Home Intermodal COSCO SHIPING LINES (ROMÂNIA): Livrări door-to-door eficiente prin parteneriate solide cu transportatorii

COSCO SHIPING LINES (ROMÂNIA): Livrări door-to-door eficiente prin parteneriate solide cu transportatorii

COSCO SHIPING LINES (ROMÂNIA): Livrări door-to-door eficiente prin parteneriate solide cu transportatorii

Partenerii de transport rutier sau feroviar potriviţi sunt pentru COSCO SHIPING LINES (ROMÂNIA) un element important, care permite companiei să ofere clienţilor săi servicii de transport door-to-door în condiţiile agreate și la standarde de calitate ridicate.

“Evaluarea și selectarea furnizorilor de transport rutier în cadrul COSCO SHIPING LINES (ROMÂNIA) se realizează ţinând cont de câteva criterii riguroase, având la bază capacitatea companiilor de transport de a se adapta la cerinţele, politica și cultura organizaţională COSCO SHIPPING. Ne luăm anumite angajamente faţă de clienţi și ţinem să le onorăm. De aceea, acest proces complex de selecţie a furnizorilor cu care lucrăm și cu care am creat parteneriate de lungă durată,” afirmă Claudiu Grămoşteanu, Logistics Manager COSCO SHIPING LINES (ROMÂNIA).

“Printre cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească partenerii noștri de transport se numără: existenţa unei flote extinsă, cu mijloace de transport moderne , cu un grad redus de emisii și disponibilitatea transportatorului de a investi în modernizarea constantă a flotei; un sistem de management al calităţii recunoscut pe plan local și internaţional; oferirea unui raport calitate-preţ optim, esenţial în actualele condiţii de piaţă; respectarea timpilor de livrare, aspect crucial în relaţia cu clientul; flexibilitatea, capacitatea de a se adapta rapid la anumite schimbări ale pieţei sau venite din partea noastră. Mai mult, furnizorii trebuie să aibă istoric și o experienţă îndelungată pe piaţă, cu recomandări foarte bune și trec anual printr-un proces intern de evaluare.”

În același timp, Claudiu Grămoşteanu punctează și importanţa digitalizării și a investiţiilor în această arie pentru a îmbunătăţi procesele și serviciile ofrite clienţilor.

“Considerăm ca digitalizarea în procesul de transport este o soluţie pe termen lung care va îmbunătăţi nivelul de calitate și managementul companiilor de transport și urmărim îmbunătăţirea tuturor proceselor și serviciilor noastre.”  La nivel de companie s-au integrat soluţii IT care să permită: transmiterea și recepţia imediată a comenzilor de transport; operarea în sistem a tuturor elementelor constitutive ale comenzii; emiterea din sistem a facturilor, conform legislaţiei. În plus, toate transporturile rutiere sunt monitorizate în timp real.

Cum văd parteneri colaborarea cu COSCO SHIPPING LINES (ROMÂNIA)?

METROPOLITAN, HTG ALT AUTO și RAIL CONTAINER sunt trei dintre partenerii de transport cu care COSCO SHIPPING LINES ROMÂNIA a construit o relaţie de colaborare fructuoasă și de lungă durată.

“Colaborarea cu cei trei parteneri o putem defini ca fiind foarte eficientă, bazată pe relaţia construită de-a lungul multor ani. Un astfel de parteneriat se poate stabili doar atunci când organizaţiile implicate dezvoltă împreună proiecte prin eforturi comune și își asumă fiecare responsabilitatea pentru rezultatul final. Așa am reușit să îndeplinim obiectivele propuse și sperăm să continuăm dezvoltarea și să obtinem rezultate cât mai bune, mutual avantajoase,” afirmă Claudiu Grămoşteanu.

H.T.G ALT AUTO

Parteneriatul cu COSCO SHIPPING LINES (ROMÂNIA) datează de peste 6 ani, începând cu anul 2020 compania devenind furnizorul principal de transport rutier containerizat de marfă pentru linia maritimă. În flota H.T.G ALT AUTO, 5 camioane sunt dedicate exclusiv comenzilor COSCO SHIPPING LINES (România) prin contract ferm de angajament, cu kilometri garantaţi – minim 8.000 km lunar, fiind inscripţionate cu logoul COSCO.

