Home Logistics 3 PL Logistica sustenabilă – metamorfoza din trend în necesitate

Logistica sustenabilă – metamorfoza din trend în necesitate

Logistica sustenabilă – metamorfoza din trend în necesitate

Dacă acum câţiva ani cuvintele cheie în logistică erau „cost” și „disponibilitate la raft”, disponiblitatea produselor la locul și în momentul optimi, în prezent conceptul de „sustenabilitate” pare să fie una dintre preocupările principale ale jucătorilor din industrie. Astfel, traficul congestionat din aglomerările urbane, consumul de energie, emisiile de CO2 și creșterea permanentă a costurilor de transport, devin factori critici în supply chain.

De o parte și de alta a baricadei, separat sau împreună, producători, retaileri, furnizori de servicii logistice și conexe, cu toţii fac eforturi pentru a reduce impactul activităţilor logistice asupra mediului.

Probleme precum caracterul limitat al resurselor naturale, schimbările climaterice sau siguranţa au atras atenţia politicului, astfel că sectorul logistic se va confrunta cu o serie de noi provocări în anii care vor urma. Tratatul din Bali din 2007 și alte iniţiative politice pun presiuni asupra industriei pentru a identifica soluţii inovatoare. Proiectate pentru a răspunde în mod deosebit unor probleme precum îmbunătăţirea disponibilităţii la raft, reducerea costurilor și pentru a oferi suport datelor financiare, cum ar fi ROI, lanţurile de aprovizionare trebuie să ia în calcul noi parametri, iar importanţa acestora va crește exponenţial în următorii ani.

Cum este văzut conceptul de sustenabilitate în logistică în România? Ce acţiuni și programe implementează producătorii, retailerii și furnizorii de servicii logistice și servicii conexe pentru a reduce impactul activităţilor de transport și logistică asupra mediului? Ne-au oferit detalii câţiva dintre cei mai importanţi jucători din industria autohtonă.

Green logistics în zona de producţie și retail

Dan Erceanu, Supply Chain Director Nestlé Romania

„Green Logistic” este conceptul care descrie toate încercările de a măsura și minimiza impactul ecologic al activităţilor logistice.

Nestlé Romania are un angajament asumat pentru implementarea de practici de afaceri durabile faţă de mediul ambiant. Livrarea de produse la cel mai înalt nivel de calitate și la timp, de la fabrici către clienţi, este o parte vitală din afacerea noastră. Pentru îmbunătăţirea continuă a performanţei și a impactului de mediu în distribuţie: optimizăm reţelele de distribuţie, cât și planificarea rutelor de transport de-a lungul tuturor operaţiunilor; explorăm oportunităţi de îmbunătăţire a transportului (de exemplu utilizarea de transport feroviar sau maritim în locul celui terestru); livrăm cursuri șoferilor atât pentru îmbunătăţirea siguranţei în trafic cât și din punct de vedere al unui impact pozitiv de mediu. De asemenea, operaţiuni logistice regăsim și în cadrul proceselor de aprovizionare cu materii prime. Și aici avem implementate programe, precum: „Programul de Audit pentru Aprovizionare Responsabilă” care cere furnizorilor cheie să demonstreze conformarea la cerinţele și standardele noastre de mediu.

IKEA România

„Sustenabilitatea este o parte importantă din strategia noastră de dezvoltare, așa că încercăm să o integrăm în tot ceea ce facem, inclusiv în lanţul logistic.

Distribuţia eficientă a produselor de la furnizor la client este un aspect important pentru a obţine un preţ scăzut și pentru a minimiza impactul asupra mediului.

În 2014, aproximativ 7,5% din amprenta noastră de carbon a provenit de la transportul angajaţilor și clienţilor și 3,2% din transportul produselor.

Eficienţa este o parte esenţială din conceptul IKEA, iar acest lucru se reflectă în modul în care sunt proiectate gama de produse și transporturile pentru a reduce numărul de drumuri și distanţele parcurse. Pachetele plate și modul în care produsele sunt așezate în vehicule pot avea un impact mare asupra eficienţei transportului. Camioanele umplute eficient înseamnă un număr mai mic de drumuri și implicit costuri scăzute și impact redus asupra mediului.

În 2012, prin înlocuirea paleţilor din lemn cu paleţi din carton, s-a redus cu 35% numărul de transporturi anuale. Astfel, a crescut nivelul de încărcare al tirului și a scăzut numărul de transporturi înapoi ale paleţilor.

