Home Logistics Comerț international Deficitul comercial al României a crescut în 2017

Deficitul comercial al României a crescut în 2017

Deficitul comercial al României a crescut în 2017

România continuă să importe mai mult decât exportă, ceea ce duce la o creștere semnificativă a deficitului comercial. Potrivit datelor Institutului Naţional de statistică (INS), în perioada ianuarie-noiembrie 2017 importurile au înregistrat o creștere de 12,3% faţă de aceeași perioadă a anului 2016. Și exporturile au înregistrat o creștere de 9,5%, însă prea puţin pentru a diminua din deficitul comercial.

Mai exact, România a importat, în perioada ianuarie-noiembrie 2017, bunuri în valoare de 69,49 miliarde de euro, în timp ce exporturile au însumat 58,14 miliarde de euro. Altfel spus, deficitul comercial al României în primele 11 luni ale anului a fost de 11,3 miliarde euro, cu 2,56 miliarde de euro mai mare comparativ cu aceeași perioadă din 2016. Trebuie menţionat că valoarea schimburilor comerciale intra-UE28 în primele 11 luni din acest an s-a ridicat la 44,168 miliarde de euro la expedieri şi la 52,721 miliarde de euro la introduceri, repre zentând 76% din total exporturi şi 75,9% din total importuri.

Valoarea schimburilor extra-UE28 de bunuri, în peri oa da ianuarie – noiembrie 2017, a fost de circa 13,978 miliarde de euro la exporturi (24% din total exporturi) şi de aproximativ 16,770 miliarde de euro (24,1% din total impor turi). Dintre categoriile de bunuri care au avut cea mai mare pondere atât a importurilor cât și a exporturilor, pe primul loc se află maşinile şi echipamentele de transport (46,4% la export şi 37,3% la import), urmate de alte pro duse manufacturate (33,4% la export şi respectiv 30,9% la import).

Germania, Franţa, Italia cei mai mari exportatori din UE

În perioada ianuarie noiem brie 2017, exporturile EU28 au atins valoarea de 1.716,6 miliarde euro, ceea ce reprezintă o creștere de 8,7% comparativ cu perioada iannuarie-noiembrie 2016. Importurile au fost de 1.704,5 miliarde euro, o creștere, ca și în cazul exporturilor de 8,7% faţă de cu aceeași perioadă a anului anterior. Astfel, zona EU28 a înregistrat un surplus al balanţei comerciale de 12,1 miliarde euro faţă de 11,3 miliarde euro, cât se înregistrase în perioada ianuarie-noiembrie 2016, echivalentul unei creșteri de 7,5 puncte procentuale.  Germania, Franţa, Italia, Marea Britanie și Belgia sunt cei mai mari exportatori ai EU28. Principalii parteneri comerciali ai Uniunii Europene au fost SUA, China, Elveţia, Rusia, Turcia, Japonia, Norvegia, Coreea de Sud, India și Canada.