Home Logistics Depozitare Profil de manager de logistică: Adina Bănescu, Head of International Logistics, Tesy

Profil de manager de logistică: Adina Bănescu, Head of International Logistics, Tesy

Profil de manager de logistică: Adina Bănescu, Head of  International Logistics, Tesy

Într-o ţară cum este România, unde tradiţia unei școli de logistică sau a unei industrii bine sedimentate lipsește, iar sistemul educaţional abia pare că ia la cunoștinţă despre oportunităţile de dezvoltare a carierei pe care acest domeniu le poate oferi viitorilor absolvenţi, profesioniștii “vechii generaţii” s-au format de cele mai multe ori singuri sau cu ajutorul altor temerari și veterani ai industriei, direct în câmpul muncii.
Cum a început Adina Bănescu, în prezent Head of International Logistics Tesy, profesionist cu o experienţă de 21 de ani să lucreze în logistică, care a fost primul job, ce competenţe trebuie să deţină un logistician și de ce în logistică “nu se doarme” descoperiţi într-un interviu “altfel”!

“Dintotdeauna am fost atrasă de știinţele exacte. Am absolvit Liceul Teoretic Spiru Haret, profilul matematică – fizică, Universitatea Nicolae Titulescu, Facultatea de Finanţe – Bănci, am urmat cursurile de specialitate în cadrul Supply Chain Management Center: Managementul Transportului și Distribuţiei, Managementul Depozitării, Supply Chain Management, Managementul Operaţiunilor”, spune Adina Bănescu. Mărturisește că nu-i place să vorbească despre sine, este genul de om proactiv căruia îi place să acţioneze, să gândească și să găsească soluţii în interiorul cutiei, dar cel mai mult în afara cutiei, să creeze, să inoveze și să iasă din aria rutinei cotidiene, a normalului. Și, poate cel mai important lucru, este pasionată de ceea ce face, este pasionată de logistică, așa cum sunt de altfel cei care aleg să-și construiască o carieră în acest domeniu. “Am avut și am norocul să am în jurul meu persoane care au văzut și văd în mine un potenţial. Am primit treptat taskuri, am învăţat foarte multe lucruri și în timp am realizat că nu mi-aș dori să fac altceva decât logistică.”

De la primul job la 18 ani

Primul meu loc de munca a fost la Sharrom (reprezentanţa Sharp în România), unde am început să mă formez ca “multitasking person”. Am început ca Personal Assistant al boardului director, și am fost promovată ca Office Manager pentru că eram un angajat extrem de activ și omniprezent. A urmat Avitech, ca Logistics Manager, unde am fost al treilea om în companie care a pus bazele a ceea ce a însemnat value chain, începând de la achiziţii și relaţia cu furnizorii interni și externi ai companiei, operaţiuni vamale, transporturi de orice fel. Era extrem de important ca marfa să ajungă just-in-time pentru proiectele în desfășurare. Prin multă muncă și fiind singura care se ocupa cu logistica, am fost nevoită să mă descurc. Comenzile nu aveau voie să fie întârziate; deadline-urile trebu­iau­ respectate; în funcţie de bugetul fiecărui proiect trebuiau luate decizii cu privire la modalitatea de transport, dar și de urgenţă; România nu era încă în comunitatea europeană, se lucra cu vama, cu antrepozite vamale.

În 2008 am devenit Logistics & Operations Manager al Tesy România, iar din 2016 sunt Head of International Logistics Tesy. Am început să mă perfecţionez urmând cursuri specializate la Supply Chain Management Center, unde am dobândit multe cunoștinţe noi, am pus în practică și aplicat multe din cunoștinţele dobândite, dar am avut și surpriza să constat că implementasem și găsisem soluţii care la nivel teoretic aveau o denumire și o definiţie, ca de exemplu break-bulk cross-dock și pre-allocated cross-dock. Trebuia să găsesc o soluţie optimă pentru a livra lanţurilor de magazine de retail în toată ţara conform comenzilor primite și în condi­ ţiile solicitate, respectând și lead time-ul. Însă aveam nevoie să stiu dacă îmi făceam treaba bine, doar măsurând și așa am implementat indicatori de performanţă.

