Home Logistics Comerț international UE aduce schimbări regulilor de origine pentru intensificarea schimburilor comerciale cu țările PEM

UE aduce schimbări regulilor de origine pentru intensificarea schimburilor comerciale cu țările PEM

UE aduce schimbări regulilor de origine pentru intensificarea schimburilor comerciale cu țările PEM

Comisia Europeană a adoptat pe 24 august un pachet de propuneri prin care vizează intensificarea schimburilor comerciale dintre UE și țările învecinate din regiunea paneuromediteraneeană (PEM), contribuind astfel la redresarea economică în urma epidemiei de coronavirus.

Propunerile vor duce la modernizarea acordurilor comerciale preferențiale ale UE cu 20 de parteneri comerciali PEM, făcând ca „regulile de origine” relevante din respectivele acorduri să fie mai flexibile și mai favorabile companiilor.

Astfel, se modifică acordurile bilaterale ale UE cu: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția, Insulele Feroe, Turcia, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Palestina, Georgia, Republica Moldova, Ucraina, Albania, Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia și Kosovo.

Trebuie să facem tot ce putem pentru a facilita schimburile comerciale și activitatea economică dintre UE și vecinii săi în zona euromediteraneeană și să promovăm integrarea regională. De asemenea, acest lucru va ajuta țări precum Libanul să se redreseze și să se reconstruiască, susținând totodată întreprinderile europene să aibă acces la piețe noi” a declarat Paolo Gentiloni, comisarul pentru economie

Reguli “de origine” mai ușor de utilizat

„Regulile de origine” sunt necesare în cadrul oricărui acord comercial deoarece stabilesc mărfurile care pot beneficia de un tratament preferențial, originea reprezentând naționalitatea economică a mărfurilor comercializate.  Procedurile privind originea garantează că autoritățile vamale pot verifica originea unui produs și permit companiilor să dovedească originea mărfurilor lor. Atunci când toate cerințele necesare sunt îndeplinite, mărfurile cu origine preferențială sunt eligibile pentru a fi importate cu taxe vamale mai mici sau chiar fără taxe vamale, în funcție de tratamentul tarifar preferențial.

Pachetul cuprinde 21 de propuneri de decizii ale Consiliului care vor oferi reguli de origine mai ușor de utilizat în acordurile comerciale ale UE cu majoritatea țărilor sale învecinate. În 2019, comerțul cu aceste țări a reprezentat 677 de miliarde EUR, ceea ce înseamnă aproape jumătate din schimburile comerciale preferențiale ale UE. Aceste dispoziții vor permite produselor să beneficieze mai ușor de preferințe comerciale, în special datorită unor îmbunătățiri precum:

  • simplificarea regulilor specifice produselor, cum ar fi eliminarea cerințelor cumulative, praguri pentru valoarea adăugată locală mai adaptate la nevoile de producție ale UE și o nouă transformare dublă pentru produsele textile;
  • majorarea pragurilor de toleranță pentru materialele neoriginare de la 10% la 15%;
  • introducerea cumulului „integral”, potrivit căruia operațiunile de fabricare necesare pentru dobândirea originii, pentru majoritatea produselor, pot fi împărțite între mai multe țări;
  • posibilitatea rambursării taxelor vamale (rambursarea taxelor vamale pentru componentele importate) pentru majoritatea produselor pentru a consolida competitivitatea exportatorilor din UE.

Regulile de origine aplicate autonom, precum și normele de aplicare privind originea fac parte din legislația vamală a UE.

Noile reguli prezentare, rezultatul a zece ani de negocieri, se vor aplica în paralel cu cele ale Convenției regionale cu privire la regulile de origine preferențiale paneuromediteraneene (Convenția PEM), în așteptarea revizuirii convenției, care este în prezent în curs de desfășurare.