Home Logistics 3 PL 3PL – între satisfacţia clienţilor și satisfacţia angajaţilor

3PL – între satisfacţia clienţilor și satisfacţia angajaţilor

3PL – între satisfacţia clienţilor și satisfacţia angajaţilor

Studiile efectuate de către companiile de cercetare arată că la nivelul Europei de Est, în perioada 2017- 2020 vom vedea o creștere anuală de peste 3% a pieţei serviciilor logistice externalizate. Dezvoltarea producţiei, a retailului, a segmentului de bunuri de lag consum, pharma și automotive au un impact pozitiv și asupra companiilor din sfera serviciilor logistice și de transport.

Având una dintre economiile cu cel mai rapid ritm de creștere din Europa, România rămâne o piaţă extrem de atractivă pentru companiile 3PL, dovadă fiind nu numai intrarea pe piaţă a noi jucători, cum ar fi spre exemplu Raben Group, unul dintre cei mai importanţi furnizori de servicii logistice din Europa, ci și consolidarea poziţiei jucătorilor existenţi pe piaţă prin fuziuni și achiziţii, ca de exemplu achiziţia GTI Logistics de către NUNNER Logistics, anunţată în luna martie a acestui an. La nivelul anului 2016, cererea de spaţii industriale și de logistică a crescut cu 50% comparativ cu anul anterior, înregistrând cel mai ridicat nivel din istoria pieţei de profil din România. Retailerii, companiile de producţie și logistică au tranzacţionat cea mai mare parte din cererea totală în 2016, peste 70% din suprafaţa totală închiriată fiind reprezentată de noi contracte de închiriere, extinderi și pre-închirieri. Tendinţa de creștere a pieţei de logistică a continuat în 2016, accentuată, după cum declară reprezentanţii companiilor de servicii logistice, și de problemele cu forţa de muncă, ce au împins producătorii și retailerii către externalizarea serviciilor. “Investiţiile masive în producţie și în retail, coroborate cu prezenţa pe piaţa din România a numeroase companii din domeniul automobilelor, au dus la creșterea cererii de facilităţi și servicii logistice” afirmă Dan Artenii, Sales & Marketing Manager, GEFCO Romania. În rândul clienţilor companiilor furnizoare de servicii logistice domină multinaţionalele, companii românești având un aport relative redus în cifra de afaceri a acestora.

În cazul DSV Solutions, majoritatea clienţilor provin din rândul multinaţionalelor. Dacă în cazul diviziei Road și Air&Sea există și clienţi companii autohtone, pentru proiectele de logistică, mai mult de 90 % dintre clienţi sunt companii multinaţionale. În 2016, cifra de afaceri a DSV Solutions a fost de 224.068.282 lei.

În cazul GEFCO România, aportul companiilor românești cu peste 50% capital românesc este de mai puţin de 10% în totalul cifrei de totalul cifrei de afaceri. Panalpina România se află în plăcuta ipostază de a avea un echilibru între aportul clienţilor globali și locali în cifra de afaceri, în 2016 de exemplu, 50% dintre afaceri au fost generate de către partenerii locali și 50% de către partenerii globali. Anul trecut, cifra de afaceri a Panalpina România a fost de 71.139.258 lei. Un portofoliu relativ echilibrat de clienţi deţine și Van Moer România, aici companiile românești generând 40% din cifra de afaceri de 7,8 milioane de euro generată de companie în 2016, restul de 60% fiind adusă de către companiile multinaţionale cu care Van Moer colaborează.

O tendinţă, care s-a accentuat în ultimul an pe piaţa de logistică, potrivit lui Cristian Negruţiu, Director Logistică DSV Solutions România, este nevoia clienţilor de trasabilitate. “Își doresc în permanenţă informaţii despre marfă, localizare, stadiul comenzilor de transport. Lucru care duce la modernizarea sistemelor existente de monitorizare sau dezvoltarea altora noi. Pentru următorii ani va predomina și nevoia de a integra cât mai multe operaţiuni în procesul de supply chain, creșterea complexităţii acestuia. Una dintre aceste operaţiuni, care deja au început procesul de integrare este serviciul de customer service.”

