Home Logistics Ambalare Peste 10 milioane de tone de plastic transformate în produse noi până în 2025

Peste 10 milioane de tone de plastic transformate în produse noi până în 2025

Peste 10 milioane de tone de plastic transformate în produse noi până în 2025

În UE, potenţialul de reciclare a deşeurilor din plastic este încă în mare măsură neexploatat, în special în comparaţie cu alte materiale, cum ar fi hârtia, sticla sau metalele. Din peste 27 de milioane de tone de deşeuri din plastic colectate în Europa în fiecare an, mai puţin de o treime ajung în instalaţii de reciclare.

Comisia Europeană a anunţat la 11 decembrie 2018 lansarea Alianţei circulare privind materialele plastice pentru a stimula reciclarea la nivelul UE a acestor tipuri de materiale, având ca obiectiv la nivelul UE de a recicla până în 2025, 10 milioane de tone de plastic.

În septembrie 2019, peste 100 de parteneri din domeniul public și privat reprezentând întregul lanţ valoric al materialelor plastice, printre care BASF, Borealis, Coca Cola, Danone, CLEPA, ACEA, Henkel, L’Oréal, Mondelez, Mars, Nestle, Pepsico, Unilever, au semnat declaraţia alianţei circulare privind materialele plastice, care promovează acţiuni voluntare pentru buna funcţionare a pieţei materialelor plastice reciclate din UE.

Declaraţia descrie modul în care alianţa va atinge, până în 2025, obiectivul de a utiliza 10 milioane de tone de plastic reciclat pentru a fabrica produse noi în Europa. Acest obiectiv a fost stabilit de Comisia Europeană în Strategia privind materialele plastice din 2018, ca parte a eforturilor sale de a stimula reciclarea materialelor plastice în Europa.

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans, responsabil cu dezvoltarea durabilă, a declarat: „Salut angajamentul industriei de a regândi modul în care producem și utilizăm materialele plastice. Prin reciclarea eficientă a materialelor plastice vom curăţa planeta și vom combate schimbările climatice, înlocuind combustibilii fosili cu deșeurile din plastic în ciclul de producţie.”

Comisarul pentru piaţa internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri, Elżbieta Bieńkowska, a declarat: „Avem șansa de a transforma industria noastră într-un lider mondial în domeniul materialelor plastice reciclate. Ar trebui să profităm din plin de această oportunitate pentru a proteja mediul, pentru a crea noi locuri de muncă înacest sector și pentru a rămâne competitivi.”

Declaraţia aprobă obiectivul celor 10 milioane de tone și solicită trecerea la un nivel zero de deșeuri în natură și la eliminarea totală a depozitării deșeurilor. Totodată, declaraţia prevede acţiuni concrete pentru atingerea obiectivului, printre care:

■ îmbunătăţirea proiectării produselor din plastic astfel încât acestea să devină reciclabile într-o mai mare măsură și integrarea mai multor materiale plastice reciclate;

■ identificarea potenţialului neexploatat în materie de colectare, sortare și reciclare a deșeurilor de plastic în UE, precum și a lacunelor în materie de investiţii;

■ elaborarea unei agende în materie de cercetare și dezvoltarepentru materialele plastice circulare;

■ instituirea unui sistem de monitorizare transparent și fiabil pentru a urmări toate fluxurile de deșeuri de plastic din UE.