Home Logistics Comerț international Recomandări ale Comisiei Europene pe probleme vamale în timpul pandemiei de coronavirus

Recomandări ale Comisiei Europene pe probleme vamale în timpul pandemiei de coronavirus

Recomandări ale Comisiei Europene pe probleme vamale în timpul pandemiei de coronavirus

Comisia Europeană a publicat un ghid care răspunde întrebărilor primite pe tema aplicării pentru derogări de la procedurile și formalitățile vamale pe teritoriul UE pe perioada pandemiei de Coronavirus.

Ghidul clarifică aspecte precum împuternicirea pentru reprezentarea vamală în cazul comerțului online, garanții și datorii vamale, importul și exportul de bunuri, proceduri vamale, proceduri speciale, tranzitul vamal.

Ecommerce – împuternicire pentru reprezentarea vamala

În această perioadă, operatorii poștali și companiile de curierat se confruntă cu un volum mare de colete din e-commerce și cu indisponibilitatea temporară a personalului din cauza îmbolnăvirilor cu COVID-19 sau a situațiilor de izolare. În plus, obținerea împuternicirii de reprezentare vamală de la destinatar ar putea genera birocrație suplimentară.

Codul vamal comunitar, în articolul 19(2) paragraful 2 le permite autorităților vamale să renunțe la aceste cerințe pentru a demonstra că persoana reprezentată a furnizat împuternicirea. Luând în considerare circumstanțele excepționale, autoritățile vamale ar putea să aplice această derogare fără a mai solicita o dovadă a împuternicirii de la operatorii poștali, curierii express au agenții vamali pentru eliberarea mărfurilor din vamă.

Aplicare pentru decizii vamale urgente – strict esențial

Luând în considerare circumstanțele actuale, operatorii economici ar putea solicita anumite autorizații vamale urgente pentru a asigura funcționarea lanțului de aprovizionare și fluxul de mărfuri esențiale necesare în statele membre UE.

Articolul 22(2) din Codul Comunitar Vamal și Articolul 11 din directiva (EU) 2015/2446 obligă autoritățile camale să accepte aplicații pentru o decizie care întrunește toate cerințele.

Comisia Europeană încurajează operatorii economici să aplice doar pentru decizii strict necesare pentru a le permite autorităților vamale să se concentreze pe situațiile ce nu suportă amânare.

 Proceduri vamale

Depozitarea temporară a mărfurilor pentru o perioadă mai mare de 90 de zile

Durata maximă de 90 de zile pentru depozitarea temporară a mărfurilor nu poate fi prelungită fără rectificarea Codului Vamal Comunitar, ceea ce duce la acumularea unei datorii vamale pentru mărfuri care nu sunt plasate sub un regim vamal sau re-exportate în această perioadă. Operatorul economic poate invoca forța majoră dacă nu poate plasa mărfurile sub regim vamal sau re-exporta.

Autoritățile vamale vor evalua fiecare situație în parte, atunci când condițiile justifică acest lucru, și vor aplica clauza de echitate în concordanță cu Articolul 120 din Codul Vamal Comunitar sau vor rectifica situația bunurilor conform cu Articolul 124(1)(h).

De asemenea, Comisia Europeană precizează că toate mărfurile ce intră pe teritoriul UE și sunt destinate contracarării efectelor COVID-19, cum ar fi ambulanțe, echipamente medicale, etc ar trebui să fie eligibile pentru procedura de “admitere temporară” și beneficieze de scutire a plății taxelor vamale pentru import.

Întregul ghid poate fi consultat aici