Home Automotive Logistica “time critical” fiecare minut contează

Logistica “time critical” fiecare minut contează

Logistica “time critical” fiecare minut contează

Atunci când neprevăzutul apare și diferite piese componente, substanţe sau medicamente nu ajung la destinaţie la timp și pun în pericol fluxurile de producţie sau viaţa oamenilor, intră în scenă specialiștii în livrări “time critical”.

O parte relativ redusă ca și dimensiune în supply chain, dar extrem de importantă, serviciile de livrări de urgenţă devin o componentă constantă a strategiilor logistice ale companiilor. C4 Logistics este o astfel de companie specializată în oferirea de soluţii logistice de urgenţă, portofoliul de servicii incluzând transport rutier dedicat, transport aerian premium, air charter sau on board courier. Apartenenţa la o reţea internaţională este extrem de benefică pentru clienţii companiei, care nu se confruntă cu probleme doar în Europa, ci în multe ţări de pe glob unde au site-uri de producţie, fie că acestea se află în Spania, Maroc sau China. Să fii un specialist în servicii de transport “time critical” înseamnă să poţi organiza o preluare de oriunde din lume într-un timp foarte scurt și să asiguri cei mai buni timpi de livrare, astfel încât clienţii să-și poată continua producţia, spune Fred Cesarion, Group Commercial Director al C4 Logistics.

Intermodal&Logistics: Putem vorbi în România despre o piaţă matură pe segmentul serviciilor de transport de urgenţă? Cum vedeţi evoluţia acestui segment de piaţă în viitorii ani?

Fred Cesarion: Majoritatea producătorilor mari din România au un plan bine pus la punct pentru momentele în care se confruntă cu provocări logistice. Totuși, și aici C4 Logistics aduce un element de noutate, pe piaţă se remarcă lipsa serviciilor de înaltă calitate, care oferă vizibilitate și control asupra transporturilor urgente și critice. Consumatorii de astăzi se așteaptă să aibă mai multe opţiuni și timpi cât mai scurţi între comandă și livrare, în special în industria automotive. Toate acestea reprezintă provocări pentru clienţii noștri, fie că sunt producători de automobile, OEM sau furnizori de rangul III și pentru piaţă în general, și de aceea, se simte nevoia unui timp de reacţie mai rapid și a unui control mai bun când vine vorba de transporturile “time critical”, ceea ce compania noastră reușește să ofere.  Supply chain-ul va deveni și mai complex în următorii ani, cu timpi de livrare și mai scurţi și o piaţă care devine tot mai globală. România este o ţară strategică în termeni de producţie la nivel global, tot mai multe companii amplasându-și producţia aici, total sau parţial și de aceea va crește și cererea pentru astfel de servicii, pe care noi reușim să le oferim.

Intermodal&Logistics: Cât de importantă este tehnologia în activitatea C4 Logistics și care sunt sistemele pe care le-aţi dezvoltat pentru a susţine activitatea clienţilor?

Fred Cesarion: În cadrul C4 Logistics tehnologia se află în prim planul activităţii noastre. Ceea ce la început a fost un mod de a deveni mai eficienţi, productivi și agili din punct de vedere operaţional s-a dovedit a fi un ansamblu de instrumente incredibil de valoroase pentru clienţii noștri. Mulţumită C4Sight™, clienţii au acces la portalul global dedicat pentru a monitoriza live activitatea încărcăturilor, KPI-i măsuraţi global sau per unitate de producţie în timp real, activitatea și performanţele într-o transparenţă totală, precum și multe alte date și rapoarte astfel că pot avea o imagine de ansamblu asupra dificultăţilor și problemelor pe care le au și unde exact le au. Aceste informaţii sunt de asemenea disponibile pe telefoane mobile sau tablete ceea ce le oferă mobilitatea de care au nevoie. Desigur, pot comanda și on line, într-un mod intiuitiv pe baza modelului comenzilor anterioare.  De asemenea, am dezvoltat o aplicaţie și un portal pentru furnizori, pentru a le facilita munca și a promova parteneriatele de lungă durată cu aceștia.

