Home Logistics 3 PL Industria 4.0: Cum revoluţionează tehnologia sustenabilitatea în supply chain?

Industria 4.0: Cum revoluţionează tehnologia sustenabilitatea în supply chain?

Industria 4.0: Cum revoluţionează tehnologia sustenabilitatea în supply chain?

Gestionarea lanţului logistic de aprovizionare globală devine un concept tot mai complex, pe măsură ce megatendinţele de sustenabilitate ghidează tot mai frecvent strategiile companiilor.

Livrarea mărfurilor și a materiilor prime se traduce printr-un impact direct asupra mediului, impact pe care organizaţiile își propun să îl reducă prin reinventarea, redefinirea și raportarea supply chainlui la conceptul de sustenabilitate. Cea mai eficientă modalitate prin care organizaţiile pot migra către un “green supply chain” este prin intermediul tehnologiei.

Digitalizarea oferă companiilor posibilitatea de a transforma modelul tradițional de aprovizionare într-un concept care să asigure reducerea impactului asupra mediului. Vom explora în rândurile următoare rânduri cinci modalităţi prin care tehnologiile emergente pot asigura atingerea unor niveluri maxime de eficienţă și sustenabilitate în supply chain.

sustenabilitate

Reducerea riscului de supraproducţie

Tehnologiile precum algoritmii predictivi sau machine learning pot ajuta managerii să anticipeze comportamente și rezultate viitoare, asigurând, astfel, un proces de producţie eficient, prin eliminarea riscului de supraproducţie și reducerea impactului asupra mediului. Softurile de tip Predictive Analytics oferă producătorilor funcţionalităţi cheie, care măresc performanţa procesului de planning și producţie.

Feature-uri precum Analiza automată, Managementul modelelor sau Scorurile predictive pot fi implemetate în procesele de afaceri pentru a obţine rezultate optime din punct de vedere al sustenabilităţii.

Trecând de la producţie la transport, optimizările bazate pe inteligenţa artificială și machine learning le permit planificatorilor să aloce eficient camioanele sau containerele, maximizând umplerea la capacitate a acestora. Implementarea unor astfel de tehnologii devine imperativă, în lumina estimărilor care arată ca în prezent, în Europa, nivelul de utilizare a capacităţii camioanelor este sub 60%, iar fiecare al treilea container maritim la nivel global se transportă gol

Un nou nivel de transparenţă prin care vă puteţi asigura ca furnizorii utilizează standarde de sustenabilitate

Tehnologia blockchain poate îmbunătăţi transparenţa și identificarea în lanţul de aprovizionare prin utilizarea unei baze de date asigurate împotriva fraudelor și care beneficiază de acces controlat. Acesta permite colectarea de informaţii cheie privind originea fiecărui element individual utilizat în proces. Managerii din supply chain pot avea, astfel, acces la o serie de informaţii preţioase despre sustenabilitatea practicilor de extracţie sau producţie a materiilor prime pe care le utilizează.

Aceste informaţii vor furniza amprenta de mediu și vor asigura o deplină transparenţă și trasabilitate de-a lungul întregului lanţ valoric.

Optimizarea rutelor pentru a reduce consumul de combustibili fosil

Până în momentul în care logistica va migra complet către vehicule electrice, optimizarea rutelor reprezintă cea mai bună practică prin care putem reduce impactul transportului asupra mediului. Inteligenţa artificială poate fi asociată cu dispozitivele GPS pentru o planificare optimă a rutelor internaţionale, naţionale sau locale.

Analizele predictive și algoritmii AI își demonstrează utilitatea și în acest segment. Prin previzualizarea cu precizie a cererii și a cantităţilor de transport se poate îmbunătăţi gestionarea transportului de mărfuri, a flotei/a parcului auto și a logisticii, cu rezultate în diminuarea impactului negativ asupra mediului.

Utilizarea platformelor colaborative în cloud

Cele mai mari beneficii de sustenabilitate pot fi obţinute de către companii prin consolidarea relaţiilor de colaborare de-a lungul lanţului logistic. Sistemele software facilitează colaborarea între companii partenere în cadrul aceluiași lanţ logistic (furnizor de materii prime – producător – distribuitor – comercianti), prin care acestea își aliniază planurile de transport al materiei prime și al mărfurilor, cu eficienţă maximă în privinţa indicatorilor de mediu, de timp și costuri.

Utilizarea unui astfel de sistem circular contribuie la reducerea consumului inutil de resurse naturale și diminuează substanţial amprenta de carbon atât a producătorului, cât și a furnizorilor și distribuitorilor.

Utilizarea imprimării 3D pentru reducerea pierderilor în producţie

O ultimă tehnologie emergentă, imprimarea 3D (cunoscută și ca fabricaţie aditivă) ar putea fi instrumentul tehnologic care are cele mai mari șanse să transforme radical lanţul de aprovizionare.

Imprimarea 3D își demonstrează potenţialul în zona sustenabilităţii, prin numeroasele beneficii pe care le oferă, cele mai importante fiind eliminarea pierderilor de material, reducerea numărului de piese componente și a necesităţii operaţiunilor de asamblare.

green supply chainTotodată, fabricaţia aditivă transformă supply chain-ul prin prisma oportunităţilor de relocare a producţiei mai aproape de locul de desfacere și a posibilităţii de a produce obiectele atunci când sunt necesare, în cantitatea cerută, reducând astfel stocurile inutile și costurile de transport.

Într-un mediu economic din ce în ce mai volatil, provocările managerilor din lanţurile de aprovizionare devin tot mai complexe. În acest sens, tehnologizarea își spune cuvântul, oferind organizaţiilor posibilitatea de a atinge o nouă performanţă, iar adaptarea rapidă la noul context al sustenabilităţii este esenţială.

Prin promovarea unei infrastructuri de supply chain responsabilă, organizaţiile se asigură că operaţiunile lor nu subminează drepturile omului, protecţia muncii, protejarea mediului și oportunităţle economice ale niciunui operator din lanţul logistic.


Necesitatea angajamentelor faţă de mediu, definite prin reconturarea peisajului de producţie și al managementului în lanţul de aprovizionare, se arată tot mai pregnantă în lumina ultimului raport realizat de compania de consultanţă McKinsey & Co, care arată că:

■ Aproape două miliarde de oameni vor deveni consumatori globali până în 2025, în creștere cu 75% faţă de 2010;

■ Sectorul de consum va înregistra o creștere de 5% pe an, în următorii 20 de ani;

■ Pentru a întruni cerinţele acordurilor de sustenabilitate, industria bunurilor ambalate pentru consumator (CPG) va trebui să își reducă emisiile de gaze cu peste 90% până în 2025;

■ Peste 90% din daunele provocate mediului de industria CPG sunt generate de supply chain;

■ Mai puţin de 20% dintre managerii din supply chain au declarant că au o strategie de practici sustenabile;

Concluziile raportului McKinsey subliniază necesitatea implementării unor schimbări în supply chain, schimbări care să îmbunătăţească efectele asupra mediului, să reducă daunele și să asigure o producţie și o distribuţie a produselor într-o manieră sustenabilă.