Home Intermodal Asociațiile feroviare europene: este nevoie de o mai bună conectivitate feroviară cu porturile

Asociațiile feroviare europene: este nevoie de o mai bună conectivitate feroviară cu porturile

Asociațiile feroviare europene: este nevoie de o mai bună conectivitate feroviară cu porturile

Cu ocazia Anului Internațional al Căilor Ferate, Organizația Europeană a Porturilor Maritime (ESPO), Organizația Europeană a Managerilor de Infrastructură (EIM), Asociația Europeană de Transport Feroviar de Marfă (ERFA) și Comunitatea Căilor Ferate și Infrastructurii Europene ( CER) solicită împreună o mai mare atenție la conectivitatea feroviar-portuar.

Connecting Europe Express, una dintre cele mai importante inițiative implementate în cadrul Anului European al Căilor Ferate, a ajuns în această săptămână în Rotterdam și Anvers, mari centre portuare la nivel european.

Cu această ocazie, în prim-plan a fost adus subiectul interdependenței și consolidării conexiunilor feroviare cu marile porturi europene. Creșterea ponderii transportului feroviar de marfă va constitui un element important pentru atingerea obiectivelor Acordului Verde European. Cele mai multe porturi europene sunt situate aproape de nodurile urbane și ăun o presiune mare asupra rețelei rutiere, ceea ce face ca utilizarea tot mai mare a transportului feroviar să fie o alegere necesară pentru multe porturi. Și invers, pentru operațiunile de transport feroviar de mară, o parte semnificativă a mărfurilor, în special pe segmentele cu creștere ridicată, cum ar fi traficul intermodal, trece prin port.

Trecerea de la transportul rutier de marfă la cel feroviar este unul dintre pilonii principali ai Strategiei de mobilitate durabilă și inteligentă a Comisiei Europene, necesară pentru a realiza o reducere cu 90% a emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul transporturilor pentru a îndeplini obiectivele UE privind clima. În Europa, o mare parte din traficul feroviar de marfă trece prin porturile maritime, dar din porturi către interiorul țărilor raportul între transportul feroviar și cel rutier variază foarte mult. Unele porturi maritime se confruntă cu o divizare modală de aproape 50% în direcția feroviară. Prin urmare, îmbunătățirea conexiunilor portua-feroviar, atât în ​​ceea ce privește infrastructura, cât și operațiunile, este crucială pentru a crește ponderea mărfurilor transportate pe calea ferată.

Mecanismul Connecting Facility Europe II ar trebui să promoveze în special proiectele feroviare, care îmbunătățesc conectivitatea către și din porturile maritime europene, întrucât legătura îmbunătățită va aduce câștiguri directe de eficiență pentru o mare parte din transportul feroviar de marfă.

Isabelle Ryckbost, secretar general al ESPO: „Îmbunătățirea transportului pe ultima milă ar trebui să fie o prioritate pentru a facilita tranziția fluxurilor de mărfuri către calea ferată, în termeni de interoperabilitate, schimb de date, operațiuni și infrastructură. În Europa, vedem o mare diversitate de sisteme de management feroviar în porturile europene. Avem nevoie de condiții de concurență echitabile și de acces egal la finanțarea publică pentru investițiile necesare în infrastructură, indiferent dacă organismul de gestionare a portului sau administratorul național de infrastructură feroviară sunt responsabile pentru infrastructura feroviară din interiorul portului.”

Monika Heiming, director executiv al EIM: „Administratorii de infrastructură consideră conectivitatea portuar-feroviar ca un instrument esențial pentru a crea schimbul modal atât de necesară pentru transportul de marfă, pentru a răspunde politicilor de mediu ambițioase ale Comisiei Europene. Prin urmare, oportunitățile de finanțare pentru investiții strategice în conexiunile feroviare-portuare în cadrul noului instrument „Connecting Facility Europe II” sunt binevenite. Administratorii de infrastructură vor continua să îmbunătățească coordonarea dintre căile ferate și porturi cu toate părțile interesate implicate.”

Conor Feighan, secretar general al ERFA: „Pentru ca transportul feroviar de marfă să devină mai atractiv pentru utilizatorii finali, companiile de transport feroviar trebuie să aibă acces o capacitate de transport mai bună din punct de vedere calitativ și cantitativ. Ca puncte cheie pentru transportul de marfă, este, prin urmare, esențial ca porturile să aibă la dispoziție infrastructură care să faciliteze dezvoltarea unei piețe feroviare de marfă competitive. ”

Dr. Alberto Mazzola, director executiv al CER: „Conexiunile integrate și eficiente între porturi și infrastructura feroviară, atât în ​​Europa, cât și în țările terțe sunt cruciale pentru atingerea obiectivelor de trecere de la rutier la feroviar necesare pentru decarbonizarea transportului. Îmbunătățirea conexiunilor pentru transportul pe ultima milă trebuie să fie însoțită de standarde interoperabile pentru rețeaua de transport feroviar, iar revizuirea Regulamentului TEN-T este o oportunitate de a închide golurile și de a apropia porturile și coridoarele feroviare.”