Home Intermodal Brexit: UE și Regatul Unit al Marii Britanii ajung la un consens privind siguranța legăturii feroviare din tunelul de sub Canalul Mânecii

Brexit: UE și Regatul Unit al Marii Britanii ajung la un consens privind siguranța legăturii feroviare din tunelul de sub Canalul Mânecii

Brexit: UE și Regatul Unit al Marii Britanii ajung la un consens privind siguranța legăturii feroviare din tunelul de sub Canalul Mânecii

Consiliul European a anunțat adoptarea de măsuri legislative pentru a asigura exploatarea sigură și eficientă a legăturii feroviare din tunelul de sub Canalul Mânecii (legătura fixă pe sub Canalul Mânecii) între Europa continentală și Regatul Unit după încheierea perioadei de tranziție din cadrul Brexitului.

Aceste măsuri legislative ar permite aplicarea în continuare a aceluiași regim juridic în cazul tuturor aspectelor feroviare care țin de sfera de aplicare geografică a concesiunii tunelului de sub Canalul Mânecii, inclusiv în ceea ce privește secțiunea aflată sub jurisdicția Regatului Unit, și ar permite și menținerea unei unice autorități de siguranță care să supravegheze aplicarea normelor.

Toate aspectele legate de exploatarea legăturii fixe pe sub Canalul Mânecii sunt supravegheate de o comisie interguvernamentală instituită prin Tratatul de la Canterbury, semnat de Franța și Regatul Unit în 1986.

Măsurile legislative adoptate constau într-un regulament de modificare a normelor UE de siguranță și de interoperabilitate feroviară și o decizie de împuternicire a Franței să negocieze, să semneze și să încheie un act de modificare a Tratatului de la Canterbury, astfel încât comisia interguvernamentală să poată fi menținută drept autoritate de siguranță competentă pentru aplicarea dreptului UE în cadrul legăturii fixe pe sub Canalul Mânecii.

Consiliul a adoptat decizia și regulamentul prin procedură scrisă. Parlamentul European a votat măsurile legislative la 8 octombrie 2020, poziția sa reflectând acordul prealabil între instituții. Se preconizează că actele legislative vor fi publicate în Jurnalul Oficial al UE la 22 octombrie.