Home Logistics Curierat și e-commerce Cost și beneficiu, automatizarea în depozite

Cost și beneficiu, automatizarea în depozite

Cost și beneficiu, automatizarea în depozite

Ca multe alte industrii, logistica se confruntă în prezent cu multiple provocări și schimbări, și ca toate transformările, acestea aduc riscuri și oportunităţi deopotrivă. noi tehnologii, noi așteptări din partea clienţilor, noi modele de business. Și pe măsură ce tehnologia evoluează, așteptările clienţilor cresc, iar forţa de muncă devine tot mai greu de găsit și de păstrat în companii, automatizarea își face loc, timid, nu doar la linia de producţie ci și în depozite.

Dezvoltarea comerţului online, creșterea consumului, dezvoltarea industriei auto și a celei farmaceutice, corelate cu criza forţei de muncă au determinat companiile să investească în diferite soluţii cu un grad mai mic sau mai mare de automatizare menite să crească productivitatea în depozit și să ia din presiunea asupra factorului uman.

Și primul pas pe care o companie care dorește să investească în automatizare ar trebui să-l facă este să stabilească obiectivele pe care sistemul ar trebui să le atingă și să analizeze în detaliu procesele logistice și situaţia actuală în interiorul companiei pentru a identifica soluţia corectă.

Am încercat, pe de o parte să facem o prezentare, fără a fi exhaustivă, a soluţiilor existente pe piaţa din România la ora actuală și să aflăm opinia specialiștilor referitoare la gradul de automatizare al proceselor logistice în companii, și pe de altă parte să vedem ce impact a avut automatizarea asupra câtorva dintre clienţii care au implementat astfel de tehnologii, dar și care au fost costurile și beneficiile.

Automatizarea de la furnizor….

1. Elmas

Soluţii: gama Linde Robotics, un concept care propune automatizarea unei game largi de aplicaţii clasice din segmentul intralogistic și intermodal

  • P MATIC – pentru transportul încărcăturilor, alimentarea liniilor de producţie, manage mentul deșeurilor
  • L MATIC și L MATIC AC – stivuire la joasă înălţime; scanarea codurilor de bare; preluarea comenzilor; gestionarea liniilor de stoc; manipularea containerelor industriale; stivuirea pe transportoare
  • T MATIC – transferul încărcăturilor paletizate pe distanţe mari;
  • R matic – stivuirea auto matizată la înalţime
  • K matic – automati za rea stivuirii la înălţimi mari în spa ţii înguste
  • C matic – soluţie de transport al încărcăturilor pentru care ghidarea se face cu ajutorul unei benzi magnetice aplicată pe podea
  • Amortizare investiţie – 3-5 ani
  • Beneficii: predictibilitate în procesele de operare, creșterea productivităţii, reducerea costurilor prin diminuarea distrugerii bunurilor, reducerea erorii umane.

“Există­ o­ creștere ­a ­cererii solu­ţiilor­ automatizate, nu­ numai ­în­ depozite ­ci și ­în­ zonele ­de ­producţie, companiile­ din ­in­dus­­tria automotive,­ pro­duc­ţie, operatori ­logistici ­fiind inte­resate ­de acest­ concept. Clienţii ­sunt­ majoritatea ­înprospecţiunea ­unor­a stfel­ de soluţii,­ iar ­noi ­ne­ aflăm­ în­ plin proces ­de ­identificare ­a ­identităţii­ zonei­ de­ robotizare ­și ­a beneficiilor ­aduse”

2. Interoll

Soluţii: sisteme depozitare dinamică, sisteme de sortare, sisteme conveioare modulare

  • Beneficii: creștere a productivităţii, accelerarea proceselor, reducerea erorilor, flexibilitate în operare, reducerea timpilor de planificare
  • Amortizarea investiţiei: între 18 și 24 de luni

“Ţările­ din Europa­ de­ Est ­ajung ­din urmă­ destul­ de­ repede­ Vestul­ Europe iși­ pe­ termen ­lung ­pentru ­automatizare potenţialul­ de­ dezvoltare  ­este ­același pentru­ ambele­ regiuni.­ Oportunităţi pentru­ proiectele ­greenfield­ din Europa­ de ­Est­ care­ vor ­implementa tehnologii ­moderne ­și ­automatizări este­ semnificativ. ­În­ România,­ vedem industria ­automotive­ și­ cea­ de­ curierat ca­ factori­ de­ creștere­ pentru­ soluţiile logistice ­de ­automatizare.”

Continutul acestui articol este restrictionat. In cazul in care sunteti abonat al Intermodal&Logistic va rugam introduceti numele de abonat si parola in zonele de mai jos. In cazul in care doriti sa va abonati va rugam sa completati cererea din pagina CUM MA ABONEZ

Existing Users Log In