 Intermodal&Logistics: Ce industrii apelează cel mai adesea la serviciile de livrare de urgenţă în Romania? Câte transporturi urgente efectuează C4 Logistics lunar dinspre/câtre România și ce proporţie din acestea se realizează pe cale aeriană?

Fred Cesarion: Principalele industrii care au nevoie de transporturi critice și de parteneri puternici în România sunt industria automotive, aerospaţială și high-tech, întrucât furnizarea cu întârziere a pieselor componente la linia de producţie poate avea consecinţe financiare și comerciale extrem de serioase. C4 Logistics Romania a luat naștere în 2012 și, încă de la început am înregistrat o creștere semnificativă a bazei de clienţi și a numărului de transporturi urgente efectuate pentru clienţii noștri. În 2016, C4 Romania a realizat un număr de peste 5.000 de transporturi time critical. Aproximativ 10% dintre acestea au fost transporturi aeriene: transport premium, charter sau curier la bord. În 2017 vom vedea o creștere puternică a transporturilor aeriene mulţumită noii divizii C4 Air, care a fost creată în ianuarie 2017. Situată pe aeroportul Paris Charles-de-Gaulle, divizia C4 Air este centrul nostru de competenţe pentru serviciile de transport aerian. Începând cu acest an, toate cererile pentru transport aerian sunt centralizate din birourile din Europa pentru a oferi soluţii competitive, iar până acum răspunsul din partea clienţilor a fost extraordinar.

Intermodal&Logistics: Se remarcă o schimbare a opticii clienţilor în ceea ce privește transporturile  de urgenţă, în sensul că sunt privite prin prisma valorii adăugate pe care o aduc și nu doar prin prisma costului?

Fred Cesarion: Transporturile de urgenţă rămân predominant o soluţie menită să rezolve provocările și ameninţările din supply chain. Însă, vedem din ce în ce mai mulţi clienţi care apelează la serviciile de transport premium ca parte integrantă a logisticii pentru a face faţă timpilor de livrare tot mai scurţi și schimbările rapide din producţie. Cu toate acestea, preţul este foarte important fie că serviciile de transport premium sunt alese de clienţi atunci când are loc un eveniment catastrofic în supply chain sau ca și valoare-adăugată și de aceea încercăm să le oferim clienţilor opţiuni cât mai eficiente din punct de vedere al costurilor pentru o situaţie anume și furnizăm cotaţii de preţ în 15 minute de la cererea clientului.

Studiu de caz

La începutul acestui an, un producător important de componente cu sediul în Timișoara a fost foarte aproape de momentul opririi liniei de producţie și automat a opririi producţiei clientului său. Din cauza unor probleme neprevăzute privind calitatea unor părţi componente primite de la un furnizor important din India, oprirea producţiei părea inevitabilă. C4 Logistics s-a ocupat de colectarea urgentă a unui nou stoc de piese din India și în același timp s-a ocupat și de un transport rutier a unui stoc de piese de la una dintre fabricile din Spania în Timișoara. Echipa C4Logistics –s-a asigurat că toţi factorii cheie implicaţi în acest proces au fost informaţi în timp real despre desfășurarea operaţiunilor astfel încât clientul C4 Logistics împreună cu clientul acestuia să poată urma fluxul de piese și să poată revizui regulat producţia, timpul estimat de sosire fiind actualizat în fiecare oră. Prin intermediul portalului dedicat clienţilor, aplicaţiilor mobile și actualizărilor permanente, toate părţile implicate au putut urmări și controla progresul transportului de urgenţă. Ulterior, s-a putut organiza și transportul de urgenţă al produselor finite la clientul cu sediul în Marea Britanie.

« La C4 Logistics putem prelua încărcăturile urgente în maximum 2 ore de oriunde din Europa și ne putem conecta cu zborul imediat următor, în aceeași zi, din majoritatea ţărilor de oriunde din lume mulţumită reţelei nostre globale. » Fred Cesarion, Group Commercial Director: C4Logistics