Home Logistics Ambalare Etichetarea corectă a produselor periculoase

Etichetarea corectă a produselor periculoase

În ultimii 10 ani, unul dintre obiectivele jucătorilor din industria chimică a fost crearea unui standard comun pentru etichetarea mărfurilor periculoase,indiferent de produs, ţară sau limba vorbită.
Până anul trecut însă, fie că vorbim de producţia, distribuţia sau depozitarea produselor periculoase,lucrurile erau neclare, diferitelestandarde internaţionale privind etichetarea acestor produse provocând numeroase confuzii. Un produs toxic putea fi corect etichetat în anumite ţări,dar eticheta sa să nu spună absolut nimic în altă parte a lumii, iar confuzia este ultimul lucru pe care şi-l doresc toţi cei implicaţi în lanţul logistic al produselor chimice,
mai ales pentru cei responsabili cu foile de observaţie privind siguranţa, şoferii şi lucrătorii din depozit bazânduse practic pe acele note pentru a înţelege
exact substanţele cu care lucrează şi pentru a putea urma protocolul.Etichetarea standard a fost o problemă discutată încă din 1992 de la Conferinţa Rio a Naţiunilor Unite, dar acum acest deziderat devine realitate, furnizândun standard armonizat pentru supply chain-urile care implică substanţele periculoase.Cu toate că sună complicat, publicarea Sistemului Global Armonizat de Clasificare şi Etichetare a Substanţelor Chimice al Naţiunilor Unite (GloballyHarmonised System of Classification and Labelling of Chemicals -GHS) are obiective foarte simple-o singură substanţă chimică, o singură etichetă,
indiferent unde este transportată în lume. Introducerea acestui ghid a făcut ca pentru prima dată, la nivel internaţional companiile să aibă unsistem comun de etichetare şi acelaşi tip de foiae de observaţii care clasifică substanţele chimice conform cu impactul asupra sănătăţii, a mediului şipericolelor fizice.Fără a impune norme din punct de vedere legal, acest acord internaţional stabileşte un cadru comun cu care companiile pot lucra. De asemenea,stabilirea acestui acord înseamnă că la nivel global, ţările trebuie să creeze cadrul legal pentru a-l pune în aplicare.
Siguranţa chimică, de primă importanţă
Cu toate că sistemul de clasificare GHS este foarte complex, acesta simplifică denumirile substanţelor chimice, semnalând mult mai clar, prin simboluricare pot fi înţelese mai uşor, clasele de produse periculoase pentru oameni,animale şi mediu. Ca răspuns la ghidul GHS, Uniunea Europeană a adoptat onouă legislaţie pentru a sprijini iniţiativa. Normele Uniunii de Clasificare, Etichetare şi ambalare a substanţelor şi amestecurilor de substanţe(Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures - CLP) au adus o serie de modificări în etichetarea sistemelor periculoase, care includ noisimboluri şi explicaţii scrise.Producătorii de substanţe chimice şi furnizorii logistici vor resimţi impactul normelor CLP în diferite forme, de la nevoie de reclasificare a fiecărui produspericulos şi adaptarea la noul sistem, până la înlocuirea fiecărei etichete cu o alta standard cu noi simboluri şi explicaţii, iar unele produse care pânăacum nu erau clasificate vor intra în categoria produselor periculoase. CLP a intrat în vigoare la 20 ianuarie 2009 şi înlocuieşte treptat vechilereglementări CHI (modul de clasificare și etichetare prevăzut în Directiva 67/548/CEE privind substanţele periculoase și în Directiva 1999/45/CEprivind preparatele periculoase), acestea urmând a fi abrogate la 1 iunie 2015.Producătorii de etichete vor juca un rol din ce în ce mai important în supply chain, cererea pentru programe software avansate pentru etichetare fiind crescută.Aceste programe permit producătorilor să pre-programeze printarea etichetelor în 14 limbi europene diferite la punctul de producţie, fără a mai fi nevoieaplicarea unei alte etichete atunci când produsele sunt transportate dintr-o ţară în alta. De asemenea, aceste soluţii urmează să fie integrate cu lista deproduse a clienţilor şi sistemele ERP pentru generarea de coduri de bare multiple.