Home Intermodal Transportul feroviar de marfă a crescut cu 3%

Transportul feroviar de marfă a crescut cu 3%

Transportul feroviar de marfă a crescut cu 3%

 

Potrivit unui raport de monitorizare a pieței feroviare, realizat de către Comisia Europeană, traficul de marfă pe calea ferată în Europa a înregistrat o creștere medie anuală de 3%.

Deși se situează în continuare la cote reduse comparativ cu nivelurile record din 2007, traficul de marfă pe calea ferată în 2014 a atins valoarea de 417,6 miliarde de tone-km. Peste 50 % din traficul de marfă din 2014 a fost internațional, transportul feroviar de marfă având astfel o dimensiune europeană mult mai puternică decât cel de călători.

În 2014, ponderea modală a transportului feroviar de marfă în cadrul transporturilor terestre de marfă a fost de 18 %, adică aproape aceeași ca în urmă cu 10 ani. La fel ca în cazul transportului de călători, există diferențe foarte mari la nivelul tendințelor din statele membre: creșterea cea mai puternică s-a înregistrat în Slovenia, România și Ungaria. Numărul total de tone-km față de 2009 a scăzut numai în Croația, Slovacia, Grecia și Estonia.

Raportul arată că Regatul Unit, Luxemburg, Danemarca, Austria, Belgia și Germania, ratele de utilizare a rețelei de căi ferate sunt cu aproximativ 60% mai mari decât media UE. De asemenea, Țările de Jos au de departe cea mai saturată rețea, înregistrând aproximativ 50 000 de tren-km pe fiecare kilometru de linie pe an. În toate aceste state membre, cererea de transport feroviar continuă să crească.

Pentru a sprijini proiectele de  investiții feroviare, UE a alocat, în temeiul cadrului financiar actual al UE (2014-2020), granturi în valoare de 33 miliarde Euro, prin intermediul Fondului de coeziune, al Fondului european de dezvoltare regională, al Mecanismului pentru interconectarea Europei, al Băncii Europene de Investiții și al Fondului european pentru investiții strategice.