Home Intermodal Care este planul UE pentru dezvoltarea transportului de marfă pe căile navigabile interioare?

Care este planul UE pentru dezvoltarea transportului de marfă pe căile navigabile interioare?

Care este planul UE pentru dezvoltarea transportului de marfă pe căile navigabile interioare?

Comisia Europeană a prezentat pe 24 iunie un plan de acțiune cu 35 de puncte, menit să intensifice rolul transportului de marfă și pasageri pe căile navigabile interioare în ecosistemul de mobilitate și logistică la nivelul Uniunii Europene.

Obiectivul principal al acestui plan de acțiune este de a transfera mai multe mărfuri de pe șosele pe căile navigabile interioare și canalele din Europa și de a facilita tranziția către barje cu zero emisii până în 2050. Acest obiectiv este aliniat celor stabilite în Pactul Ecologic European și Strategia de Mobilitate Durabilă și Inteligentă, prin care se urmărește creșterea ponderii transportului pe căi navigabile interioare și a transportului maritim pe distanțe scurte cu 25% până în 2030 și cu 50% până în 2050.

Comisarul European pentru Transporturi, Adina Vălean a declarat: „Fiind unul dintre cele mai eficiente moduri de transport din punct de vedere al emisiilor de CO2, transportul pe căile navigabile interioare are potențialul de a juca un rol central în decarbonizarea sistemelor noastre de transport. Cu toate acestea, astăzi, pe canalele și râurile noastre se transportă doar 6% din mărfuri. Cu o rețea de căi navigabile interioare de 41.000 km care se întinde pe 25 de state membre, avem posibilitatea de a face mult mai mult; atât de-a lungul coridoarelor TEN-T, cât și în interiorul orașelor, unde transportul pe apă poate contribui la reducerea emisiilor în logistica urbană și livrarea pe ultima milă.”

Noul plan va crea condițiile pentru ca transportul pe căi navigabile interioare să profite cât mai mult de oportunitățile legate de trecerea către o economie digitală și cu zero emisii. Printre acțiunile propuse se numără revizuirea Directivei Transportului Combinat, care, alături de sprijinirea investițiilor pentru creșterea capacităților de transbordare și dezvoltarea de terminale multimodale interioare, va permite o integrare mai bună a căilor navigabile interioare într-un sistem modern, transeuropean de transport intermodal. Planul de acțiune include, de asemenea, măsuri pentru accelerarea și stimularea investițiilor către dezvoltarea și implementarea tehnologiilor inovatoare, cu emisii zero și zero deșeuri pentru nave și porturi interioare, precum și pentru a ajuta sectorul să țină pasul cu evoluția digitală.

Care sunt propunerile Comisiei Europene?

  • Mutarea mai multor mărfuri pe căile navigabile interioare

Comisia va ajuta administratorii de căi navigabile interioare să asigure un nivel ridicat dal serviciilor de-a lungul coridoarelor UE până la 31 decembrie 2030. Viitoarea revizuire a Directivei privind transportul combinat va aborda căile navigabile interioare ca o componentă esențială a transportului intermodal. De asemenea, Comisia va stabili un cadru legal pentru măsurarea și raportarea emisiilor din logistică și transport. Acest lucru ar putea crește cererea pentru opțiuni de transport sustenabile, inclusiv pentru transportul pe căi navigabile interioare, acolo unde este posibil.

  • Tranziția către un transport pe căi navigabile interioare cu zero emisii

În comparație cu alte moduri de transport, transportul pe căi navigabile interioare este eficient din punct de vedere energetic, sigur, aproape fără aglomerări și silențios. Comisia va propune măsuri pentru a încuraja investițiile în tehnologii cu emisii zero și deșeuri zero pentru navele interioare și porturile interioare și va sprijini, de asemenea, cercetarea și inovarea în acest domeniu.

  • Un sistem de transport inteligent

Noi măsuri menite să sprijine transportul pe căi navigabile interioare să țină pasul cu evoluția digitală și să îmbunătățească competitivitatea sunt, de asemenea, incluse în propunere. Ambele vor ajuta sectorul să devină o parte activă a lanțurilor multimodale extinse. Dezvoltarea digitalizării sectorului poate juca un rol semnificativ în îmbunătățirea eficienței și fiabilității navigației și gestionării traficului, pentru o mai bună integrare a transportului pe căi navigabile interioare în procesele logistice și lanțurile multimodale, precum și în reducerea sarcinilor administrative și a costurilor aferente respectării și aplicării legislației.

  • Locuri de muncă mai atractive

Sectorul căilor navigabile interioare se bazează pe o forță de muncă calificată. Acțiunile propuse vor asigura reguli inteligente și flexibile pentru recrutarea personalului în UE și vor oferi echipajelor navelor competențele potrivite pentru a gestiona tranziția către o economie digitală verde, securitatea cibernetică, sincromodalitatea și automatizarea navelor și infrastructurii.

La nivelul UE există 41.000 de kilometri de căi navigabile interioare care traversează 25 de state membre. Anual pe râurile și canalele din UE se transportă 150 miliarde tkm de marfă, în special în zonele dens populate și aglomerate. În acest sector lucrează aproximativ 44.000 persoane, dintre care 60% în transportul de mărfuri și 40% în transportul de pasageri.