“Această colaborare a avut la bază dorinţa de a oferi împreună servicii de transport de o calitate superioară și la standarde cât mai înalte. La baza parteneriatului au stat dincolo de încredere reciprocă si respect si flexibilitatea în adaptarea condiţiilor contractuale la contextul, condiţiile reale ale pieţei și a soluţiilor de transport adaptate nevoilor clienţilor. Parteneriatul cu COSCO a facilitat dezvoltarea continuă a companiei, atât material, în termeni de flotă, personală, a capabilităţii și educaţiei logistice, impusă de standardele și cultura companiei, “explică Gigi Cocot, Director General H.T.G ALT AUTO. Transportatorul a investit în modernizarea flotei de transport și achiziţia de camioane EURO 6 ce respectă normele în vigoare, respectă cerinţele de mediu și conferă siguranţa derulării în condiţii optime a transporturilor. Alte investiţii importante sunt cele în pregătirea și instruirea personalului, dar și achiziţia unui sistem TMS, un pas important în digitalizarea companiei.

METROPOLITAN

Colaborarea cu COSCO SHIPPING LINES (ROMÂNIA) a început în 2008, pe când compania de transport deţinea doar 3-4 camioane, utilizate pentru curse “ocazionale” și nu alocate în mod expres pentru linia maritimă. Parteneriatul s-a dezvoltat, astfel că în perioada de vârf a colaborării METROPOLITAN avea alocate 30-35 de camioane în exclusivitate pentru transportul containerelor clienţilor liniei maritime. “Colaborarea cu COSCO SHIPPING LINES (ROMÂNIA) este una reciproc avantajoasă. Cred că altfel nu se ajungea la nivelul destul de mare al volumelor de marfă transportate. În prezent, avem alocate un număr de 15 camioane pentru contractul cu COSCO SHIPPING LINES (ROMÂNIA), cu posibilitatea creșterii numărului acestora în cazul unor situaţii urgente ce impun redimensionarea volumelor de marfă transportată,” spune Gihan Eserghep, Administrator METROPOLITAN.

În plus, compania are în permenanţă peste 10 remorci suplimentare faţă de numărul de camioane, pentru a reuși evitarea blocării camioanelor și a-și putea îndeplini angajamentul luat, de a livra la timp marfa către clienţii finali. “Acest parteneriat a oferit o certitudine care îţi dă curajul să te angajezi la investiţii în mijloace de transport “, afirmă Gihan Eserghep

RAIL Container

Colaborarea dintre RAIL Container ș i COSCO SHIPPING LINES (ROMÂNIA) a debutat în 2012, odată cu lansarea trenului direct pe relaţia ConstanţaBacău, cele două companii dezvoltând un parteneriat stabil. Timp de 10 ani consecutivi RAIL Container a fost furnizorul principal de transport feroviar/intermodal, datorită trenurilor dedicate pe relaţia Ploiești și Bacău.

“Pentru COSCO SHIPPING LINES (ROMÂNIA) efectuăm servicii de transport intermodal și activităţi conexe acestora. În anul 2021 am avut peste 1.000 de unităţi transportate. Acest parteneriat a dus la creșterea numărului de unităţi transportate de la începutul colaborării până în prezent și este unul reciproc avantajos, bazat pe încredere, respect și deschiderea de a iniţia noi proiecte. Investiţiile realizate pentru a acomoda cerinţele clientului au fost realizate treptat. La începutul anului 2022 discutăm de un parc auto modern, astfel că în compunerea trenurilor au fost introduse vagoane ce permit încărcarea unui număr mai mare de containere și dezvoltarea unui spaţiu de depozitare la Ploiești, oferind un nou serviciu clienţilor noștri,” spune Bogdan Dobre, Manager RAIL Container.