Home Intermodal UIRR: ”politicile europene de transport ar trebui să se concentreze mai mult pe transportul intermodal”

UIRR: ”politicile europene de transport ar trebui să se concentreze mai mult pe transportul intermodal”

UIRR: ”politicile europene de transport ar trebui să se concentreze mai mult pe transportul intermodal”

UIRR (Uniunea Internaţională pentru Transport Rutier- Feroviar) a publicat, cu ocazia constituirii noii componenţe a Comisiei pentru Transport și Turism (TRAN), un document ce evidenţiază așteptările industriei cu privire la elaborarea politicilor europene pentru transportul combinat rutier-feroviar pentru perioada legislativă UE 2019-2024.

Uniunea Europeană trebuie să ia măsuri pentru reducerea poluării atmosferice și să contracareze efectele crizei climatice globale, ceea ce înseamnă că pe umerii Comisiei TRAN se află o responsabilitate unică, transportul fiind singurul sector economic din UE care și a mai redus emisiile CO2 din 1990.

Poluarea generate de transport, numărul de accidente rutiere, nivelul ridicat de congestionare a traficului și degradarea accentuate a infrastructurii rutiere sunt probleme care persistă, arată raportul UIRR.

Obiectivele extrem de ambiţioase setate de industria europeană de transport feroviar de a dubla cota de piaţă a transportului feroviar de marfă în UE până în 2030, când 30% din volumul total de mărfuri transportate pe continent ar trebui să se facă pe cale feroviară.

În aceste condiţii, transportul intermodal va trebui să își tripleze performanţele pentru a contribui la îndeplinirea acestor obiective. “Această triplare a volumelor de transport intermodal ar rezulta într-o reducere cu 5% a emisiilor de CO2 la nivelul întregii industrii de transport din UE, dar și în reducerea substanţială a poluării aerului și poluării fonice și a numărului de accidente” semnalează documentul UIRR.

Comisia TRAN în frunte cu Karima Delli, realeasă în funcţia de președinte al Comisiei, va juca un rol important în crearea contextului legislativ necesar pentru schimbarea politicilor UE în domeniul transporturilor.

13 măsuri pentru susţinerea transportului intermodal

Documentul UE face o serie de recomandări și măsuri care ar trebui implementate și care sunt vitale pentru a susţine dezvoltarea sectorului și creșterea investiţiilor.

Printre cele 13 măsuri propuse pentru a creștere performanţa transportului feroviar, în general și crearea unui cadru de reglementărineutru ce a permite dezvoltarea transportului intermodal, se numără:

■ Adoptarea amendamentului Directivei Transportului Combinat oferind noi definiţii armonizate și reguli, creând noi stimulente și atrăgând atenţia statelor membre asupra nevoii de a dezvolta terminale de transbordare.

■ Reformarea directive Eurovignettei prin transformarea acesteia într-o hartă a modului în care stele member pot înlocui sistemele de taxarebazate pe timp cu regimurile bazate pe distanţă.

■ Adoptarea pachetului de Mobilitate 1

■ Reînfiinţarea unei unităţi dedicate pentru logistică și transport intermodal în cadrul DG Move pentru a adresa în mod eficient problemele legate de logistică și transportul intermodal.

■ Revizuirea documentului White Paper ce stă la baza strategiei europene de transport pentru a reflecta noile descoperiri făcute din 2011, când a fost redactat ultima dată un asemenea document.

■ Realizarea unui nou plan de acţiune și viziune pentru transportul intermodal în conformitate cu noua strategie.