Piaţa va oferi și în viitor oportunităţi de creștere pentru companiile de logistică și pentru clienţii acestora: producători, importatori, retaileri. ”Conform estimărilor disponibile, piaţa de logistică din România își va continua trendul ascendent și în 2017. Creșterile de producţie și exporturi înregistrate / previzionate de principalii producători din România, intrarea pe piaţă a unor noi investitori precum și dezvoltarea lanţurilor de retail se constituie într-o serie de factori ce vor influenţa în mod pozitiv întreaga economie locală și automat și piaţa de logistică din România” spune Andrei Zodie, Country Head of Marketing & Sales Panalpina România.

Robert Pasaniuc, Business Development Director Van Moer Logistics păstrează un ton ușor moderat, declarând că piaţa își va reduce ușor ritmul de creștere, urmând să atingă un moment de stabilizare și stagnare în termen de 4-5 ani.

 

Piedici în dezvoltarea pieţei de logistică

Însă, furnizorii de servicii logistice se confruntă și cu provocări și factori care le perturbă activitatea și frânează dezvoltarea pieţei. “În continuare pe primul loc este infrastructura rutieră deficitară. Din păcate nu vedem măsuri care ar putea să îmbunătăţească această situaţie în viitorul apropiat. Ci din contră, multe amânări” spune Cristian Negruţiu.

În egală măsură, argumentează Andrei Zodie, “lipsa unei infrastructuri puternice de operare „cargo” în toate aeroporturile din România contribiue la o dezvoltare cu ritm mai puţin alert atât a pieţei per ansamblu, cât și a companiilor furnizoare de servicii de logistică și transport.” De asemenea, diminuarea constantă a bugetelor de logistică ale clienţilor, în încercarea de a reduce costurile este o provocare a operatorilor logistici care încearcă să vină cu noi soluţii de optimizare.

“Optimizarea costurilor este, însă, subiectul unei analize diligente și îndelungate a tuturor alternativelor, riscurilor (inclusiv celor ascunse), a tuturor avantajelor și dezavantajelor. Adesea companiile se orientează pur și simplu către un furnizor logistic/companie de transport mai ieftin/ă (la prima vedere), fără a lua în considerare posibilul impact negativ asupra calităţii serviciilor” declară Dan Artenii. În plus, instabilitatea politică, la nivel local, dar și mondial, cum ar fi Brexit-ul, deciziile controversate ale noului președinte al SUA, situaţia din Turcia, viitoarele alegeri din Franţa și Germania, care ar putea schimba viitorul UE, toate aceste schimbări majore atrag cu sine și o oarecare reticenţă legată de noi proiecte atât din partea companiilor românești cât și a celor multinaţionale.

Fluctuaţia și retenţia de personal

Dezvoltarea companiilor de logistică și extinderea echipelor acestora, corelată cu lipsa de programe educaţionale și școli care să pregătească noua generaţie de logisticieni, a atras cu sine și fenomenul de fluctuaţie și migrare a personalului. Gradul de fluctuaţie diferă de la companie la companie și se situează între 5 și 20-30%. Pentru a contracara fenomenul, furnizorii de servicii logistice oferă pe lângă pachetele salariale și alte pachete de beneficii, care include abonamente medicale la clinici private, programe trimestriale de formare și dezvoltare profesională, cantină, fructe săptămânal și masaj la birou, abonamente 7card, Bookster, bonusuri de performanţă etc. “Toamna avem și programul Back2School prin care oferim rechizite copiilor angajaţilor. Încercăm pe cât posibil să cream un loc de muncă plăcut, în care echipa de management este deschisă comunicării și poate clarifica rapid orice neînţelegere” spune Cristian Negruţiu, Director Logistică DSV Solutions.

