Home Logistics 3 PL Piaţa de logistică crește și în 2016

Piaţa de logistică crește și în 2016

Piaţa de logistică crește și în 2016

Un studiu recent arată că până în 2020 piaţa de servicii logistice integrate va depăși pragul de 900 miliarde de dolari, creșterea fiind impulsionată de dezvoltarea unor tehnologii precum big data, dar și de disponibilitatea unor servicii specifice anumitor industrii. Companiile multinaţionale externalizează tot mai mult activităţile secundare precum logistica, pentru a se putea concentra asupra operaţiunilor principale.

Furnizorii 3PL aduc odată cu pachetul de servicii pe care-l oferă clienţilor și o reducere a costurilor, un control mai bun al riscurilor, consultanţă, know how, un management eficient al stocurilor și un suport general al operaţiunilor cotidiene.

Această tendinţă de creștere se poate remarca și pe piaţa autohtonă, anul 2015 fiind caracterizat de către unele dintre cele mai importante voci din industrie drept unul dinamic, de dezvoltare, care a adus licitaţii de proiecte logistice mari, dar și provocări.

„Creșterea consumului, care a revenit la un nivel maxim înregistrat după 2008, impulsionat de scăderea TVA la alimente de la 24% la 9% în iunie 2015, care a atras după sine și cerere mai mare pentru servicii logistice din partea retailerilor. Cererea internă a încurajat importurile, iar cotele de piaţă ale exporturilor au continuat să crească, în special în sectorul serviciilor”, afirmă Cosmin Rusu, director general Delamode Romania.

Mediul concurenţial este unul competitiv, format atât din jucători „tradiţionali”, care au adus și implementat conceptul de „third party logistics” în România în urmă cu 20 de ani, dar și de noi companii, care încearcă să-și găsească locul pe piaţă și să atragă o parte din clienţii deja existenţi.

„Am observat că majoritatea clienţilor au nevoie de noi soluţii pentru procesele logistice, respectiv o varietate mai mare de servicii. În același timp, profitând de competiţia foarte mare între furnizorii de servicii logistice, nu sunt dispuși să plătească mai mult pentru serviciile clasice. Provocarea cea mai mare din 2015, și care va continua și anul acesta, este legată de creșterea nivelului salariilor personalului de bază, clienţii nefiind dispuși să suporte această creștere. Aici trebuie găsite soluţii pentru a mulţumi toate părţile implicate”, declară Cristian Negruţiu, director logistică DSV Solutions România, descriind provocările pe care le aduce piaţa în acest moment.

Desigur, nu putem vorbi de provocări fără a aminti infrastructura. O infrastructură rutieră, feroviară și portuară dezvoltată ar ajuta enorm România să își fructifice potenţialul de transport și, în special ca ţară de tranzit, explică Dan Artenii, director comercial Gefco România.

„De asemenea, piaţa logistică și de transport trebuie să atingă un prag de maturitate, evoluând de la principiul potrivit căruia cel mai mic preţ este câștigător și să ajungem, atât noi, furnizorii de transport și logistică, cât și clienţii, la un nivel la care să analizăm preţurile luând în considerare reducerea riscurilor și asigurarea calităţii operaţiunilor” punctează acesta, evidenţiind o altă provocare cu care furnizorii de servicii logistice se confruntă.

«În continuare, piaţa de transport este afectată de infrastructura deficitară ce influenţează negativ serviciile prestate în materie de timp de tranzit, costuri de mentenanţă etc. Alți factori care au influenţat piaţa au fost scăderea cotei de TVA cu 4 puncte procentuale, dar și fluctuaţia preţului carburantului.» Viorel Leca, Director General Gebrüder Weiss Romania

Retail, FMCG și automotive cresc afacerile 3PL-ilor

În 2015 exporturile au insumat 54,59 miliarde de euro, iar importurile au totalizat 62,96 miliarde de euro, atât la import cât și la export cea mai mare pondere fiind deţinută de categoria maşini şi echipamente de transport (44,5% la export și 37,3% la import). Produsele agroalimentare, băuturi și tutun sunt o altă categorie cu o pondere deloc de neglijat atât în ceea ce privește importurile, cât și exporturile, astfel că nu este deloc surprinzător că retailul, industria FMCG, dar și cea automotive sunt văzute drept „motoare ale creșterii” pieţei de logistică, impulsionând dezvoltarea acesteia și în acest an, dar și în următorii.

