Home Intermodal Bugetul CNADNR pentru investitii creste cu 26%

Bugetul CNADNR pentru investitii creste cu 26%

Ministerul Transporturilor va cere Guvernului să modifice bugetul CNADNR prin creşterea sumelor pentru investiţii cu 26% faţă de nivelul stabilit la începutul anului, de la 6,02 miliarde lei la 7,59 miliarde lei, principalele proiecte finanţate fiind autostrăzile Transilvania şi Bucureşti- Ploieşti.
“Principalele proiecte pentru care au fost suplimentate prevederile bugetare sunt: autostrada Braşov-Cluj-Borş (335 milioane lei); autostrada Bucureşti-Braşov (291,8 milioane lei); varianta de ocolire a Municipiului Timişoara (54,4 milioane lei). De asemenea, a fost suplimentată prevederea bugetară aferentă activităţii de întreţinere a infrastructurii rutiere cu suma de 166,64 milioane lei. Menţionăm că toate aceste suplimentări au avut la baza în primul rând realocări de fonduri în cadrul bugetului aprobat, la care s-a adăugat suplimentarea de 270 milioane lei urmare rectificării prin OG nr. 10/2011”, se arată în nota de fundamentare a unui proiect de HG elaborat de Ministerul Transporturilor.
Totodată, conform scrisorii de intenţie convenite cu FMI şi a memorandumului de înţelegere cu UE, bugetul CNADNR a fost suplimentat cu 35 milioane lei pentru extinderea sistemului informatic de emitere şi control a rovinietei.
De asemenea, în buget a fost introdus un nou capitol, “Despăgubiri civile”, cu suma de 1,81 milioane lei pentru plata despăgubirilor pentru exproprierile necesare construcţiei centurii de ocolire Cluj Nord-Est.
Bugetul rectificat prevede majorate alocaţiei bugetare cu 41%, de la 3,92 miliarde lei la 5,53 miliarde lei. Sumele suplimentare reprezintă majorări la capitolul investiţii, cofinanţare împrumuturi rambursabile şi cofinanţarea fondurilor nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA şi programe PHARE).
În acelaşi timp, au scăzut plăţile pentru dobânzile la credite cu 34,2%, la 40 milioane lei.
Proiectul mai prevede creşterea cu 33,7% (350 milioane lei) a plăţilor din proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FC, FEDR), de la 1,037 miliarde lei la 1,387 miliarde lei, reducerea cu 19,5%, la 1,44 miliarde de lei, a plăţilor din intrări de credite externe contractate de stat preluate de Ministerul de Finanţe la 1 ianuarie 2009.
De asemenea, au crescut cu 100 milioane lei, la 387,2 milioane lei, valoarea creditelor contractate pentru activitatea de exploatare.
Veniturile CNADNR ar urma să fie de 1,612 miliarde lei, uşor mai mari cu faţă de nivelul stabilit anterior, de 1,596 miliarde lei. În acelaşi timp, cheltuielile sunt anticipate la 1,611 miliarde lei, în urcare de la 1,597 miliarde lei.
Fondul de salarii, precum şi venitul mediu pe salariat au rămas nemodificate.