„ Suntem interesaţi de cooperarea pe termen lung și dezvoltarea angajaţilor noștri. În acest sens am introdus mai multe programe de „wellbeing”, inclusiv un program sportiv – în curs de dezvoltare și ne-am consolidat activitatea caritabilă cu o largă participare a angajaţilor (la acest moment susţinem organizaţiile „Salvaţii Copiii” și „Parada”, participăm anual la Cassiopeia Run, etc.). De asemenea, angajaţii noștri au acces la programul de mobilitate GEFCO prin care fiecare persoană poate aplica pentru poziţiile deschise în subsidiarelor GEFCO din alte ţări. Pentru a pregăti o „nouă generaţie de logisticieni”, pe parcursul anului 2016 am implicat în activitatea noastră 11 studenţi – români și străini. În 2017, plănuim lansarea unui program dedicat studenţilor” explică Dan Artenii, Sales & Marketing Manager, GEFCO Romania, companie în care gradul de fluctuaţie al angajaţilor este de 10%, un rezultat sub media pieţei de logistică, dar nu complet satisfăcător din punctul de vedere al reprezentanţilor companiei.

Panalpina România este un caz fericit în rândul companiilor de logistică, aici gradul scăzut al fluctuaţiei de personal din cadrul echipei fiind cheia succesului companiei. “De asemenea, avem în desfășurare proiecte de dezvoltare personală și profesională în colaborare cu parteneri de top din domeniu și nu în ultimul rând un proces global “Employee Engagement Survey” în urma căruia se iau sau se implementează acţiuni concrete menite să sporească gradul de satisfacţie la locul de munca” declară Andrei Zodie, Country Head of Marketing & Sales Panalpina România.

« Piaţa din România rămâne un exponent forte pentru ceea ce generic numim “Emerging Markets” având în continuare un potential foarte ridicat de dezvoltare atât în partea de producţie cât și în cea de inovaţie și cercetare, aducând astfel un mediu propice pentru dezvoltarea susţinută și a companiilor ce pun la dispoziţia pieţei servicii de logistică și transport. Ca dovadă și Panalpina a înregistrat în 2016 o susţinută dezvoltare pe partea de spaţii de depozitare, ajungând prin intermediul parteneriatelor strategice la un număr de șase locaţii: Oradea (6.000 mp), București (4.000 mp), Arad (3.000 mp), Brașov (3.000 mp), Otopeni (500 mp) și Constanta (500 mp).» – Andrei Zodie, Country Head of Marketing & Sales Panalpina România

« Dacă luăm în discuţie companiile românești cu peste 50% capital românesc, aportul procentual al acestora este în totalul cifrei de afaceri este de mai puţin de 10%. Ne-am dori ca acest procentaj sa fie mai mare. Pentru aceasta este nevoie de un efort comun din partea noastră, a tuturor, pentru ca producătorii români să devină mai puternici și mai vizibili pe plan internaţional. » Dan Artenii Sales & Marketing Manager, GEFCO Romania

« Se remarcă un trend crescut de externalizare în rândul companiilor care va atrage cu sine dezvoltarea pieţei de transport și logistică. De asemenea, nu este de neglijat dezvoltarea companiilor producătoare, din FMCG de exemplu, care aduc business companiilor furnizoare de servicii logistice. În 2017, vom extinde depozitele din București și Sibiu și ne vom extinde și la Cluj. » Robert Pasaniuc, Business Development Director: Van Moer Logistics

« Pentru 2017, cea mai importantă parte a planului nostru de dezvoltare este reprezentată de creșterea spaţiului de depozitare. Estimăm că până la sfârșitul anului, în București vom avea o suprafaţă totală de depozitare de 80.000 mp. Asta înseamnă un deposit nou pe care îl vom face foarte aproape de sediul principal, tot pe autostrada București-Pitești, la km 23. La fel, continuăm extinderea în Cluj și Iași, unde deocamdată avem câte un birou de vânzări, dar dacă există cerere, putem investi și în spaţii de depozitare. » CristianNegruţiu, Director Logistică: DSV Solutions