Home Logistics Comerț international ICS 2, noul sistem de control al importurilor în UE: ce este și cum afectează activitatea companiilor?

ICS 2, noul sistem de control al importurilor în UE: ce este și cum afectează activitatea companiilor?

ICS 2, noul sistem de control al importurilor în UE: ce este și cum afectează activitatea companiilor?

Începând cu 1 martie 2023, Uniunea Europeană implementează un nou sistem de control al importurilor – ICS 2, care va înlocui actualul sistem ICS 1.

Odată cu implementarea noului sistem IT de control al importurilor, toate casele de expediții, operatorii de transport aerian, companiile de curierat și operatorii poștali care transportă mărfuri către sau în tranzit prin Uniunea Europeană (inclusiv Norvegia și Elveția) vor fi obligați să transmită, în avans, informații despre marfa transportată, sub forma unei declarații sumare de intrare (ENS).

Sistemul urmărește să protejeze mai bine piața unică europeană și cetățenii UE, cu noi măsuri vamale de siguranță și securitate și va facilita fluxurile comerciale prin procese îmbunătățite de securitate vamală bazate pe date.

În conformitate cu procedura actuală ICS 1, companiile aeriene sunt obligate să depună un set de date ENS (Entry Summary Declaration) pentru Master Air Waybill (MAWB) cu patru ore înainte de sosirea aeronavei în UE.

În viitor,  vor trebui să ofere un set de informații pentru pre-screening- PLACI, care va conține date suplimentare la nivel de HAWB (House Air Waybill). Acest dosar trebuie depus cât mai devreme posibil, dar obligatoriu până la încărcarea mărfurilor în aeronavă. Odată de datele PLACI sunt trimise către platforma ICS2, autoritățile vamale UE vor afectua o analiză de risc.

Dacă analiza determină că expediția reprezintă un risc sau există neconcordanțe în informațiile transmise, marfa poate fi blocată în aeroportul de plecare sau va avea nevoie de o verificare amănunțită, fiind încadrată în categoria cu risc ridicat.

Date PLACI necesare:

  • Expeditorul real (nume complet și adresa completă)
  • Destinatar real (nume complet și adresa completă)
  • Numărul EORI al destinatarului real
  • Numărul de colete și greutatea totală brută
  • Codurile HS din 6 cifre și descrierea detaliată a mărfurilor

Ce beneficii aduce ICS2?

Sistemul ICS 2 crește nivelul de protecție a cetățenilor UE și a pieței interne împotriva amenințărilor de securitate și siguranță. De asemenea, noul sistem de control al importurilor permite autorităților vamale ale UE să identifice mai bine transporturile cu risc ridicat și să intervină în cel mai potrivit punct al lanțului de aprovizionare; facilitează procesul de vămuire transfrontalieră; simplică schimbul de informații între OE și autoritățile vamale ale UE și sprijină măsurile vamale proporționale și direcționate la frontierele externe în scenariile de răspuns la criză.

ICS2 va afecta indirect toți producătorii, exportatorii și persoanele din afara UE care trimit mărfuri către sau prin UE. Aceștia vor trebui să furnizeze informațiile necesare operatorilor economici afectați direct.