În 2015 a fost introdus un prescontainer pentru deșeuri menajere. În urma acestei măsuri, colectările au scăzut de la una pe zi la două pe lună (93% reducere).Tot în 2015 s-a achiziţionat o presă de balotat carton, iar numărul de transporturi scade de la aproximativ 35 pe lună la aproximativ 3 pe lună (reducere de 90%)“.

Drumul către activităţi logistice „verzi”

Lucian Aldescu, Director General DPD România

„Conceptul «green logistics» este unul de bază pentru noi, fiind un factor important în toate strategiile companiei noastre. Definim acest concept ca «respect faţă de mediul înconjurător și de nevoile societăţii», pus în practică prin eforturi continue de a reduce factorii poluanţi și deschidere către inovaţie.

Flota DPD este foarte bine organizată, pentru a reduce atât costurile companiei, cât și impactul asupra mediului, prin scăderea poluării aerului și o mai bună gestionare a deșeurilor. Peste 90% din transporturile DPD din Europa sunt transporturi exclusiv rutiere. Acest lucru generează scăderea emisiilor de CO2, care sunt de 8 ori mai mici, în raport cu cele generate prin transportul aerian. De asemenea, lucrăm în permanenţă pentru a identifica măsuri de green logistics, aliniate angajamentului nostru faţă de dezvoltarea durabilă:

» Optimizarea continuă a reţelei, în scopul de a evita operaţiunile de transport care nu sunt necesare.

» Testarea și aplicarea sistemelor alternative de acţionare: mașini electrice și mașini alimentate cu gaz; livrarea coletelor pe calea ferată; utilizarea Eco Combis. De asemenea, monitorizăm cu regularitate indicatorii de protecţie a mediului și consumăm resursele în mod responsabil, pentru a evita consumul inutil de deșeuri.”

Felix Pătrășcanu, Managing Partner FAN Courier

„Pentru o companie din sectorul serviciilor de curierat, principala preocupare în zona green o constituie alinierea la normele europene în materie de noxe. Astfel, compania noastră are o flotă de vehicule care respectă cerinţele europene în materie de protecţie a mediului. De mai mulţi ani, FAN Courier investește doar în vehicule echipate EURO 5 și EURO 6 și analizează perspectivele achiziţiei unor maşini electrice, care să fie utilizate în principal în zonele urbane, aglomerate. Lipsa infrastructurii auxiliare (surse de alimentare) a fost factorul determinat în amânarea unei decizii de achiziţie. Pentru a contribui la reducerea emisiilor poluante, specifice tuturor companiilor care fac transport, FAN Courier se implică constant în acţiuni de ecologizare sau împădurire desfășurate de organizaţii non-guvernamentale de mediu. Mai mult decât atât, încercăm să susţinem eliminarea consumului de hârtie în activităţile curente. Suntem printre primele companii din România care au decis să elimine obligativitatea ştampilei, o astfel de decizie având în secundar un efect asupra consumului de tipizate.”

Gabriel Andronescu, Country General Manager CHEP România

„Modelul de business CHEP, reutilizarea prin închiriere a paleţilor, integrează conceptul de logistică sustenabilă, pe care îl oferim, deja de trei ani, şi clienţilor noştri din România. CHEP închiriază către producători sau furnizori de materie primă paleţii necesari, pentru un interval de timp solicitat. Astfel, prin externalizare, producătorii scapă de grija şi de timpul alocat managementului de paleţi şi beneficiază de o calitate standard constantă, care le permite să transporte şi să depoziteze în siguranţă produsele. Prin monitorizarea strictă a flotei de vehicule avem în vedere, totodată, scurtarea distanţelor de parcurs între depozitele noastre şi locaţiile clienţilor, ceea ce înseamnă eficientizarea costurilor de transport şi reducerea emisiilor poluante. Paleţii CHEP sunt produşi folosind lemn de la furnizori autorizaţi de PEFC (Programul pentru Promovarea Certificării Pădurilor) şi FSC (Asociaţia pentru Certificare Forestieră) ceea ce înseamnă că toate resursele din lemn provin din păduri gestionate durabil şi îndeplinesc criteriile de tăiere şi utilizare. Calitatea materialelor componente şipermanenta întreţinere a lotului de paleţi CHEP ne permit să îi pastrăm în circuit la standarde de calitate constante şi pe o perioadă mult mai îndelungată. În trei ani de colaborare pe piaţa locală, CHEP România a ajutat la economisirea a 3.364 mc de lemn şi la eliminarea a aproape 4.000 t emisii de CO2.”