La Head of International Logistics

Ca Head of International Logistics Tesy sunt responsa­­ bilă cu logistica pe toată orga­ nizaţia, nu numai pentru piaţa din România. Lucrez la mai multe proiecte concomitent.Monitorizez, controlez și evaluez procese operaţionale, identific soluţii și analize de costuri pe pieţele din România, Bulgaria, Grecia și Spania. Sunt în căutare de soluţii și implementarea unui model logistic în Polonia și Grecia. În același timp, împreună­ cu echipa lucrăm la îmbunătăţirea sistemului și a proceselor, alinierea proceselor de-a lungul lanţului valoric; lucrăm­ la implementarea de KPIs la nivelul întregii orga­ nizaţii pentru a ridica nivelul de calitate al serviciilor; rede­­ finesc­ si îmbunătăţesc proce­ se, flux, monitorizez costuri în depozitele deţinute de companie; sunt leader de proiect la construcţia unui nou depozit. Fiecare zi este o nouă provocare, este ceea ce mă motivează. În plus, am libertatea de a mă exprima, de a face ceea ce consider eu că este benefic pentru organizaţie. Singură îmi stabilesc limitele.

Portretul unui logistician

Ca să fii un logistician și mai ales un logistician bun, în primul rând trebuie să îţi placă foarte mult ceea ce faci, cumva să ai o chemare pentru domeniu.Nu mulţi oameni sunt extrem de pasionaţi de ceea ce fac așa cum sunt logisticienii. Orice organizaţie își doreș­te ca logistica să atingă și să “livreze” cei 7 R: Deliver the Right product / In the Right quantity / In the Right condition / At the Right place / At the Right Time / For the Right customer / At the Right Cost. Ori acest obiectiv nu-l poţi atinge decât prin pasiune, dedicare, perseverenţă, know-how. Trebuie­ să fii tot timpul cu un pas înaintea tuturor, să previi, să îmbunătăţești, să nu ai ocazia să te plictisești. Dacă te plictisești, cu siguranţă ceva nu e bine. Un bun logistician, în opinia mea, trebuie să fie proactiv, capabil să muncească sub pre­ siune și cu deadline-uri impuse, să fie organizat și să cunoască foarte bine business-ul și proce­ sele operaţionale.

Riscurile meseriei

În logistică nu prea poţi să spui “nu” și nici să lenevești. De-a lungul lanţului valoric al oricărei organizaţii, realizezi că toţi nu numai că depind de tine, dar au și așteptări mari, trebuie să vii cu soluţii pentru orice situaţie. Toată lumea depinde de tine și are mari așteptări, se bazează pe tine, trebuie să te ridici la nivelul așteptărilor și chiar să le depașesti. De exemplu, în depozit trebuia să ne aliniem și să facem faţă creșterii volumelor din sezon, astfel am implementat soluţii noi de picking în depozit, care au avut ca rezultat reducerea timpului de operare și am reușit să răspundem solicitărilor și presiunilor din partea departa­ mentului comercial.

Sunt persoane care consideră că logistica generează doar costuri, nu aduce valoare, o ipoteză complet greșită. Logis­ tica este inima, motorul unei organizaţii. Fără logistică, “lucru­ rile” nu merg. Ca logistician­ poţi aduce o mare valoare sau poţi genera un mare cost. De aceea trebuie să fii tot timpul alert.

Talent gap – de ce să alegi o carieră în logistică și supply chain?

Din păcate, ducem lipsă de oameni tineri cu astfel de aptitudini și înclinaţii. În România suntem încă la stadiul de cursuri specializate, pe care mulţi le fac la mult timp după ce au ales acest drum. În Bulgaria există Universitate de Logistică. În alte ţări există oameni care sunt educaţi și dezvoltaţi în spiritul gândirii lean și al îmbu­ nătăţirii continue. Este nevoie de forţe tinere, măcar cu un nivel minim de cunoștinţe în domeniu. Suntem Poarta de Est a Europei, logistica se dezvoltă, însă ne lipsesc oamenii. Este foarte important ca oamenii noi să aibă atracţie și pasiune pentru logistică. Eu consider că întotdeauna sunt lucruri noi de descoperit, sunt pro-învăţat și urmat cursuri de specialitate, iar în propria echipă îmi place să-i provoc pe colegii mei, să le stimulez creativitatea și în final ajung să fie și ei surprinși de ce soluţii pot găsi.

Există viaţă după logistică?

Există viaţă după logistică, există viaţă după orice alt job care te solicită foarte mult, important este să vrei să atingi acel echilibru între viaţa profesională și cea personală. Desigur, dacă o întrebaţi pe fetiţa mea, o să răspundă că sunt cam în urmă cu anumite lucruri, însă ne străduim. Continuous improvements, nu?