„Trend-ul pieţei în 2016 este cu siguranţă unul crescător. Încă de la începutul anului am asistat la câteva mișcări importante în piaţă, clienţi care fie și-au extins spaţiile logistice existente, cum este cazul Carrefour, fie au optat pentru deschiderea de depozite logistice regionale, cum a făcut de exemplu DM. Premizele pentru creștere și dezvoltare sunt dintre cele mai bune” este de părere Cosmin Rusu.

Industria auto rămâne una dintre principalele pieţe pentru sectorul logistic, crede Dan Artenii. „Odată pentru că producţia auto este o industrie importantă pentru România, dar și pentru că acest sector presupune operaţiuni logistice de o complexitate sporită”.

„Dorinţa de eficientizare a costurilor se va concretiza pentru multe companii în externalizarea serviciilor logistice către companii cu experienţă și know-how în acest domeniu. Industriile care vor înregistra creștere în următorii ani vor continua să fie automotive și FMCG”, declară Viorel Leca, director general Gebrüder Weiss Romania.

«După părerea noastră, FMCG-ul oferă cele mai multe oportunităţi alături de marii retaileri care au început să-și dezvolte platforme logistice. Rămâne de văzut potenţialul real al domeniilor automotive și pharma.» Cristian Negruţiu, Director Logistică DSV Solutions România.

«În 2016, așteptăm o evoluţie bună a volumelor și sperăm și într-o evoluţie pozitivă a profitului. Creșterea volumelor va fi bazată pe planurile de dezvoltare anunţate de producătorii internaţionali, fie cu noi amplasamente, fie cu extinderea capacităţii de producţie.» Dan Artenii, Director Comercial GEFCO Romania.

«Suntem în discuţii cu dezvoltatorii imobiliari încă de anul trecut în ceea ce privește construcţia unui depozit clasa A++ în zona București, care să acomodeze până la 20.000 paleţi. Estimăm finalizarea acestui proiect green field cel târziu la finele anului. » Cosmin Rusu, Director General Delamode Romania companiei impunând folosirea unor echipamente din cele mai performante.

În ce investesc companiile de logistică?

Rezultatele financiare realizate în 2015 de către furnizorii de servicii logistice, dar și investiţiile în deschiderea de noi puncte de lucru, flote, echipamente, depozite sau sisteme IT confirmă trendul ascendent al pieţei.

Pentru DSV Solutions, 2015 a fost un an foarte activ. Compania a câștigat noi clienţi, cu proiecte de amploare, și-a îmbunătăţit portofoliul clienţilor în zona FMCG și automotive și a accesat o nouă industrie – retailul. Cifra de afaceri a companiei a atins în 2015 valoarea de 45 milioane euro, în creștere cu 12% faţă de 2014. La fel ca și în ceilalţi ani, cel mai mare aport la această cifră a avut-o Divizia Solutions cu 43% (depozitare, distribuţie, servicii cu valoare adăugată), urmată de Divizia Road cu 40% (transport internaţional rutier) și Divizia Air &Sea cu 17% (transport maritim și aerian).

DSV Solutions și-a extins capacitatea de depozitare în București cu încă 4.000, în timp ce la Timișoara și Brașov a păstrat capacitatea de 3.000 mp și respectiv 1.000 mp, însă compania și-a relocat depozitele într-unele cu mai multe funcţionalităţi și mai aproape de traseele de interes. În 2016, DSV Solutions va ajunge la o suprafaţă totală de depozitare de 65.000 mp.

Compania investește constant și în perfecţionarea serviciilor IT și în noi echipamente, ultima investiţie fiind în programul Sap, a cărui implementare a fost definitivată în luna ianuarie.

Delamode Romania a demarat anul trecut colaborarea cu Dacia Automobile pentru servicii de logistică (x-docking) în depozitele Delamode din București și Sibiu și distribuţie naţională către dealer-ii Dacia, Renault și Nissan din România. Tot în cursul anului 2015, compania a demarat colaborarea cu PepsiCo pentru un proiect de logistică in-house în depozitul PepsiCo din Covasna și distribuţie domestică de frigidere către clienţii finali PepsiCo de pe teritoriul României.

