii cu ecartament larg.
Densitatea liniilor la 1000 km2 teritoriu a fost de 45,2‰. Densităţile cele mai mari s-au înregistrat, în ordine, în regiunea Bucureşti-Ilfov (153,2‰), regiunea Vest (59,1‰) şi Sud Est (48,9‰).
La sfârşitul anului 2010, lungimea liniilor de cale ferată în exploatare electrificate era de 4.020 km, cunoscând o creştere de 0,4% faţă de anul 2009 (+18 Km) şi reprezentând 37,3% din reţeaua de cale ferată în exploatare.