Cătălin Olteanu, General Manager FM România

„FM lucrează deja de mai mulţi ani la minimizarea impactului asupra mediului – pe zona de transport, măsurăm cantitatea de emisii de CO2, ne orientăm spre mașini cu consum scăzut de combustibil sau chiar electrice. De exemplu, avem acum în implementare ceea ce noi numim City login, un concept prin care distribuţia în marile orașe ale Europei se face cu camionete electrice.

În ceea ce privește depozitele, clădirile sunt concepute în așa fel încât pierderile energetice să fie minime, și în același timp să aibă o interferenţă minimă cu mediul.

De ceva timp am început un experiment în Franţa, într-un depozit de temperatură controlată pe care îl alimentăm de la un covor de celule fotovoltaice. Astfel … cu cât arde soarele mai tare, și avem nevoie să consumăm curent ca să răcim depozitul, cu atât fabricăm curentul respectiv de la același soare… Sperăm să aducem conceptul și în România, în anii următori.”

Viorel Leca, Director General Gebrüder Weiss România

„Acţiuni precum eficientizarea consumului de combustibil și reducerea gazelor cu efect de seră reprezintă priorităţi atunci când discutăm despre protecţia mediului. Mai mult decât atât, optimizarea reţelei și implementarea permanentă de soluţii optime de transport reprezintă componente importante din această strategie. La nivel de grup, prin măsurile implementate și îmbunătăţirile continue ale proceselor, am reușit să creștem eficienţa și să creăm premisele unui viitor cu o amprentă de carbon redusă.

Ne confruntăm însă cu o serie de bariere financiare, legislative, chiar și de mentalitate care împiedică companiile de transport și logistică să implementeze măsuri cu adevărat sustenabile și protective cu mediul. În plus, pe piaţa din România se pune mare accent pe cel mai mic preţ.

Aderarea la conceptul «green logistics» presupune, printre altele, și costuri ridicate, care în final se vor reflecta în tarifele de transport, logistică, depozitare etc.”

Ilie Nae, Quality & Environment Manager GEFCO Romania

Pentru GEFCO, «green logistics » reprezintă ansamblul acţiunilor şi al eforturilor de a minimiza impactul activităţilor noastre asupra mediului înconjurător. Am implementat indicatori care măsoară acest aspect atât la nivel operaţional, cât și la nivel administrativ.

Una din axele importante ale strategiei companiei este aceea de a-și limita amprenta de carbon asupra mediului înconjurător, totodată continuând creșterea cifrei de afaceri. Plecând de la acest angajament al Top Managementului, GEFCO și-a construit un departament specializat care monitorizează și analizează activităţile desfășurate, atât la nivel de filială, cât și la nivel de client. Una din preocupările permanente este aceea de a concepe și propune clienţilor soluţii de transport multimodal, acestea dovedindu-se eficiente atât din punct de vedere al costurilor, cât și al emisiilor CO2. De asemenea, GEFCO își monitorizează partenerii din punct de vedere al performanţei de mediu, prin analize ale echipamentelor folosite (norma euro), incidente de mediu, formările șoferilor referitoare la modul de «condus economic».

Emil Ion, Director General Wim Bosman România

„Ca și furnizor de servicii logistice și de transport ce operează la nivel global, protecţia activă și inteligentă a mediului a devenit un aspect prioritar pentru Wim Bosman. În acest sens, eficientizăm lanţurile de procese, ca parte a sistemului.

Implementarea unui sistem IT inteligent ne permite o utilizare optimă a flotei de transport, pentru reducerea numărului de transporturi şi implicit a emisiilor de CO2 generate de această activitate.

În prezent, compania este implicată în mai multe programe de sustenabilitate, precum Green Freight Europe (GFE). Wim Bosman Group joacă un rol important în punerea în aplicare și dezvoltarea programului GFE (cunoscut anterior ca SmartWay Europa). Prin furnizarea unei platforme, programul ajută companiile să reducă emisiile de carbon. Emisiile sunt calculate și monitorizate prin intermediul unei baze de date centrale. GFE nu este o iniţiativă de sine stătătoare și susţine cooperarea cu alte iniţiative și programe la nivel global aferente, cum ar fi SmartWay SUA și Green Freight Asia”.