Întrucât a demarat atât anul trecut cât și la începutul anului proiecte noi de logistică, de anvergură, atât în zona Timișoara cât și în Covasna, Bacău, Sibiu, investiţia în echipamente de manipulat, WMS, IT a fost una considerabilă spune Cosmin Rusu, standardele de calitate ale companiei impunând folosirea unor echipamente dintre cele mai performante.

Gefco România a încheiat anul 2015 cu o creștere a cifrei de afaceri cu două puncte procentuale comparativ cu 2014, creșterea venind dinspre sectorul de logistică pentru vehicule finite și transport maritim și aerian. Din punctul de vedere al clienţilor, s-au remarcat creșteri în volumele producătorilor industriali.

În plus, pentru a răspunde nevoilor clienţilor din partea de est a ţării și din Republica Moldova și a eficientiza distribuţia în aceste regiuni, Gefco a investit într-un nou hub de crossdocking. Pentru GW anul 2015 a fost mai bun comparativ cu precedentul, acest lucru traducându- se în consolidarea prezenţei în vestul ţării, prin achiziţii de clienţi importanţi din zona FMCG, retail și materiale de construcţii.

În 2015 Gebrüder Weiss Romania a investit în depozitele deja existente, dar și în deschiderea unor noi puncte de lucru. Astfel, filiala din Cluj s-a relocat, spaţiul prezent permiţând o gestiune mai eficientă a portofoliului de clienţi și totodată, oferă condiţiile optime pentru achiziţia de clienţi noi. Sediul din Arad a fost extins, beneficiind în prezent de aproximativ 7.000 mp spaţii de depozitare și cross-docking. Noul punct de lucru de la Brașov contribuie la consolidarea prezenţei companiei în centrul ţării.

Trainingurile angajaţilor, echipamente de manipulare și depozitare, sisteme de control al costurilor și IT sunt alte segmente unde GW a realizat investiţii în ultimii ani.

M&A – ce se schimbă?

2014 și 2015 au fost ani ai „fuziunilor și achiziţiilor” pe piaţa de logistică, o serie de tranzacţii importante având loc la nivel global.

În ultimii 30 de ani, furnizorii de servicii logistice s-au folosit de fuziuni și achiziţii pentru a-și consolida poziţia pe anumite pieţe, a-și crește gama de servicii, a obţine active și tehnologii, a-și lărgi portofoliul de clienţi, a câștiga know-how într-o anumită industrie sau a reduce competiţia. Motivele sunt diverse.

Acest proces de integrare a operatorilor din logistică va continua și în 2016 și cu toate că nu va avea un impact deosebit asupra pieţei locale, fenomenul nu va fi cu totul lipsit de consecinţe. Tranzacţia de achiziţie a UTi de către DSV a fost finalizată pe 22 ianuarie 2016 și a propulsat DSV pe locul 4 în topul furnizorilor globali de servicii 3PL. „Un pas foarte important pentru noi, care cu siguranţă va fi vizibil și în plan local. În România,procesul de integrare va fi finalizat, cel mai probabil, până la sfârșitul anului”, spune Cristian Negruţiu.

De asemenea, GEFCO și-a consolidat expertiza în Overseas prin achiziţia IJS. „La nivel de Grup, în ultimul trimestru al anului, am făcut un pas important pentru dezvoltarea serviciilor de transport Overseas, prin achiziţia IJS Global, o companie olandeză cu tradiţie în serviciile Overseas. Acest lucru va ajuta dezvoltarea Grupului GEFCO în zone importante ale lumii”, explică Dan Artenii.

„Momentan nu sesizăm niciun efect ca urmare a fuziunilor de anul trecut, care vor continua însă și în acest an. În general, astfel de fuziuni conduc la dezvoltarea competenţei și prezenţei pe piaţă a jucătorilor implicaţi. Gebrüder Weiss își propune să își consolideze prezenţa pe piaţă printr-o dezvoltare organică”, declară Viorel Leca.