Home Logistics Comerț international Ce înseamnă noua definiţie a exportatorului?

Ce înseamnă noua definiţie a exportatorului?

Ce înseamnă noua definiţie a exportatorului?

Pe 30 iulie a fost publicat Regulamentul delegat (UE) 2018/1063 al Comisiei de modificare și rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului vamal al Uniunii Europene.

Una dintre cele mai importante modificări aduse este cea a defniţiei exportatorului, prin aceasta Comisia urmărind ca noul cadru de reglementare să fie mai puţin restrictiv și  să includă doar cerinţele esenţiale pentru funcţionarea regimului vamal de export. Vechea definiţie a exportatorului limita această calitate la o singură persoană, care trebuie să îndeplinească trei cerinţe cumulative: să fie stabilită pe teritoriul vamal al Uniunii Europene, să deţină un contract cu un destinatar dintr-o ţară terţă și să aibă competenţa de a stabili dacă mărfurile vor fi transportate în afara teritoriului vamal al Uniunii Europene, mediul de business reclamând dificultăţi în punerea în practică a acestor prevederi.

“Sunt foarte multe modele de business, multe companii în România care livrează la export dar pe model EX WORKS – clientul din afara Uniunii Europene vine și își ia marfa de la poarta fabricii, de la vânzător. De la 30 iulie este clar specificat în legislaţie că societatea din afara UE nu are voie să acţioneze ca exportator nici măcar prin intermediul unui comisionar vamal. În acest caz, fie se schimbă condiţia de livrare, fie compania din afara Uniunii Europene poate nominalize o persoană din cadrul UE care să acţioneze ca exportator, dar trebuie să fie alta decât vânzătorul. În acest caz, vânzătorul nu mai are voie să vândă fără TVA la export. Condiţia de livrare EX WORKS este cea mai periculoasă și ar trebui schimbată, pentru că 19% în plus poate însemna pierderea competitivităţii pentru multe companii“ a explicat Mihai Petre, Senior Manager Gobal Trade Advisory Deloitte Tax în cadrul conferinţei ROMANIA CONNECTED.

Modificarea regulamentului schimbă condiţiile de punere în aplicare și stabilește că exportator înseamnă:

  • o persoană particulară care transportă mărfurile ce urmează a fi scoase de pe teritoriul vamal al Uniunii, în cazul în care aceste mărfuri fac parte din bagajele personale ale persoanei particulare;
  • în alte cazuri în care nu se aplică litera (a):
  • (i) o persoană stabilită pe teritoriul vamal al Uniunii care are competenţa de a stabili și a stabilit că mărfurile urmează a fi scoase de pe teritoriul vamal respectiv;
  • (ii) în cazul în care nu se aplică punctul (i), orice persoană stabilită pe teritoriul vamal al Uniunii care este parte la contractul în baza căruia mărfurile urmează a fi scoase de pe teritoriul vamal respectiv.