Home Logistics Depozitare #Dicționar: depozit

#Dicționar: depozit

#Dicționar: depozit

Odată cu dezvoltarea economiei și apariţia investiţiilor străine în România, în mod natural s-a dezvoltat și logistica. Însă, în lipsa unei educaţii teoretice în logistică, în activitatea operaţională curentă s-au adoptat ca atare, “as it is” sau au fost românizaţi o serie de termeni specifici domeniului, ce au dat naștere unor sintagme ce adeseori ne amuză și, ocazional, ne deranjează auditiv și ne pun chiar în dificultate.

Vocabularul tehnic diferă de la companie la companie, în funcţie de ţara în care se află sediul central și limba vorbită în cadrul companiei sau chiar de aria geografică unde este amplasat sediul din România. În această rubrică vom prezenta “un serial” de termeni care sunt folosiţi și care, în parte ar trebui evitaţi, limba română oferind deja omonime pentru aceștia sau ar trebui explicaţi atunci când se utilizează în alt context decât cel din cadrul companiei unde au intrat în vocabularul curent, pentru a facilita comunicarea cu interlocutorii ce provin din alte organizaţii. 

♦ DEPOZIT

Termenul depozit este românesc, un termen curat, simplu și care nu are nevoie de înlocuire. Definește, conform DEX, o clădire special amenajată, unde se depozitează și se păstrează stocuri de marfă sau de materiale.

În practica curentă este înlocuit de o serie de termeni precum:

  • Warehouse – termen englezesc folosit în majoritatea companiilor străine – în traducere este echivalentul depozitului și este utilizat la scară largă datorită utilizării în expresii sau concepte legate de activitatea de depozitare cum ar fi: Warehouse Management System, Warehouse Team Leader, Warehouse Manager, etc.
  • Magazie – provine din francezul “magasin” care are același înţeles cu acela de depozit. În realitate, în limba română cuvântul magazie nu este sinonim cu cuvântul depozit ci se referă mai degrabă la spaţii mici cum sunt magaziile de piese de schimb asociate atelierelor de reparaţii și întreţinere în fabrici sau la spaţii casnice precum magazia de lemne. Termenul se folosește în companiile cu acţionariat francez și este un termen de evitat având în vedere utilizarea lui curentă cu alt înţeles.
  • Antrepozit – este sinonim cu depozit conform DEX. În limbajul curent el are înţelesul de depozit supus legislaţiei vamale și este de fapt o prescurtare a expresiei “antrepozit vamal”. Acest termen se utilizează în mod curent numai în relaţia cu vama
  • Lager – termen de provenienţă germană utilizat ca sinonim pentru depozit. În limba română cuvântul lagăr are un cu totul alt înţeles și nici o conexiune cu logistica. Este de evitat chiar dacă este utilizat în vorbirea curentă în companiile germane.

 

Articol redactat de Adriana Pălășan – Vice-Președinte ARILOG