Home Logistics 3 PL Cele mai importante trenduri în logistică în perioada 2017-2021

Cele mai importante trenduri în logistică în perioada 2017-2021

Cele mai importante trenduri în logistică în perioada 2017-2021

Piaţa serviciilor 3PL va atinge valoarea de 191,3 miliarde dolari până în 2021, se estimează în cel mai recent raport al companiei de cercetare și consultanţă Technavio. Cei mai importanţi utilizatori finali ai serviciilor logistice integrate sunt sectorul manufacturier, retailul și industria bunurilor de larg consum. Industria manufacturieră în Europa contribuie cu 16% la produsul total brut al regiunii, devenind cel mai important utilizator al serviciilor 3PL.

Raportul Technavio, care include o analiză a celor mai importante trenduri care vor impacta piaţa în perioada 2017-2021, semnalează că unul dintre factorii care influentează cel mai mult segmentul serviciilor logistice este creșterea complexităţii operaţiunilor logistice in house. Piaţa 3PL în Europa este dependentă de factori macroeconomici precum GPD și puterea de cumpărare a consumatorilor. După o scădere considerabilă a cererii pentru serviciile 3PL în perioada 2008-2009, odată cu criza financiară și criza din zona euro, corelată cu scăderea consumului, piaţa europeană și-a revenit treptat din recesiune și acum traversează o perioadă de creștere lentă. Această creș- tere a adus cu sine o presiune constantă, resimţită de o serie de ramuri industriale, pentru a-și crește eficienţa și productivitatea. Menţinerea logisticii in-house și a unor procese de supply chain tot mai complexe este o practică ce necesită capital, investiţii și resurse umane. Dificultăţile întâmpinate în managementul flotelor, lipsa de șoferi profesioniști sau a infrastructurii IT, cum ar fi sistemele de monitorizare sau probleme operaţionale îi determină pe producători să externalizeze activităţi logistice precum transportul, depozitarea sau distribuţia. Logistica de contract reduce costurile operaţionale pentru producători și eficientizează procesele din supply chain.

Emergenţa big data

Companiile logistice și cele de expediţii caută să câștige un avantaj competitiv pe piaţă prin utilizarea unor cantităţi importate de date pentru a putea beneficia de avantajele big data. Big data furnizează analize și informaţii cheie despre pieţe, personalizarea serviciilor sau emergenţa noilor modele de business pe baza agilităţii lanţurilor de aprovizionare. Big data eficientizează activităţile centrale pentru a optimiza timpul de livrare, utilizarea resurselor sau acoperirea geografică. Totuși, utilizarea big data pe piaţa europeană de logistică nu și-a atins nici pe departe potenţialul și se așteaptă să câștige momentum în perioada următoare. Soluţiile logistice moderne pot fi integrate ușor în procesele de producţie și distribuţie în varii industrii. În plus, aplicarea metodologiei analitice le permite producătorilor să evalueze anumite riscuri în supply chain și să identifice soluţii. Acești factori vor determina creșterea poderii serviciilor 3PL în regiune, sunt de părere specialiștii Technavio.

Creștere în e-tailing

Comerţul online a câștigat tot mai mult teren pe piaţa europeană, iar retailerii din acest segment caută să își dezvolte canalele de vânzări, ceea ce duce la creștere rapidă de noi depozite și spaţii de distribuţie. Un exemplu edificator este cel al Amazon, cel mai mare retailer online la nivel global, care și-a extins spaţiile de distribuţie în regiune cu peste 1.000% în ultimii 10 ani. Retailerii online au cerinţe de natură tot mai complexă comparativ cu jucătorii tradiţionali de pe piaţă. Europa este martora unor expansiuni masive ale afacerilor companiilor, care au dus la dezvoltarea centrelor de e-fulfillment care se ocupă de tot conceptul de supply chain management, de la achiziţii la furnizori și până la managementul retururilor. Furnizorii de servicii logistice evoluează treptat și adoptă noi practici și procese de business pentru a răspunde nevoilor complexe ale clienţilor. Retailul online va rămâne trend major al următorilor cinci ani, cu vânzări în creștere.

Tot mai multe fuziuni și achiziţii

Fuziunile și achiziţiile au jucat un rol important în formarea industriei 3PL. Fuziunile și achiziţiile sunt de obicei acţionate de creșterea cererii pentru anumite servicii, expansiunea geografică, obţinerea de economii la scară, obţinerea de active și/ sau tehnologii, aducerea de noi clienţi în portofoliu sau asigurarea resursei umane în industria vizată. O creștere sănătoasă a numărului de fuziuni și achiziţii pe piaţa europeană a creat o cerere tot mai mare pentru serviciile 3PL. Dezvoltarea comer- ţului online crește de asemenea nevoia unui spaţiu comun de vânzare și depozitare pentru echipamentele OEM.